Pressmeddelande:
 
den 23 februari 2017
SPILTAN MINSKAR ÄGANDET I PARADOX FÖR ATT KUNNA TA NYA LÅNGSIKTIGA POSITIONER I NOTERADE OCH ONOTERADE BOLAG
 
Investment AB Spiltan har sålt 5,7 % av aktierna i Paradox Interactive men kvarstår som huvudägare med 24,8  % tillsammans med Wester Invest AB som äger 33,3 % av bolaget.

”Spiltan vill vara med på den fortsatta resan med Paradox men genom att sälja en del av innehavet kan vi ta nya ägarpositioner i bolag som behöver långsiktiga ägare. Paradox är ett fantastiskt spännande bolag och vi ser mycket positivt på framtidsutsikterna” säger Spiltans VD Per H. Börjesson.

Genom affären kan institutionella ägare och privatplacerare öka sin exponering mot den svenska dataspelsbranschen samtidigt som Paradox Interactiveaktien får bättre likviditet. 
För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 49 Stockholm
Tel: 0708-797 101
 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 2,5 miljarder kronor som investeras i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2300 aktieägare och handlas på Pepins.com/Alternativa Listan (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se