Första kommunerna har blivit delägare i Inera och Karlskrona blev först att ansluta sig till Serverat. Dessutom om åtgärder för att förhindra it-attacker och om Sveriges digitaliseringskommun. 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Första kommunerna har
blivit delägare i Inera 
 
Linköping, Degerfors och Ydre kommuner blev först att fatta beslut om att gå in som delägare i Inera, efter erbjudandet som gick ut den 24 mars till samtliga kommuner. Totalt har över 20 kommuner redan hunnit ta beslut. 

Nu pågår ett intensivt arbete för att klarlägga hur kommunerna på bästa sätt snabbt kommer in i Ineras berednings- och beslutsprocesser.

Information och handlingar för aktieförvärv
Karlskrona först med nationell e-tjänst för serveringstillstånd
 
Som första kommun i Sverige har Karlskrona kommun lanserat en nationell e-tjänst som utvecklats inom projektet Serverat. Det är ett samarbete mellan regeringen, SKL, myndigheter och kommuner med mål att förenkla och effektivisera både för företagare och kommuner med hjälp av digitala tjänster. Nu står fler kommuner och e-tjänster på tur.
 
Karlskrona först med nationell e-tjänst
Om Serverat på skl.se
Digital tjänst blir billigare för kommunerna
 
Kommunerna sparar både tid och pengar genom att gå från manuell till digital hantering av underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks också kostnaderna för tjänsten SSBTEK, från 1 krona till 80 öre per invånare.

Används idag av 252 kommuner
Virushotet - viktigt för kommunerna att följa MSB:s rekommendationer
 
Flera svenska myndigheter, företag och organisationer har de senaste dagarna drabbats av en global it-attack. Vid smitta krypteras filer både lokalt på den smittade datorn och på delade nätverksytor. Den som drabbats krävs sedan på att betala en lösensumma för att få tillgång till filerna.

SKL uppmanar nu kommuner, landsting och regioner att vara uppmärksamma och arbeta för att minimera riskerna att drabbas. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för information ansvarar om läget samt information om hur en organisation kan skydda och förbereda sig.
Mer information och frågor och svar finns också hos CERT-SE som är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.
Sveriges digitaliseringskommun utses på Kvalitetsmässan i november
 
På Kvalitetsmässan 14-16 november utses för första gången Sveriges digitaliseringskommun. Utmärkelsen hette tidigare Sveriges it-kommun, men benämningen digitaliseringskommun speglar bättre de kriterier som belönas.

Av de kommunerna som fanns med från början finns nu fem finalister: Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala.

Bakom nomineringarna står SKL och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, VINNOVA och IT&Telekomföretagen.

Mer om utmärkelsen
Guldlänkens tre finalister utsedda
 
På konferens Offentliga Rummet delas utmärkelsen Guldlänken ut till den eller de som främjat innovativa förändringar av offentlig verksamhet, i år med inriktning på särskilt mod.

Av tolv semifinalister finns nu tre finalister kvar:
  • efterlevandeguiden.se
  • Västra Götalandsregionen
  • Trelleborgs kommun
Du möter dem alla på Offentliga Rummet. Pristagaren utses den 31 maj.

Mer om de tre finalisterna
Kalender
 
Informationssäkerhet för offentlig sektor - den 5-6 september arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den årligen återkommande konferensen. I år har kommuner och landsting/regioner första tjing på att anmäla sig! Anmälan kan göras här.
Så mycket har hänt och händer!
 
Sedan några veckor tillbaka har jag nöjet att vara tillförordnad chef för SKL:s avdelning för digitalisering, efter att Per Mosseby valt att gå vidare. Jag säger nöjet, för uppdraget innebär att jag kommer tillbaka till digitaliseringsfrågorna, som för några år sedan var en del av avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, som jag också är chef för.

Det är verkligen återseendets glädje, när jag ser hur mycket som hänt och händer på området. Inte minst kommer det bredare delägarskapet i Inera att kunna innebära ett lyft för kommunernas möjligheter att tillsammans ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och nyligen presenterade regeringen sin digitaliseringsstrategi, efterlängtad av många. Fokusområdena i strategin stämmer bra överens med vad vi på SKL vill se satsningar på, men det behövs också ett starkt nationellt stöd för det fortsatta arbetet. Jag konstaterar också att konferensen Offentliga Rummet i Sundsvall 30 maj-1 juni återigen har lockat ett stort antal deltagare, så engagemang för digitaliseringsfrågorna runtom i landet saknas verkligen inte!

I avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad hör också bredbandsfrågorna  hemma. En god tillgång till bredband är avgörande för satsningar inom exempelvis skolan - utan bra bredband hemma, blir det svårt för eleverna att kunna nyttja digital hjälp som exempelvis lektionsgenomgångar i förväg via Youtube. Här går våra intressen ihop mellan avdelningarna inom SKL, och jag tror att vi generellt behöver bli bättre på att jobba tillsammans över organisatoriska gränser, på längden och tvären, inom SKL, kommunerna och mellan de organisatoriska nivåerna.

Jag hoppas förstås att vi snart har en ersättare till Per Mosseby på plats. Men i väntan på dig, vem du än är, ser jag verkligen fram emot att få gå in i digitaliseringsfrågorna och jag ser också fram emot att få jobba ihop med SKL:s nya vd Vesna Jovic som jag vet har ett starkt engagemang i att offentlig sektor på ett ännu bättre sätt ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter!

Gunilla Glasare, tillförordnad chef för avdelningen för digitalisering, SKL
Om oss
 
Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner.