Senaste nytt från valkansliet!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
INFORMATION OM KYRKOVALET TILL VALNÄMNDERNA
Nummer 10
 
Utgivet den 27 april 2017
Svenska kyrkan i Berlin. Bild: Magnus Aronson/Ikon.
Precis som hemma, fast utomlands
 
Har just haft en krisövning på en av ambassaderna i församlingen där vi diskuterat och övat framförallt kriskommunikation. Vem gör vad i en händelse av kris? Hemma i kyrkan pågår samtidigt småbarnsgruppen. Föräldrar kommer med sina barn för att träffas, fika och sjunga tillsammans. I morgon står det bland annat gudstjänstplanering på programmet och i nästa vecka kommer seniorgruppen att ha sin träff.
I mångt och mycket är det precis som hemma. Fast ändå inte. Det är som hemma, fast utomlands.

För väldigt många är Svenska kyrkan en fast punkt och en tydlig koppling tillbaka till Sverige. Mitt i det stora äventyret kan det vara skönt att få slappna av med en kopp kaffe och en kanelbulle. Ibland är vi länken tillbaka till far- eller morföräldrar. Ibland den trygga hamnen när livet inte blev som det var tänkt. Berättelserna om hur Svenska kyrkan i Utlandet har hjälpt till och stöttat är tusentals. Oavsett om det är i det lilla eller stora, så finns vi där. Bra dagar när livet leker och dåliga dagar när allt går fel. Precis som hemma, fast utomlands.

Samtidigt är Svenska kyrkan i utlandet helt annorlunda. Personalstyrkan är liten, ja näst intill ett minimum. Själv är jag just nu ansvarig för Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Ett område som omfattar ca 304 620 km2 Vi är totalt två (2) anställda. En inte alls unik situation i utlandskyrkan. De ekonomiska medlen är knappa, men behoven och efterfrågan är stor. Tyvärr är ofta bilden av utlandssvensken den av rikedom och lyx. Sanningen är betydligt oftare ensamhet och om inte fattigdom, klart begränsade resurser. Det diakonala behovet växlar från församling till församling, men är alltid större än vad som först kan anas på ytan.

Svenska kyrkan i utlandet gör stor skillnad i människors liv. Vi försöker skapa trygghet och lugn när livet blir kaos, oavsett om det är nära eller långt hemifrån. I vardag som helg. För att kunna göra detta behövs ert stöd där hemma. Vi är helt beroende av er hjälp för att kunna utföra vårt arbete och hjälpa och stötta dem som söker sig till oss.

Nu närmar sig höstens kyrkoval. För personer som är kyrkotillhöriga, men vistas utomlands finns möjlighet att delta i valet genom brevröstning. Mer information om kyrkovalet i utlandskyrkan finns på Valwebben!
Låt mig avsluta med några korta fakta:
Svenska kyrkan finns på drygt 40 platser i cirka 25 länder runt om i världen. På ytterligare 100 platser firar man regelbundet gudstjänst.
Vi är ca 150 anställda. Vi tar emot ungefär 800 000 besök om året.
Med din hjälp är detta möjligt. Med ert stöd kan vi göra mer.

Maria Scharffenberg
Kyrkoherde
Svenska kyrkan i Wien
Bild: Magnus Aronson/Ikon
   
 
Registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater
 
Så har vi passerat 18 april som var sista dagen för nomineringsgrupperna att registrera grupper och kandidater. Det finns idag 3032 anmälda kandidatlistor, 29527 unika personer registrerade och 50647 kandidaturer. Nu återstår för stiften att fastställa grupp- och kandidatförteckningarna.

Fastställande av grupp- och kandidatförteckningar
Senast den 1 juni fastställer stiftsstyrelsen grupp- och kandidatförteckningar för varje valkrets inom stiftet inklusive stiftet som valkrets i valet till kyrkomötet, i enlighet med kyrkoordningen. Överklagandetiden för detta fastställande är den 15 juni. För de som fått förlängd handläggningstid ska dessa fastställas av stiften senast den 1 juli, detta beslut kan överklagas till senast den 15 juli. Förlängd handläggningstid tillämpas i de fall där det anmälts för få kandidater vid anmälningstidens utgång. Nomineringsgrupperna kan i dessa valkretsar anmäla fler kandidater fram till den 15 maj.

I juli kan du se vilka kandidaterna är
I mitten på juli kommer samtliga grupper och kandidater att publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Den tryckta grupp- och kandidatförteckningen skickas till valnämnderna 21-23 augusti 2017, men redan nu kan man vända sig till sitt stift för att få information om vilka nomineringsgrupper som ställer upp och antal kandidater på stifts- och lokal nivå. För kyrkomötesnivå kontakta valkansliet. Kontaktuppgifter till stift och valkansli finns på http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval/kontakt
   
 
Inkomna beställningar av valnämndsmaterial
 
Nu har samtliga valnämnder lämnat in beställningar av valnämndsmaterial till valkansliet och det tackar vi för. Valnämndsmaterialet levereras till valnämnderna den 7-11 augusti 2017. Vid mottagning av leveranser vänligen kontrollera att allt finns med. Vi återkommer med mer information i kommande nyhetsbrev.
   
 
Blanka valsedlar
 

Blanka valsedlar för val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, måste finnas hos alla valnämnder. Dessa ingår i valnämndsmaterialet som levereras i augusti. Upplagan är baserad på den beställning vi mottagit från valnämnden.

   
 
Valurnor och valskärmar
 

Det är valnämndens ansvar att ordna valurnor och valskärmar till vallokaler och röstningslokaler. Sådana kan finnas att låna från kommunerna. Det finns också tillverkare från vilka sådan utrustning kan köpas. Valkansliet tillhandahåller inte någon utrustning och kan heller inte rekommendera någon specifik leverantör. Om vallokalen är gemensam för flera valdistrikt måste varje distrikt ha en egen urna. Sammanblandning av röster från olika valdistrikt får inte förekomma.

PS. Titta gärna på avsnittet om vallokalens möblering i vår instruktionsfilm som finns bland e-utbildningarna på valwebben!

   
 
Rättelse: Sista dag att rätta röstlängden
 
I nyhetsbrev nr 9 som skickades ut den 27 mars hade ett felaktigt datum smugit sig in. Det är möjligt att begära rättning i röstlängden hos kyrkostyrelsen senast tisdagen i andra veckan före valdagen, vilket är tisdagen den 5 september och inget annat. Vi beklagar felet och tackar uppmärksamma läsare som påpekade felet.
   
 
Vallokaler och röstningslokaler
 
Stoppdatum för valnämnder att registrera vallokaler och röstningslokaler öppna på valdagen i Vallokalssystemet var den 1 april. Dessa uppgifter kommer att tryckas på röstkortet.

Den 24-27 april kommer Vallokalssystemet att vara stängt eftersom vi avslutar perioden för registrerade vallokaler och röstningslokaler öppna på valdagen. Detta innebär att det inte längre går att registrera eller ändra vallokaler, lägga till öppettider på valdagen för röstningslokaler eller att helt ta bort röstningslokaler som är öppna på valdagen.

Valnämnder kan i Vallokalsystemet, fram till och med den 18 augusti, registrera röstningslokaler som är öppna före valdagen, ta bort röstningslokaler öppna före valdagen, ändra alla röstningslokalers öppettider före valdagen och ändra alla uppgifter om röstningslokalen som är öppna före valdagen. OBS! Röstningslokaler som är öppna enbart före valdagen kommer inte att tryckas på röstkortet, däremot finns dessa sökbara på webben där de märks ut på en karta som en service för dem som ska rösta. Förtidsröstning kan ske under perioden 4-17 september 2017. Alltså fram till och med valdagen.

Mer information om vallokaler och röstningslokaler finns på Valwebben.
   
 
Valtidningen - förlängd tid för riksupplagan
 
Som vi berättat i tidigare nyhetsbrev har vi tillsammans med Verbum tagit fram ett erbjudande om en tidning om kyrkovalet. Sista dag att haka på erbjudandet om en valtidning med lokala sidor har passerat, däremot finns en möjlighet att beställa rikskupplagan av valtidningen fram till den 16 juni. I erbjudandet ingår distribution till alla hushåll i församlingen. Läs mer om valtidningen på Valwebben!
   
 
Här finns info!
 
Valwebben finns det mesta man kan behöva veta om Kyrkoval 2017. Sidorna uppdateras fortlöpande. Vid sidan om Valwebben är nyhetsbrevet en viktig kanal. Det skickas andra veckan varje månad till dem som registrerats i Kyrksam.
Släng gammalt
 

Vi påminner ännu en gång om att gammalt valmaterial ska slängas för att undvika sammanblandning. Nytt material produceras på grund av förändringar i både arbetssätt och regelverk.

   
 
Här finns stiftskontakten
 

Valnämnderna kommer att få information från både stiftens valorganisation och från Valkansliet som har ett nära samarbete. Båda har ett gemensamt mål att stödja valnämnderna i arbetet att genomföra valet. Dock är det till stiftens valansvariga som valnämnderna i första hand ska vända sig med eventuella frågor. Det är också de valansvariga på stiftet som har hand om utbildningarna. I listan nedan finns namn och telefonnummer till valansvariga i respektive stift. (Listan finns även på Valwebben)

Uppsala stift
Susanne Folin, Tel 018-68 07 28, 018-68 07 00,E-post

Linköpings stift
Åsa Rosenfall, Tel 013-24 26 00, E-post

Maria Bruto Ellhar, Tel 013-24 26 00, E-post

Skara stift
Andreas Fagrell, Tel 0511-262 00, E-post

Louise Pettersson, Tel 0511-262 00, E-post

Strängnäs stift
Jessica Engström, Tel 0152-234 39,
E-post

Inger Berglund, Tel 0152-234 26, E-post

Västerås stift
Per-Håkan Sandberg,
Tel 021-17 85 15, E-post

Göran Broås, Tel 021-17 85 17, E-post

Växjö stift
Maria Kenstam, Tel 0470-77 38 31, E-post

Emma Johansson,
Tel
0470-77 38 50, E-post

Lunds stift
Eirik Ski, tel 046-15 55 12, E-post
Anders Eriksson, tel 046-15 55 16, E-post

Göteborgs stift
Louise Edqvist Lendefors,
Tel 031-771 30 24, 0725-54 72 94,
E-post

Therese Kogler Bennsten,
Tel 031-771 30 29,
E-post

Karlstads stift
Ingrid Kåwe, Tel 054-17 24 00, E-post

Ingela Stålhandske, Tel 054-17 24 00, E-post

Härnösands stift
Peter Lundgren, Tel 0611-254 00, E-post

Katarina Ångström, Tel 0611-254 00, E-post

Luleå stift
Åsa Björkman, Tel 0920-26 47 00, E-post

Heidi Stenberg, Tel 0920-26 47 00, E-post

Visby stift
Anna Tronêt,Tel 0498-40 49 00, E-post

Ulrika Holmberg, Tel 0498-40 49 00, E-post

Stockholms stift
Jan-Åke Engfors, Tel 08-508 940 00, E-post

Ulrika Skymberg, Tel 08-508 940 00, E-post

   
 
Har du missat något av nyhetsbreven?
 
Nyhetsbrevet till valnämnder/församlingar skickas varje månad. Om du saknar något av de tidigare utgåvorna kan du hämta dem som pdf på valwebben. Här finns tidigare nyhetsbrev!
   
 
Viktiga datum under våren 2017
 
Bild: Johan Nilsson.

1 juni Fastställande av grupp- och kandidatförteckning

Juni-aug Leverans valsedlar till nomineringsgrupper

7-11 aug Valnämndsmaterial levereras

30 aug 18 dagar före valdagen ska valsedlar från nomineringsgrupper senast vara inlämnade till valnämnden

   
 
Har du frågor om kyrkovalet?
 

Frågor som rör något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system 
Kontakta Svenska kyrkans kanslistöd, tel 018-16 97 00 eller kanslistod@svenskakyrkan.se

Övriga kyrkovalsfrågor
Kontakta respektive stiftens valhandläggare. Du kan också höra av dig till kyrkovalskansliet i Uppsala på kyrkoval@svenskakyrkan.se eller på
tel 018-16 95 00.