Historiska veckor!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor behövs
 
Regeringens utredare har nu lämnat förslag till ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor.
- Det är mycket välkommet och nödvändigt för att Sverige ska komma ifatt andra, mer framgångsrika länder, och för att åstadkomma en enklare vardag och effektivare verksamheter, säger Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.


Samlat ansvar för digitalisering av offentlig sektor, skl.se
Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling
 
Nu har SKL publicerat slutversionen av handlingsplanen för gemensamma förutsättningar för digital utveckling. Handlingsplanen beskriver mål och aktiviteter inom fyra insatsområden; Ledning och styrning, Principer, arkitektur och säkerhet, Informationsförsörjning och digital infrastruktur samt Processer och tjänster.

Handlinsplanen, skl.se
Åsa Zetterberg från SKL ledamot i
regeringens digitaliseringsråd 
 
Kommuner, landsting och regioner kommer genom Åsa Zetterberg vid SKL att ha en säker röst i regeringens nya råd för digitalisering, som nyligen utsågs av digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitaliseringsrådet, regeringen.se
Viktiga besked om skolans digitalisering saknas
 
Regeringen har presenterat nya styrande skrivningar om elevers digitala kompetens men det behövs mer, anser SKL. Det som saknas i regeringsbeslutet är viktiga delar som likvärdig tillgång till teknik och infrastruktur, standarder, digitala prov och inte minst ett fokus på forskning om digitalt lärande. Skolans digitalisering kan inte vänta! 

Skolans digitalisering, skl.se
Ny vägledning från eSam
 
Nyligen presenterade eSam en vägledning för e-legitimering och e-underskrifter. Den kommer att fungera som guide för kommuner, landsting och regioner som vill skapa säkra e-tjänster. Vägledningen har främst en juridisk inriktning, men kommer att vara till nytta även för exempelvis verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, kommunikatörer och upphandlare.

eSams vägledning, skl.se
Regionala konferenser för att fånga verksamhetsbehoven
 
Vad behöver vi prioritera för att på bästa sätt stödja verksamhetsutvecklingen i kommuner, landsting och regioner med hjälp av digitalisering? Det är huvudfrågan när SKL tillsammans med Inera och SKL Kommentus i vår träffar beslutsfattare och verksamhetsföreträdare runtom i landet. Det första tillfället blir i Skellefteå den 29 mars, i samarbete med Region Västerbotten.

Regionala konferenser, skl.se
Efterlängtat besked om digitalt registrerat faderskap
 
Efter flera års samarbete med Skatteverket, Socialstyrelsen och flera kommuner gläds SKL åt regeringens besked att se över regelverket om faderskap och föräldraskap. Idag sker registreringen i flera olika steg, som alla hanteras med papper, vanlig post och manuell registrering. En utredning ska senast den 31 augusti 2018 ge förslag till bl.a. hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som digitalisering kan erbjuda.

Digitalt registrerat faderskap, skl.se
Kalender
 
Get Online Week 27 mars - 2 april
Digidelnätverket arrangerar för sjunde året i rad Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan Get Online Week 2017 som äger rum 27 mars - 2 april.
Syftet är att öka den digitala delaktigheten och få fler att påverka och använda digitala offentliga tjänster.

Get Online Week, digidel.se
Historiska veckor!
 
Det kanske inte kommer att synas i historieböckerna, men vi har just upplevt ett par historiska marsveckor.

Den 15 mars presenterade utredaren Hans-Erik Holmqvist ett förslag till en ny digitaliseringsmyndighet i Sverige. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning för en samlad, nationell funktion som kan främja och stötta den digitala utvecklingen i offentlig sektor. Det ger förutsättningar för oss i Sverige att bli mer effektiva i att driva den utvecklingen, precis som exempelvis Danmark. Där har
Digitaliseringsstyrelsen sett till att landet tagit stora kliv framåt de senaste åren. Nu vill vi också kunna ge invånarna i Sverige en betydligt bättre digital service från offentlig sektor, och dessutom underlätta arbetet för våra kommuner, landsting och regioner.

Den 16 mars blev SKL (genom SKL Företag AB) ägare till företaget Inera. Detta sker efter många och långa diskussioner, där utgångspunkten har varit hur SKL på bästa sätt ska kunna stötta kommuner, landsting och regioner i den digitala verksamhetsutvecklingen. Genom SKL:s förvärv har nu även kommunerna möjlighet att bli delägare i Inera – ett erbjudande kommer med posten vilken dag som helst!

Inera har hittills varit samägt av alla landsting och regioner, med en inriktning på e-hälsa. Genom förvärvet ökar nu våra möjligheter och vår kraft väsentligt för att kunna erbjuda medlemmarna bättre stöd. Vår förhoppning är att kunna återanvända Ineras kompetens och struktur för e-tjänster och säkerhetslösningar och successivt omfatta även verksamheter som till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Den 9 mars presenterade regeringen dessutom tydligare skrivningar i skolans styrdokument, för en mer jämlik skola när det handlar om digital kompetens. För att kunna bli riktigt bra hade vi från SKL förstås sett att regeringen också varit beredd att finansiera kommunerna för den kompetensutveckling som behövs, men så ser det inte ut att bli. Nu ser vi fram emot en mer komplett strategi för skolans digitalisering!

Samma dag hade jag förmånen och glädjen att bli utsedd till ledamot i it- och digitaliseringsminister Peter Erikssons nya råd för digitalisering, en plats jag tänker utnyttja till fullo för att ännu bättre förutsättningar för offentlig sektors utveckling.

Som uttrycket lyder: det är mycke nu! Lägg vårsolen till det och livet känns riktigt bra!

Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKL
Om oss
 
Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner.