En ny stadspolitik presenteras i Almedalen!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En ny stadspolitik är på gång! Den nya politiken presenteras på årets Platttformsdagar
som denna gång är i Göteborg.
En ny stadspolitik
 
Nationell samordnare Patrik Faming rapporterar från möte med ministrar.
En ny stadspolitik aviseras av regeringen efter sommaren bestående av tre delar designade av tre ministrar. De olika delarna ska levereras i ett paket. Karolina Skog är ansvarig minister för stadsutvecklingsfrågor och ska ta fram en skrivelse om ”Levande städer”, bostadsminister Peter Eriksson jobbar med en arkitekturpolicy och kulturminister Alice Bah Kuhnke arbetar med arvet efter SOU:n Gestaltad livsmiljö.

Läs Patrik Famings blogg på Hållbar stad!
 
 
Plattformsdagarna – save the date 6-7 dec i Göteborg
 
Plattform för hållbar stadsutveckling är ett spännande regeringsuppdrag som Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Energimyndigheten och Tillväxtverket har tillsammans. Mötesarenan Plattformsdagarna är kärnan i plattformens verksamhet Vi har nu startat processen med årets plattformsdagar som ska vara i Göteborg den 6-7 december.
Hur vill du och din organisation bidra och medverka på årets Plattformsdagar?
Det Plattformsdagarna erbjuder er är att delta aktivt i:

Kunskapsdialoger
Tysta föreläsningar och workshop om angelägna ämnen inom hållbar stadsutveckling kopplat till Plattformens prioriterade verksamheter:
  • En ny stadspolitik! ”Villkor för att bo och leva i en hållbar stad”
  • FoI – Forskning, utveckling och innovation inom hållbar stadsutveckling
  • Stöd till hållbar stadsutveckling
  • Omvärld – vilka lärdomar kan vi göra i vår omvärld av hållbara lösningar och stadspolitik?
Visst har väl din organisation ett spännande ämne?

Matchmaking
En kreativ och rolig form där vi får aktörer som vanligtvis inte brukar föra dialog att göra just det!Vill du träffa nya samtalspartners så är det här rätt tillfälle!

Utställningar
Din organisation har säkert något ni vill sprida kunskap om!

Studiebesök
Göteborg med omnejd erbjuder många spännande studiebesök med bäring på hållbar stadsutveckling, kanske har du ett spännande studiebesök att erbjuda oss?Självklart går alla aktörer som medverkar kostnadsfritt på Plattformsdagarna!

Om det här erbjudandet känns spännande – kontakta Plattformen för en intresseanmälan.
Programmet formas just nu så vänta inte för länge.

Du når oss på följande adress:
plattformsdagarna@boverket.se

Vill du veta mer om plattform för hållbar stadsutveckling?
Läs vidare på webbplats Hållbar stad.
 
Strategisk plan för omställning av transportsektorn
 
Strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet överlämnas till regeringen den 28 april 2017.
Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag gemensamt tagit fram en strategisk plan i syfte att bidra till omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Den överlämnas till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan vid ett seminarium 28 april.
 
Nio svenska lösningar på hållbar stadsutveckling
 
URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande
om hållbar stadsutveckling.

Nio svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City” som ska lyfta fram goda lösningar, som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i hela Europa och även av städer i andra delar
av världen.

Vad är URBACT Good Practice City?
Mellan 5 december och 31 mars kunde städer skicka in exempel på
hur de har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Det här skedde
inom ramen för Interregprogrammet URBACT.

Utlysningen stängde 31 mars och det kom in 270 ansökningar, varav 9 förslag från svenska städer. Beslut tas i maj 2017 då en urvalspanel kommer att välja ut de bästa exemplen. De städer som står för exemplen kommer då att få titeln URBACT Good Practice City.
Good Practice Cities kommer att vara aktiva representanter för integrerad
hållbar stadsutveckling vid olika URBACT events och utgöra ett starkt bidrag
till en europeisk Urban Agenda.

Goda exempel festival
Alla URBACT Good Practice Cities kommer lyftas fram under URBACT
City Festival 4-5 oktober 2017 i Tallinn, Estland.

Vill du veta mer?
Kontakta Tillväxtverket:
Lorraine Jonis: lorraine.jonis@tillvaxtverket.se Tel: 08-681 65 88
Niels Boye: Niels.boye@tillvaxtverket.se Tel: 072-526 97 85
 
Plattformen i Almedalen den 5 juli
 
Stadspolitik – en stad för alla!
Plattformen anordnar ett seminarium i Almedalen den 5 juli kl 10.00 - 10.50 i Sveriges Arkitekters trädgård. Fokus för vårt seminarium är den nya planerade stadspolitiken i Sverige som kommer att prioritera barn- och ungas plats i staden.Kom och informera dig om den stadspolitik som nu håller på att växa fram! Tre ministrar bidrar till innehållet i den nya stadspolitiken så det lär bli fullt i trädgården, var alltså på plats i god tid. 
 
Hållbara utlysningar i sikte
 
Välkommen på workshop om utmaningar inom hållbar stadsutveckling den 28 april. Arrangör är Sustainable innovation som på uppdrag av Energimyndigheten deltar i arbetet med att forma EU:s kommande utlysningar inom hållbar stadsutveckling.

Läs mer och anmäl dig på Sustainable Innovations webbplats.

Plattformen har prioriterat forsknings- och innovationsfrågorna i årets verksamhetsplan. En FoI-grupp (forskning och innovation) är bildad där även Formas och Vinnova ingår, läs mer på www.hallbarstad.se
 
Hållbar energi från solen
 
Mest nätansluten el från solen finns i storstadsregionerna, det visar färsk statistik från Energimyndigheten. Mer information finns på Energimyndighetens webbplats
 
Klimatklivet
 
Klimatklivet är ett stöd för lokala klimatinvesteringar som bland annat kommuner och företag kan söka. Välkommen på information om Klimatklivet den 4 maj i Stockholm!  Då får du information om hur du ansöker och hur ansökan bedöms, liksom exempel på förslag på vad du kan söka bidrag för. Energimyndigheten och Naturvårdsverket medverkar.

Fores webbplats
 
 
Plattformsbloggen
 
Förutom nyhetsbrevet kan du också nu följa Plattformen på den blogg som finns på Hållbar stad.

Webbplats Hållbar stad.
 
Prenumerera!
 
Det här nyhetsbrevet görs för dig som arbetar med, eller vill hålla dig uppdaterad i frågor om hållbar stadsutveckling - och givetvis - till dig som redan prenumererar! 
Om du inte prenumererar kan du göra det via denna länk.

Plattformsmyndigheternas nyhetsbrev: