Trafikverkets informationssystem
 
Den här kursen vänder sig till tekniker som ska arbeta i Trafikverkets informationssystem, där stora delar av utrustningarna är nya. Efter kursen ska deltagarna kunna installera och underhålla bland annat:
  • Uranläggningar
  • Högtalaranläggningar samt HT90 inklusive JÄRDA
  • Plattformsskyltar, monitorer och tillhörande utrustning för passagerarinformation.
Kursen genomförs i Ängelholm den 13-17 mars.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BTTRINF
Neutralisering
 
Kursen "Neutralisering" ger banteknikern en fördjupad kunskap för neutralisering av spår. Efter kursen ska deltagarna kunna:
  • Förstå principerna för det skarvfria spåret.
  • Kunna utföra neutralisering av spår.
Kursen inleds med en grundläggande genomgång av principerna för det skarvfria spåret och de krafter som påverkar detta. Senare halvan av kursen består av övningar, där alla moment som krävs för neutralisering ingår.

Kursen genomförs i Ängelholm den 14-15 mars.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBNEUT
Att enskilt vistas i spår
 
Kursen "Att enskilt vistas i spår" är ett måste om du ska vistas i spåret. Kursen ger en bra förståelse för bland annat systemet, trafiken och riskerna. Observera att kursen ger dig endast behörighet att vistas i spår, inte rätten att utföra något arbete i spårmiljö.

Kursen genomförs i:
Gävle
20-21 mars
Göteborg 20-21 mars


Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BASÄVISTA
Allmän vägteknik NY KURS!
 
Den nya kursen "Allmän vägteknik för ingenjörer" är en övergripande kurs som förklarar vägens hela livslängd via projektering och byggande till drift och underhåll. Kursen vänder sig i första hand till dig som är ny i din roll som projektledare eller planerare för vägprojekt. Kursen vänder sig även till dig ska arbeta med granskning och projektering eller till dig som är allmänt intresserad av vägteknik.

Kursen äger rum den 28-29 mars i Uppsala.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BVAVI
Bromsutbildning
 
Kursen "Bromsutbildning för förare"  vänder sig till personer som ska utbildas till förare av dieseldrivna järnvägsfordon i växling och spärrfärd.
 
Kursen ger deltagarna kunskap om bromssystem för att kunna tillgodogöra sig efterföljande förare-/fordonsutbildningar.

Bromsläran behandlar de vanligast förekommande huvudbromssystemen. I direkt anslutning till detta tränas (utifrån bromsbestämmelserna) det praktiska handhavandet, såväl på övningsanläggningar som på fordon med vagnar.

Kursen genomfrös den 3-7 april i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BFBROMS
SISÄ Fortbildning
 
Nu är det dags för alla tekniker med SISÄ-behörighet att förnya sina behörigheter.

Trafikverksskolan erbjuder uppdateringskursen den 18 april i Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSSISÄF
Kapning och slipning av rälsmaterial
 
För bantekniker med behov av att kunna kapa och slipa räler erbjuds kursen "Kapning och slipning av räler".

Kursen pågår 18 april till 5 maj på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Deltagarna rekommenderas gått kursen "Banteknik för underhållspersonal". Förkunskapskrav är att man har gått behörighetsutbildning för "Heta arbeten".

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BBSPSK
Ibruktagandeledare
 
 Kursen "Ibruktagandeledare" vänder sig till dig som har lång erfarenhet inom banteknik och som ska leda arbeten som kräver ibruktagandebesiktning.

Kursen ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240. Du får behörighet som ibrutagandeledare enligt TDOK 2014:0521och kunskaper i Trafikverkets säkerhetsstyrningsystem för banöverbyggnad TDOK 2014:0405 och därtill hörande regelverk.

Kursen genomförs den 24-28 april i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla.
Kurskod: BBIBRUKL