Signaltekniska principer & grunder
 
Kursen "Signaltekniska principer och grunder" vänder sig till personal som ska arbeta med underhåll och i driftsättning av signalsäkerhetsanläggningar.

Kursen ger goda kunskaper i signalteknik och bakgrund till olika signalanläggningars konstruktion och innehåller bland annat:
  • de signaltekniska grundtermerna och symboler
  • de grundläggande trafikeringsreglerna och signaleringen som finns i JTF
  • fordonsegenskaper och dimensionering av linjeblockeringsanläggningar
  • de föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten
  • trafikeringsreglerna för hur stationer verkställs i olika typer av signalställverk, stlv -59,-65,-85 samt 950
  • linjeblockeringens principiella uppbyggnad och hur signalering på snabbtågssträckor utförs
  • ATC-systemets uppbyggnad och funktioner
  • regler för S-Skydd samt hur dessa ska tillämpas, begreppet sisä-kontrollant.
Kursen genomförs 8-18 maj i Ängelholm

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BSGS
Skydds- och säkerhetsplanerare
 
Kursen vänder sig till dig som ska bli Skydds- och säkerhetsplanerare i spårområdet. Du ska tidigare genomgått kursen "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde".

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde.

Kursen genomförs16-18 maj i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: SoS-PL
Omläggningsanordning i växel & spårspärr
 
Kursen "Omläggningsanordning i växel och spårspärr" genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm den 29 maj till den 2 juni. Kursen vänder sig till personer som ska utföra underhåll och kontrollbesiktning på mekaniska delar av omläggningsanordningen.
 
För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll är det lämpligt med förkunskaper motsvarande utbildningen "Montering och underhåll av spårväxlar" eller "Spårsvetsarutbildning" samt erfarenhet av underhålls-/nybyggnadsarbete i spårväxlar.
 
Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSVXLB

 
Geodetiskt mätningsarbete - grund
 
"Grundkurs geodetiska mätningsarbeten" ger dig teoretisk och praktisk kännedom om hur mätning och kartering utförs inom Trafikverkets verksamhetsområden. Kursen vänder sig till dig som har kompetens inom ”mätning och kartläggning” men som behöver mer kunskap och praktisk erfarenhet för arbeten i väg- och spåranläggningar.

Observera att du först måste klara ett datorbaserat prov för att kunna anmäla dig till kursen. Provet når du via länken nedan.

Kursen kommer att genomföras 29 maj till den 1 juni på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBGGMÄT

 
Heta arbete
 
Kursen vänder sig till dig som utför eller bevakar sk "Heta arbeten", dvs svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning, rondellslipning och andra arbeten som medför ökad brandrisk.

Kursen genomförs den 30 maj i Ängelholm.

 
Efter genomförd utbildning erhålls certifikat av Brandskyddsföreningen. Certifikatet är giltigt i 5 år.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAHETARB
Stabilitetspåverkande arbete i spår
 
Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden. Oavsett om du arbetar med markarbeten i banans närhet, ban-, el-, signal eller telearbeten är kursen ett måste om du utför stabilitetspåverkande arbeten i anläggningen. Minst en person per arbetslag ska ha erforderlig utbildning.
 
Den 1 juni genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB

 
Allmän järnvägsteknik
 
Nu har vi lagt ut ett extra tillfälle för den populära kursen "Allmän järnvägsteknik för administratörer". Den rekommenderas till personer som utför ett arbete relaterat till järnväg. Här få du på ett enkelt och pedagogiskt sätt lära dig hur järnvägsanläggningen är uppbyggd och fungerar. Kunskap som är viktig att ha om man ska förstå eller arbeta inom järnvägssektorn.

Kursen genomförs i Ängelholm 14-16 maj.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAJVT