Utbildning för jobb på järnväg
 
Vill du eller känner du någon som vill börja arbeta med järnväg? Trafikverksskolan erbjuder ett flertal utbildningar som leder in till olika tjänster inom järnvägen. Utbildingarna är CSN-berättigade.

Just nu pågår ansökningstiden till kurserna som startar i augusti 2017.
 • Järnvägsingenjör, 180 hp
 • Signaltekniker, 40 YH-poäng
 • Kontaktledningstekniker, 40 YH-poäng
 • T4 Gymnasieingenjör- inriktning järnväg, 1år
Klicka här för att läsa mer om utbildningarna
Banteknik för ingenjörer
 
Behöver du mer kunskap om spårkonstruktion, byggnad och utformning, funktion och om spåranläggningar som finns i anslutning till banan? Då ska du anmäla dig till kursen "Banteknik för ingenjörer".

Ämnen som grundläggande spårgeometri, krafter i spår, samband mellan fordon och bana ger dig en förståelse för anläggningen, dess uppbyggnad och det underhåll som behöver utföras.

Mellan den 27 mars till den 7 april genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan I Ängelholm

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BBIÖBT
Säkerhet på järnväg - repetition
 
För att få vistas och arbeta i spår ställs det krav på att man gått olika säkerhetsutbildningar. Dessa ska återkommande repeteras. Under våren genomför Trafikverksskolan följande kurser.

Klicka på respektive repetitionskurs för att läsa mer och anmäla.

"Att enskilt vistas i spår" i Ängelholm den 22 maj.
Kurskod: BASÄREP1


"SOS-ledare och tågvarnare" i Ängelholm
19 april alt. den 22 maj.
Kurskod: BASÄREP2A


"Tillsyningsman A-, L- & E-arbete samt vägvakt"
19-20 april alt. den 23 maj.
Kurskod: BASÄREP2B
Kontaktledningsmontage del 3
 
Den 24 april till den 5 maj genomför Trafikverksskolan kursen "Kontakledning med Y-lina och hjälpkraft" i Ängelholm . Det är den tredje och avslutande kursen för att kunna arbeta med kontaktledningsmontage.

Efter kursen ska deltagarna:
 • förstå kontaktledningshängverkets elasticitet och krafter
 • kunna bygga kontaktledningssystem med Y-lina samt kontrollera och justera ledningens läge
 • montera hjälpkraftledningar med kopplingspunkter
 • förstå tågvärmens uppbyggnad och funktion
 • förstå skyddsanordningars funktion och montage
 • förstå strategier för besiktning och underhåll
Kursen varvar teori och praktik. En stor del av kurstiden ägnas åt praktiska montagearbeten.

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BEKTL3
Trafikinformation
 
Kursen "Trafikverkets trafikinformationssystem" vänder sig till de som arbetar med trafikinformationssystemet som finns i Trafikverkets anläggningar.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna installera och underhålla uranläggningar, högtalaranläggningar, HT90 inkl.JÄRDA plattformsskyltar, monitorer och tillhörande utrustning för passagerarinformation.

I Ängelholm genomförs kursen vid följande kurstillfällen:
24-28 april
29 maj-2 juni

18-22 september
23-27 oktober


Klicka här för att läsa mer och för att anmäla

Kurskod: BTTRINF
Järnvägsunderhåll för ingenjörer
 
Kursen "Järnvägsunderhåll för ingenjörer" vänder sig till dig som i ditt arbetet behöver ökade kunskaper om effektivt spårundrhåll.

Kursen ger god förståelse för spårets nedbrytning och vilka underhållsinsatser som är nödvändiga för att upprätthålla spårets funktion.

Kursen genomförs i två delar, 3+2 dagar, där kursdeltagarna under mellanliggande period genomför en projektuppgift på hemmaplan.

Kursen genomförs i Ängelholm, del 1 den 2-4 maj och del 2 den 22-23 maj.

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BBIÖUH
Växelvärme med WebMaster
 
Trafikverksskolan erbjuder kursen "Växelvärme - styrsystem WebMaster" till personal som arbetar med att bygga, besiktiga, underhålla och felavhjälpa Trafikverkets växelvärmeanläggningar.
Efter kursen ska deltagarna kunna redogöra för styrsystemet WebMaster´s uppbyggnad och funktion  samt handha och ställa in styrparametrar i systemet.

Kursen genomförs i Ängelholm den 4 maj.

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BEVXWEB
Signaltekniska priciper och grunder
 
Kursen "Signaltekniska principer och grunder" vänder sig till personal som ska arbeta med underhåll och i driftsättning av signalsäkerhetsanläggningar.

Kursen ger goda kunskaper i signalteknik och bakgrund till olika signalanläggningars konstruktion och innehåller bland annat:
 • signaltekniska grundtermerna och symboler
 • grundläggande trafikeringsreglerna och signaleringen som finns i JTF
 • fordonsegenskaper och dimensionering av linjeblockeringsanläggningar
 • de föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten
 • trafikeringsreglerna för hur stationer verkställs i olika typer av signalställverk, stlv -59,-65,-85 samt 950
 • linjeblockeringens principiella uppbyggnad och hur signalering på snabbtågssträckor utförs
 • ATC-systemets uppbyggnad och funktioner
 • regler för S-Skydd samt hur dessa ska tillämpas, begreppet sisä-kontrollant.
Kursen genomförs 8-18 maj i Ängelholm

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BSGS

 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer
 
Vi har fått en avbokning på den mycket populära kursen "Allmän järnvägsteknik för ingenjörer". I dagsläget har vi fem lediga platser på kurstillfället den 29 maj - 1 juni i Ängelholm. I augusti och sepetember erbjuds fler tillfällen.

Klicka för att läsa mer och för att anmäla
Kurskod: BAIÖ