Hållbar? Hur blir man det?

Lär dig det senaste om miljö och hållbarhet.


EcoEducate - webbaserade kurser inom miljö- och hållbarhet - för företag, offentlig sektor och skolor finns här.
 
 
Guatemala. Fattiga kvarter och sanitära missförhållanden i städerna. Hur ser det ut med hållbarheten där du köper varor ifrån?
 
 
Hållbar? Hur blir man det då? 


En stor värld på en liten planet. Hur hållbart är det på en skala?

Och vad händer efter Antropocene? Kolla in Johan Rockströms anförande på senaste World Economic Forum 2017 där han förklarar varför vi borde bry oss om ”tipping points”, (ett stabilt tillstånd som övergår till ett annat tillstånd).

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-16-wef-2017-beyond-the-anthropocene.html

Han säger så här:

”In just five decades, we have transitioned from being small world on a big planet to a big world on a small planet – we are now disturbing biomes that regulate the stability of the entire system.”


 
Ökad trafik, ökade utsläpp. Trenden vänder sakta. Glädjande nog.

Trafikverkets preliminära siffror om utsläppen från vägtrafiken visar att trots ökad trafik minskade de totala utsläppen klimatgaser med fem procent. Den tunga trafiken/lastbilar svarade för den största nedgången – minus 11 procent framför allt
p g a en allt högre andel förnybar diesel av typen HVO, hydrerade växtoljor, i tankarna.


Det gröna genombrottet kom år 2011 då drivmedelskedjan Preem lanserade det nya bränslet HVO, en syntetisk diesel som till en början framställdes ur tallolja från skogen.

Vad du väljer för slags drivmedel påverkar i hög grad hur hållbar livsstil du har.


www.svanen.se hittar du mer info om denna diesel:

http://www.svanen.se/Hitta-produkter/Produktsok/Produkt/?productID=45071


Vem är hållbar och vem är inte det?  Hur ser det ut hos er?

Forskare på Blekinge Tekniska högskola hävdar att om man inte uppfyller kriterierna för ett så komplext uppdrag som att få en organisation som inte förstör världen, då går det inte att vara ekologiskt hållbar.

Då löser man ett problem genom att skapa ett annat, säger Karl-Henrik Robért, en av forskarna bakom senaste hållbarhetsrapporten. För att ett företag ska klara omställningen måste det uppfylla en rad kriterier som exempelvis att:

-Inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen.
-Inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen.
-Inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten.


Eller som det uttrycks i rapporten:

”The un-sustainable course of our societies is the greatest threat humanity has ever confronted. The biophysical systems upon which we are totally dependent have not been challenged by human activities at the global scale before and our impacts upon those planetary systems, as well as upon our social systems, cannot be adequately addressed by ad hoc solutions. Science and leadership will be required to address this threat and transform our current societies into sustainable societies.”

Ta del av detta själv i rapporten:


http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/140/part/P1.


Hållbarhet börjar hos mej och dej.

Visste du att:

Östersjön får varje år ta emot 40 ton mikroplast från kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast, till exempel duschkräm, kroppsskrubb och ansiktsrengöring.

Det spelar roll vad du väljer. I alla lägen. Välj bort sådant som skadar dej och din omgivning.

Kolla in 
www.beatthemicrobead.org

för vägledning. Och kolla in vilka märken som inte innehåller microplaster:

http://www.beatthemicrobead.org/look-for-the-zero/


Hållbara investeringar- finns det?

Ja kanske, om man läser i Hållbarhetsprofilen, ett informationsblad som beskriver hur fondbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning. 

Kika här: http://www.swesif.org/hallbarhetsprofilen/

Sedan lanseringen av Hållbarhetsprofilen på den privata marknaden år 2015 har närmare 50 fondbolag anslutit sig. Sakta men säkert går det framåt.

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag 70 medlemmar.


http://www.hallbarhetsprofilen.se


Tänk på vad du köper och inte köper- det börjar hos dej.


Alla kan göra skillnad, hemma, på jobbet, på fritiden. Om man exempelvis alltid tänker på att väldigt många varor som upphandlas produceras i fattiga länder där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor är stora. Förutom det är miljöpåverkan enorm, vattenanvändningen och påverkan på den biologiska mångfalden likaså.

Rapporten 
”Agents for Change” (pdf) (Swedwatch) utgår från tre fallstudier som rör produktion och svensk upphandling av kirurgiska instrument i Pakistan, kycklingkött i Thailand och kaffe i Brasilien, alla produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare är utbredd. I rapporten används svenska upphandlande myndigheter sätt att arbeta med sociala krav som positivt exempel för andra länder.

Hur jobbar ni?Hur kör du? Betala efter hur ”smart” du kör bilen.

Nu får vi en helt ny slags bilförsäkring som mäter det faktiska körbeteendet i realtid. Detta innebär att det är billigare att försäkra en stor bil som körs smart än en liten som körs aggressivt. Tekniken kommer från Enerfy, som kopplar upp bilen och ger föraren direkt information, i sin smartphone, om sitt sätt att köra.

Ju smartare du kör, desto billigare försäkring. Enkelt va? Om det innebär mer ecodriving och färre bilar på gatorna så är det säkert rätt väg att gå.

När kommer bonus för att man låter bilen stå och åker kollektivt?Matsvinnet – miljöbomb nummer ett?


Varje år slängs mer än 600 000 ton mat i onödan i Sverige. Även om den största delen av matsvinnet uppstår i hemmen, så uppstår en mycket stor del även i livsmedelsbutiker där det slängs mycket mat som fortfarande går utmärkt att äta. Det kan vara för att bäst före-datumet närmar sig eller för att varan har något skönhetsfel. Nu går matkedjan Willys i bräschen och har bestämt sig för att ändra på detta och satt upp som mål att halvera matsvinnet inom en femårsperiod.
 
Satsningen har inneburit att drygt 250 ton mat har gått till välgörenhet istället för att hamna i soporna. Organisationer som är tar emot mat från Willys-butikerna är exempelvis Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Hela Människan och Alsike kloster.
 
Vad gör ni själva för att minska ert matsvinn, hemma, på jobbet och på fritiden?
Hur hållbar är Du, på jobbet, hemma och på fritiden?
Ta tempen på din hållbara livsstil. Hur har du det med dina hållbara val?


Testa en ny utbildning som finns som nätkurs, webinar elle lärarledd kurs.
En hållbar livsstil. Och vägen dit.


Hittar du till
www.klimatsmart.se?
Lite hjälp på vägen till en hållbarare livsstil.


http://www.klimatsmart.se/nyheter/ecoeducate-erbjuder-ny-livsstilskurs-pa-natet.html

 

Testa på  www.miljoutbildning.se
 

Välkommen till det klimatsmarta livet!


Lär dig mer om hållbarhet och miljö med EcoEducate! 
 
Hittar du problemen med den hållbara livsstilen?  
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Beställ nu! 
 

Ny kurs om hållbar livsstil ute nu.

12 informativa filmer om en hållbar livsstil och checklistor där du själv får ta ställning, och ett gedigert faktamaterial - är klart!

Nu kör vi! 
Välkommen! 

Kolla in en av filmerna här. 


Filmen 

 

Det här är det det handlar om: 
 
Vårt sätt att leva spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa, men påverkar även vårt klimat. Allt som produceras för att upprätthålla vår livsstil påverkar mark, vatten, luft, djur och växter.

Maten vi äter, sakerna vi köper, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet och hur vi tillbringar vår fritid – allt, precis allt, spelar roll.

Idag lever vi långt över planetens tillgångar och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Kunskapen om vad som behöver göras finns redan, och till viss del även tekniken. På många områden har vi kommit väldigt långt, på andra står det nästan stilla.


Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom att ta medvetna hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller låter bli att köpa.


För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu.

Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste räjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå. 

I vår nya kurs tar vi nya tag för att lära oss själva ett mer hållbart sätt att leva och handla. Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.Vår nya kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vill du veta mer?
Maila gärna till info@miljoutbildning.se

Välkommen!
 


En  Hållbar Livsstil. Och vägen dit.

Ta en enklare väg till en hållbar livsstil.

Webinar och lärarledda halvdagskurser om hållbar livsstil startar i januari! Beställ idag! Välkommen med på resan!

INNEHÅLL webbkursen:

 
En Hållbar livsstil. Och vägen dit. Planetens resurser 
- Om planetens gränser och biologisk mångfald, kretsloppen, ekosystemen och klimatförändringarna

- Värdera din livsstil idag


Hållbar livsstil och hållbar konsumtion
 -Introduktion (om urbaniseringen, befolkningsökning, migration, klimatflyktingar)

Delavsnitt:

-Bygga och Bo
-Maten
-Vatten
-Energi
-Kemikalier
-Transporter
-Summering

 
Politik och ekonomi
-Samhället och hållbarheten
-Åtaganden i Sverige EU och FN
-Lagarna
 

Avslutning

Värdera

Utvärdering av kurs


 
Kursen innehåller flera filmer, en längre faktabank per område med konkreta tips och råd, länkar, filmer med mera, om vilka val man bör göra för en hållbarare livsstil. Vidare kommer vi att ha checklistor för hur man kan resonera vad gäller dina val hemma, på arbetet och på fritiden. Handen, hjärnan och hjärtat - visar vägen mot en hållbarare livsstil. Häng på!

Övningar i livsstilsfrågor kommer att finnas i flera avsnitt, där man får värdera sina aktiviteter och prioritera. Kursen avslutas med en summering och en värderaövning.

Har man sett alla 12 filmerna och gjort checklistorna och värderingarna är man klar, och kan skriva ut ett kursintyg via inloggningen. Kursen startas och avslutas med en frågelista-Värdera är man får ta ställning till sin egen hållbara livsstil. 
Kursen tar cirka en timme att genomföra.

 
Mer info här: 
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/pblad_hallbar_lisstilrevb.pdf


Webinar och lärarledda seminarier finns nu.

Nu samarbetar vi med flera företag och kommer att hålla lärarledda kurser inom Hållbar livsstil. 

NYTT  "Live webb" eller på plats hos er om En hållbar livsstil. Och vägen dit.

- 2 timmars webinar lärarledd live - det mest klimatsmarta efter en webbkurs
- 3,5 timmars halvdagskurs med övningar hos er på plats
- 3,5 timmars verksamhetsanpassad lärarledd utbildning hos er på plats

Kika mer här: 


http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/utbildningspaket.pdf


Frågor och anmälningar som vanligt via mail info@miljoutbildning.se

Välkommen att boka redan nu!
20-80 regeln. 20% rika lever upp 80 % av planetens resurser. Stämmer den? 
 Vi är sedan länge miljödiplomerade!  Och nu igen. Är ni? Kolla in www.miljodiplom.se.
Kika gärna på vår miljöpolicy. www.miljoutbildning.se finns den på. 
 

CSR Corporate Social Responsibility - kurser om social hållbarhet för all personal.


Dags att utbilda personalen för att hänga med på tåget. Tillsammans med vår samarbetspartner TEM vid Lunds universitet har vi tagit fram dessa aktuella kurser. 

Lär dig mer om CSR med våra webbkurser. 

FAKTA om kurserna
Socialt ansvarstagande och hållbarhet – CSR grunderna resp. CSR Utökad.

CSR Grunderna

Kurslängd anställda cirka 1 timme, exkl test och övning.
Målgrupp: Anställda inom företag och organisationer som behöver mer kunskap om hållbarhet och socialt ansvar i sin anställning. Man bör ha gått en grundkurs i miljö- och hållbarhet för att få ut det mesta möjliga ur kursen.


CSR Utökad för verksamhetsansvariga

Kurslängd cirka 2 timmar, exkl test och övning. Inkluderar CSR Grunderna.
Målgrupp: Personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer i behov av en grundläggande CSR- utbildning som avstamp inför framtida arbete.
Man bör ha gått en grundläggande kunskaper i miljö- och hållbarhet för att få ut mesta möjliga ur kursen.

 
 
CSR - Innehållsrubriker i kurserna:

CSR – vad är det?
CSR – varför behövs det?
Ramverk – vad gäller saken?
Kärnområden inom CSR-arbetet
CSR – för vem?
CSR-inventering.
CSR-implementering och engagemang.
Uppförandekod – hur fungerar det?
Mångfald
Anti-korruption
Kommunikation
Om CSR-redovisning


Hör av dig om du vill testa! Välkommen till EcoEducate!
Steg för steg mot en hållbarare livsstil?
 
 
Guatemala en dag i februari 2017. Hur hållbara är vi? 
 

EcoEducate- miljö och hållbarhetsutbildningar.
Direkt på nätet. Nu även som webinar och lärarledda kurser.
 
Med EcoEducate  miljö- och hållbarhetsutbildningar får du:
 
 • Snabb tillgång till högklassig interaktiv webbutbildning med speaker och övningar.
   
 • Vetenskapligt grundat material från betrodda källor om klimat- och hållbarhet där kursernas upplägg följer 
  riksdagens miljökvalitetsmål i stort.

   
 • Förståelse för de stora klimat- och hållbarhetsfrågorna samt hur du själv kan bidra och påverka.
   
 • Personlig inloggning till våra webbkurser, test och diplom. Uppföljning.
   
 • Kvalitetsgranskat material av samarbetspartners.
   
 • Enkel anpassning  till era stora verksamhetsfrågor inom miljö- och hållbarhet.
   
 • En längre kunskapsresa med våra grund- och fortsättningskurser. 
   
 • Uppdaterade kurser inom miljö- och hållbarhet.
   
 • Flera spännande hållbarhetsutbildningar som utvecklas successivt.
   
 • Inloggning inom loppet av ett dygn i normala fall.
   
 • Kostnadseffektivitet. En kurs när du vill och där du vill. 

Välkommen till EcoEducate!
 
Maten och Miljön - fortsättningskurs i EcoEducate serien. Även för proffs!

 
 
Innehåll i kursen

Maten och Miljön - för miljövetgiriga
Fortsättningskurs 
Utmaning: Försörja en växande befolkning
 • Sommar året om, konsekvenser
 • Biffen
 • Fisk
 • Ekologiskt
 • Matsvinn
 • Välja mat
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet: 

Ur innehållet
"Då klimatet förändras, förändras även förutsättningarna för odling och matproduktion.

När klimatet blir varmare rubbas balansen i ekosystemet genom att vissa arter får större utrymme att föröka sig, medan andra arter dör ut.

Vissa platser på jorden drabbas av torka och blir obrukbara medan andra platser får ett varmare klimat som möjliggör odling av nya grödor..."

...

"Vi vet idag inte hur världen kommer att se ut år 2050.

Till exempel kan klimatförändringar göra så att områden där det idag produceras mycket livsmedel inte längre lämpar sig förlivsmedelproduktion.

Det kanske är för varmt eller för kallt, för torrt eller för vått.

På motsvarande sätt kan områden som idag inte är lika produktiva få bättre temperatur- och vattenförhållanden."

 

Guatemala en dag i februari 2017. Hur hållbara är våra samhällen?
 
 
 

 Vad är bra? Vad är mindre bra med konsumtionen? Värdera. 
 

Två fortsättningskurser om människan och vår miljöpåverkan.
 

Testa våra fortsättningskurser som ersätter en längre webbkurs om människan och miljön. 

Jordens resurser -
om vårt resursutnyttjande på planeten.

Innehåll:

Ekosystemtjänster 
Kemikalier
Resursanvändningen
Cirkulär ekonomi 
Energiomställningen
Övning
TestHållbarhet och miljöpåverkan
- om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser.

Innehåll:

Klimatet 
Planetens gränser
Klimatanpassning
Övning
TestVälkommen att prova själv- hör av dig till oss! info@miljoutbildning.se
 
Vi hjälper till med utbildning i fattigare länder. Vad gör du?
 
 
 
Våra grundkurser inom EcoEducate-serien
 
 
 
EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1
EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2
EcoDriving – sparsam körning teori
EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn
EcoEducate- Environmental training on the internet - 
grundkurs finns  på engelska


Våra grundkurser Basics 1 och 2 är grundläggande miljö- och hållbarhetskurser i 2 delar och följer i stort och smått 
riksdagens miljökvalitetsmål.

EcoEducate Care följer i stort landstingens och sjukvårdens miljöaspekter.

EcoDriving följer i stort bilskolornas ecodriving teori.
 
Varje avsnitt kan tas separat, och innehåller övningar. Kurserna avslutas med ett test och kursintyg kan skrivas ut efter godkänt test.
 
De delar som testas av i kurserna tar cirka en timme att göra. Exklusive tid för övningar och testet. Standardkursen säljs enligt prislista. Uppdateringar i valda avsnitt och mer frekvent kan göras månatligen, som konsultuppdrag.

 

Våra livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen dit. Tips och råd för en hållbarare livsstil, på jobbet, i hemmet och på fritiden. Våra fortsättningskurser inom miljö-, socialt ansvar och hållbarhet.

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan (cirka 2 timmar).

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga (består av CSR grunderna samt utökad info, cirka 2 timmar) 

 
Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.

Kurstid i normalfallet 1 timme exkl övningar och test.


Mer om kurserna på vår hemsida.

 
VETA MER?
 

Vi går igenom och verifierar innehåll cirka 2 ggr/år. Vårt innehåll är granskat av vår samarbetspartner IVL.
 
Visste du att våra kurser är godkända för Göteborgs Stads miljödiplom?

Kika vidare på www.miljodiplom.se eller www.goteborg.se där vi finns listade. Du måste dock numera själv logga in dig för att se alla godkända utbildningsleverantörer. 

 
 
Vill du testa själv?
 Hör av dig!
www.miljoutbildning.se

Kontakta:

info@miljoutbildning.se
 
Välkommen!
 
 
 
Guatemala 2017. Hur hållbart är vårt liv? 
 
Hur hållbar är din semesterresa?  Har du kollat?
 
 
Miljömärkt funkar bäst i ett hållbart samhälle.