Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Du kan få gratis textilinsamling!
 
Nu kan du och dina boende testa gratis textilinsamling! Det minskar kostnaderna för avfallshanteringen och samtidigt gör ni en insats för miljön.
Göteborgs Stad samarbetar med Emmaus Björkå, Human Bridge och Myrorna som samlar in textil för återanvändning och återvinning. Hör av er till någon av dem för att komma igång! Läs mer på www.goteborg.se/textilavfall.
Påverka de nya avfallsföreskrifterna
 
Vill du vara med och påverka Göteborgs Stads nya avfallsföreskrifter? Då ska du komma på vårt informations- och dialogmöte!
Just nu håller vi på att revidera avfallsföreskrifterna, de lokala bestämmelserna för hantering av avfall i kommunen, och här får du en möjlighet för att tycka till innan förslaget tas till beslut av politikerna. Om du inte kan komma vid detta tillfälle så kan du lämna synpunkter på utställningen av förslaget i sommar.
När: 27/4, kl 14.00
15.00
Var: Infosalen på Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören
Anmäl dig till matilda.nystrom@kretsloppochvatten.goteborg.se senast 20/4.
Få ett sms när vattnet stängs av
 
Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet till fastigheten.
Om det är en planerad avstängning skriver vi det i god tid innan på goteborg.se, är de akuta har vi en speciell sida för det. Men vi har också en telefonitjänst för att informera om vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.
Inför bytesrum för de boende få rabatt på grovavfall
 
Ordna ett bytesrum åt de boende så får du en engångsrabatt på 1 200 kr exkl. moms på dina grovavfallavgifter. Det är bättre för miljön att byta än att slänga eller köpa nytt.
Du sparar också pengar eftersom de boende slänger mindre, och du behöver lägga mindre arbetstid på att hantera grovavfall. Rummet eller utrymmet behöver vara minst två kvadratmeter stort och vara tydligt avgränsat.
Kontakta våra kundsamordnare för mer information eller ring vår kundservice på 031-368 27 00.
Läs mer om bytesrum i den här foldern
Vad blir det av matavfallet? Få svaret i senaste numret av Kretslopp
 
Göteborgarnas matavfall ger biogas som motsvara 2,2 miljoner liter bensin. Eftersom biogas är ett biobränsle ökar inte mängden koldioxid till atmosfären när den förbränns, till skillnad mot fossila bränslen.
Rötresterna som blir kvar efter att biogasen bildats används som biogödsel. Detta, och mycket annat, kan du läsa i tidningen Kretslopps senaste nummer. Tidningenges ut av oss på Kretslopp och vatten och delas ut till alla hushåll i Göteborg.
Matina visar hur och varför man ska sortera ut matavfall nu som video!
 
Klagar dina boende på att matavfallspåsen blir blöt och äcklig? Det beror troligtvis på att de inte har påsen stående i en öppen, luftad hållare.
Luftade hållare ingår i matavfallstjänsten och är en förutsättning för att man som matavfallssorterare ska uppleva att sorteringen fungerar bra.
Här kan du se Matina visa hur det ska vara! Länka till filmen på din hemsida! Och här kan du läsa mer om behållaren till matavfallspåsen
Få hjälp med att öka utsorteringen
 
Ska avfallshanteringen fungera bra måste de boende veta hur, varför och var de ska sortera sitt avfall.
Anlita våra avfallsinformatörer, så får du hjälp med det. De knackar dörr i din fastighet, träffar dina boende och förklarar allt som har med utsorteringen av matavfall, förpackningar och tidningar att göra.
Kontakta vår kundsamordnare Johan Jernkrok så kan han berätta mer.
Ändrade hämtdagar för vår och sommar
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtningsfrekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under de kommande storhelgerna. Gå till Ändrade hämtdagar
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
...om du har miljörum. En gratis hämtning per år blir det från och med 2017. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
Här stannar farligt avfall-bilen i vår
 
Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Nu ligger bilens stopp för våren på goteborg.se. Hushållen kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer FA-bilens turschema.
Få koll på dina avfallsmängder
 
Som fastighetsägare eller förvaltare kan du få ett utskick varje månad med din fastighets restavfalls- och matavfallsmängder. Beställ statistiken genom att mejla vår kundsamordnare Johan Jernkrok
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.