Matematik, sfi, små barns lärande och en nationell IT-strategi.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En vår fylld av hopp – trots allt!
 
Vi på Ifous är skakade och bedrövade över det fruktansvärda terrordåd som ägde rum i Stockholm i fredags. Samtidigt är vi uppfyllda av alla de uttryck för medmänsklighet och värme som så många människor gav uttryck för efter illdådet. En särskild eloge vill vi ge till alla de skolor i Stockholmsområdet som direkt efter händelsen upplät lokaler för skolelever och andra som hade svårt att ta sig hem efter attentatet. Pedagog Stockholm var också snabbt ute med råd och erbjudande om stöd till personal i hur man kan hjälpa barn och unga att hantera sina känslor. Fler sådana råd finns att hämta på Barnombudsmannens webbplats.

Våren är trots allt äntligen här och med den även hopp om bättre tider. För hoppas måste man göra. I tider då kunskapsrelativism och faktaresistens breder ut sig på område efter område känns Ifous arbete mer angeläget än någonsin. All utbildnings ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både vad gäller innehåll och undervisningsmetod. Det kan tyckas vara en självklarhet men är inte helt enkelt att genomföra i praktiken. Det är inte lätt att orientera sig i det utbildningsvetenskapliga landskapet, hålla sig à jour med nya forskningsrön och veta vilken forskning som är relevant för den egna praktiken. Här behövs samarbete för att hitta rätt. I det arbetet vill Ifous bidra, till exempel genom vår forskningsbevakning och genom de fleråriga FoU-programmen.

Ifous har mycket att göra. I detta medlemsbrev kan du läsa mer om vad som är på gång hos oss och jag ser fram emot fortsatt spännande samarbete där vi tillsammans med våra medlemmar bidrar till skolutveckling på vetenskaplig grund.
 

Marie-Hélène Ahnborg
vd
Ifous
 
Ifous välkomnar nya medlemmar!
 
Ifous har glädjen att välkomna följande nya medlemmar:

- Värmdö kommun
- MontessoriGrundskolan Maria
- ModersmålsskolanVarmt välkomna till Ifous!

 
 
Ifous stödjer March for Science
 
Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science rum i Stockholm, Göteborg och Uppsala och mer än 400 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar Ifous ställning för forskningen och vetenskapen. Vi värnar om källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

Vi hoppas att så många av våra medlemmar som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Läs mer här.
 
Debatt: Inspel till en nationell IT-strategi för skolan
 
Onsdagen 1 mars lämnade Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med forskare och verksamhetsföreträdare ett inspel till en nationell IT-strategi för skolan i Dagens Samhälle. I inspelet lyftes vikten av en tydlig vision för Sveriges digitala framtid och betydelsen av att se digitala verktyg som medel för att möta de utmaningar som den svenska skolan står inför.

Läs debattartikeln i sin helhet här.

Slutrapporten från Ifous FoU-program Digitalisering i skolan släpps inom kort och kommer att finnas tillgänglig här. i den nya Ifousbilagan finns en intervju med Jan Hylén, expert som varit med och drivit programmet. Läs den här.
 
Ifous fokuserar på matematik
 
Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första analysen inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasieskolan.

Den 7 februari presenterades resultaten i rapporten Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet vid ett seminarium i Stockholm. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt via Ifous YouTube-kanal

Mer om satsningen och rapporten hittar du här.
 
15 års forskning om sfi - en överblick
 
I samarbete med AcadeMedia och Hermods har Ifous låtit genomföra en inventering av forskningsläget vad gäller sfi-undervisning. Inventeringen är gjord av docent Berit Lundgren, Högskolan Dalarna, och fil. dr. Jenny Rosén, Högskolan Dalarna/Stockholms universitet. Resultaten har sammanställts i en rapport där man bl.a. konstaterar att forskningen om sfi är begränsad både när det gäller omfång, innehåll och forskningsmetod. Det finns därför behov att av fördjupa kunskaperna om hur vuxna lär sig svenska och hur sfi-undervisningen i högre utsräckning kan göras meningsfull för de studerande. Resultaten kommer att användas som underlag för planeringen av Ifous kommande FoU-program Språkutvecklande arbetssätt i sfi.


Rapporten kommer att presenteras på ett seminairum 19 april, läs mer här.
 
FoU-programmet Små barns lärande avslutat
 
23-24 mars hölls ett slutseminarium inom Ifous FoU-program Små barns lärande. Programmet har pågått sedan 2013 och i samband med konferensen släpptes slutrapporten Upptäck små barns lärande -  ett utvecklat kunnande i förskolan. I rapporten redogörs för hur arbetet inom programmet har bedrivits och de tolv deltagande medlemmarna berättar om hur de har arbetat inom de egna organisationerna. Jan Håkansson, vetenskaplig ledare, beskriver den forskning om förskolechefernas ledarskap som har bedrivits. De fem licentiander som genomgått sin forskarutbildning inom ramen för programmet, och gjort forskningsstudier i de deltagande förskolorna, förväntas lägga fram sina avhandlingar runt årsskiftet. Rapporten finns tillgänglig här.

Lärarnas Nyheter uppmärksammade rappporten med en artikel där Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, och Laila Petersen, förskolechef i Svedala, intervjuades. Du kan läsa artikeln här.
 
Nya FoU-program
 
 
Programmering i ämnesundervisningen
 
Vill ni vara med och stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering? Tillsammans med intresserade huvudmän och fem forskare från Stockholms universitet står Ifous nu i startgroparna för att komma igång med FoU-programmet Programmering i ämnes-undervisningen. Vi välkomnar fler huvudmän att anmäla intresse och delta! Syftet med programmet är att utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i framförallt matematikundervisningen.
Språkutvecklande arbetssätt i sfi
 
Vill ni vara med och sätta fokus på undervisning och lärande inom sfi? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare vill utveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.
Den 19 april inbjuder Ifous tillsammans med involverade forskare in representanter för skolhuvudmän och anordnare till ett seminarium för att diskutera gemensamma behov när det gäller inriktning på programmet. Seminariet äger rum i Stockholm.Läs mer här.
Leda för likvärdig skola
 
Leda för likvärdig skola riktar sig till skolchefer, verksamhetschefer, områdeschefer och motsvarande som tillsammans med sina närmsta medarbetare vill utveckla sitt uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i syfte att öka likvärdigheten i utbildningen. FoU-programmet genomförs som ett interaktivt forskningsprojekt tillsammans med en forskargrupp som består av Per-Erik Ellström, Lennart Svensson och Karin Sjöberg Forssberg från Linköpings universitet. Alla med stor kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsplatslärande och hållbart förändrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer här. 
Undervisning i förskolan 2
 
Dagens förskola står inför nya utmaningar med tydligare krav när det gäller det pedagogiska uppdraget. Nu startar Ifous ett nytt FoU-program med fokus på vad som kan känneteckna undervisning i förskolan. Programmet Undervisning i förskolan riktar sig till förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill vara med och utveckla såväl kunskaper som förhållningssätt och arbetsmetoder i förskolan. Läs mer här.

Ta del av erfarenheter från personal i Svedala kommun som deltar i Undervisning i förskolan i en fördjupande artikel som du hittar här.
 
Workshop: Fjärrundervisning – ett förhållningssätt
 
Är fjärrundervisning ett nytt förhållningssätt? Välkommen till en dag då du kommer att få inspiration från forskare och praktiker som arbetar aktivt med fjärrundervisning i Sverige, Finland och Åland. Medverkar gör bland andra Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun, Kaj Törnroos, projektledare Ålands landskapsregering och Charlotta Hilli, forskare vid Åbo akademi.
 
Workshopen äger rum 27 april kl 08:30-16:30 i Stockholm på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.

Läs mer här.
 
Ifous på plats under Skolriksdagen!
 
24-25 april går Skolriksdagen av stapeln på Waterfront Hotel i Stockholm. Ifous finns självklart på plats och alla är hjärtligt välkomna att besöka vår monter, nr 22. 
 
Den nya Ifousbilagan är här!
 
I början av april kom det första numret av publikationen Ifous - för skolutveckling på vetenskaplig grund. Publikationen kommer att ges ut tre gånger per år som bilaga till forskningsmagasinet Skolporten. i det första numret finns bland annat:
  • Reportage från förskolan Frejaparken i Svedala kommun, deltagare i FoU-programmet Undervisning i förskolan.
  • Intervju med forskaren Eva-Lena Lindster Norberg, som skrivit den första avhandlingen inom ramen för ett FoU-program.
  • Översikt över analysen Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan, den första analysen inom ramen för Ifous fokuserar.
  • Intervju med Jan Hylén, expert som medverkat i Ifous FoU-program Digitalisering i skolan.


Du hittar hela Ifousbilagan här eller i appen Skolporten. Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google Play.