Lärarkurs för trafiksäkerhet - repetition
 
Kursen "Lärare vid repetitionsutbildning i trafiksäkerhet till nivån Tsm A-,L- och E-skydd" vänder sig till dig som ska vara lärare i detta ämne.

På ett pedagogiskt och trafiksäkerhetsmässigt riktigt sätt ska du kunna genomföra repetitionsutbildningen.
 
Personer som utses till deltagare i den här kursen ska ha personlig lämplighet och pedagogisk förmåga  och dessutom vara behörig och erfaren tillsyningsman A-, E, L-skydd.

24 april-3 maj genomförs kursen i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BAJTF-TSM
Banteknik för underhållspersonal
 
"Banteknik för underhållspersonal/tekniker" är grundutbildningen för dig som ska arbeta med t.ex. spårbyggnation, växelbyggnad, svetsning eller besiktning. Kursen ger en förståelse för hur det bantekniska systemet är uppbyggt och fungerar, enskilt och i samspel med andra teknikslag. Under kursen görs en praktisk genomgång av olika underhållsåtgärder där man använder mindre maskiner och arbetsredskap.

Kursen genomförs mellan den 2-19 maj i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Tolkning av spårlägesdiagram
 
Kursen "Tolkning av spårlägesdiagram" vänder sig till dig som arbetar med underhållsfrågor och behöver kunskap om hur man arbetar med och tolkar spårlägesdiagram. Under kursen tittar man närmare på mätvagnarnas funktioner och de föreskrifter och normer som föregår diagramtolkningen.  Deltagarna får också lära sig grunderna gällande OPTRAM och systemet för analys och mätdata.

Kursen genomförs i Ängelholm den 9 maj.


Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPLD

 
Detaljprojektering gata/väg
 
"Detaljprojektering gata/väg" vänder sig till dig som arbetar med detaljutformning av gator och vägar eller med vägplan/arbetsplan/bygghandling. Ett nytt kurstillfälle är planerat att genomföras i Uppsala, 9-11 maj.

Som deltagare får du kunskap om hur detaljutformningen av vägskäl och andra trafikanordningar i väg- och gaturummet påverkar trafikanterna körmässigt, trafikmässigt och upplevelsemässigt.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVDETPR
Spårlägesdiagramstolkning BAOPTRAM
 
Kursen "Spårlägesdiagramstolkning BAOPTRAM" vänder sig till personal som tolkar spårlägesdiagram samt personal som utför olika former av bantekniska analyser i Optram.
 
Efter kursen ska deltagarna kunna:
  • hantera programvaran Optram
  • tolka spårlägesdiagram
  • jämföra och analysera mätdata från olika tidpunkter
Kursen genomförs den 10 maj i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäl
Kurskod: BAOPTRAMB
Bangårdar nödlägeshantering 3
 
Kursen vänder sig till instruktörer för "Påbyggnadsutbildning  nödlägeshantering vid rangerbangårdar". Innan kursen ska deltagarna gått kurserna basutbildning nivå 1 och påbyggnadsutbildning nivå 2.
 
Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om relevanta delar av RID-S. De ska också känna till vilka regelverk i övrigt som reglerar området och farligt gods märkning. Deltagarna får god kunskap om gällande nödlägesplan och mycket goda kunskaper om nödlägesinstruktionerna med tillhörande beslutsstöd, nödlägeskartan, hjälpmedel och övriga nödlägesresurser.

Kursen genomförs i:
Malmö den 15 maj
Borlänge den 17 maj
Hallsberg den 18 maj
Malmö den 29 maj
Gävle den 31 maj
Sävenäs den 1 juni


Klicka för att läsa mer och anmäla
Kursdkod: BANG3
Kontaktledningsteknik systemuppbyggnad
 
Kursen "Kontaktledningsteknik systemuppbyggnad" vänder sig till dig som t.ex. är nyanställd ingenjör eller konsult och som ska arbeta med arbetsledning, förvaltning och projektering av kontaktledningssystem. Under kursen får du bland annat en god förståelse för kontaktledningens mekaniska uppbyggnad, olika typer av hängverk, avspänningars funktion och uppbyggnad.

Mellan den 22-24 maj genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖKTL
 
Fjärrkontrollterminaler - RTU
 
Kursen vänder sig till dig som ska utföra felavhjälpning på fjärrkontrollterminaler i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar. Du som ska gå kursen bör ha grundläggande kunskaper inom området El/Tele eller motsvarande samt kunskaper inom datakommunikationsteknik motsvarande BAGKOMTEK.
 
Efter genomgången utbildning ska deltagarna:
  • kunna redogöra för datainsamlingsutrustningar och dess tillämpningar inom Trafikverket samt redogöra för anpassningsutrusting mot yttre objekt
  • kunna utföra felsökning samt vid behov byta felaktiga enheter
  • vara informerad om GELD systemets uppgift och principiella uppbyggnad med avseende på kommunikationen med utrustning i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar.
Kursen genomförs i Ängelholm mellan den 29 maj och
2 juni.


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEFJKRTU