Plattformens årsredovisning - en tidning!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapporterar med tidning!
Året som gått
 
En tidning följer med Plattformens årsrapportering till regeringen.

Så här beskriver styrgrupp för Plattform hållbar stadsutveckling tidningen "2016 - året som gått":

"Vi hoppas att du blir inspirerad och nyfiken av den här tidningen och på att vara med i Plattformens verksamhet, så att vi tillsammans kan utbyta erfarenheter, kunskap och även utveckla ny kunskap som bidrar till att göra våra städer mer hållbara. Läs gärna mer om Plattformens verksamhet på webbplatsen: www.hallbarstad.se".

Ladda hem tidningen här!
 
 
Saxat innehåll ur tidningen "2016 - året som gått"
 
Syftet med tidningen som tagits fram är att inspirera och skapa intresse för att samverka och vara med i Plattformens verksamhet. I tidningen beskrivs årets arbete inom Plattformen och de aktiviteter som har genomförts kopplade till Plattformens mål.
Kunskapsdialoger och tysta föreläsningar
Plattformsdagarna erbjöd deltagarna 57 kunskapsdialoger med ett brett och relevant innehåll kopplat till hållbar stadsutveckling där så kallade tysta föreläsningar distribuerades ut via hörlurar. Baserat på föreläsningarnas innehåll och frågeställningar genomfördes workshop och dialoger som resulterade i att varje dialogbord formulerade ett villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Deltagarna röstade fram de 10 viktigaste villkoren under Plattformsdagarna.Plattformen kommer att arbeta vidare med villkoren under 2017 i samverkan med ett stort antal nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling. Är du en av dem?
Här kan du anmäla dig som aktör på Plattformsdagarna 6-7 december 2017 i Göteborg!

Plattformen unik i Europa
Under året har Plattformen informerat om verksamheten och uppdraget på ett antal olika konferenser och seminarier. Här kan nämnas Svenska stadskärnors årskonferens i Örebro och ministermötet inom VASAB – Visions and strategies around the Baltic sea i Warszawa.

Bostäder för alla - men hur?
Den 26 april startade turnén där Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med SKL, länsstyrelserna, SABO och Sveriges byggindustrier besökte ett antal regioner, kommuner och städer för att diskutera bostadsbyggande och stadsutveckling på temat ”Bostäder för alla – men hur?”. De finansiella villkoren för att överhuvudtaget få till en byggnation är den helt avgörande frågan – framför allt för många små kommuner. Läs mer i Plattformens årstidning om Munkfors,Örebro,Göteborg, Halmstad och Växjö!

Ekosystemtjänsterna då?
Inom ramen för Plattformen för hållbar stadsutveckling höll Naturvårdsverket och Boverket ett seminarium om urbana ekosystemtjänster den 9 september. Genom riktade inbjudningar samlades ett femtiotal aktörer som tillsammans representerade allt ifrån kommun- och regionnivå till konsulter och byggbransch. Reportage i tidningen!

Plattformen i Almedalen och Kiruna
Kommunala exempel på bostadsbyggande i symbios med en hållbar stadsutveckling stod i fokus på Plattformens seminarium i Almedalen 6 juli. Alla vet väl vid det här laget att Kiruna stad ska flyttas och byggas upp på en ny plats. Men det är inte bara hus som ska flyttas och byggas upp på nytt. Även Kirunaborna ska bygga upp sina liv i den nya staden.Läs mer om utmaningarna i tidningen.

Kunskapsutveckling
Flertalet av Plattformens myndigheter och samverkansaktörer har en viktig roll som starka forskningsfinansiärer. För att kraftsamla och utveckla forskningen kopplad till hållbar stadsutveckling har en samverkan mellan myndigheterna startats. Vad kommer detta arbete att handla om? 

280 miljoner kronor i stöd
Enligt uppdragsbeskrivningen ska Plattformen utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Hur går det med arbetet? 

Vad gör Plattformen 2017?
Plattformen kommer under 2017 att:
 • Utveckla villkoren vidare i olika aktiviteter och i samverkan med ett antal viktiga aktörer.
 • Utveckla samordning mellan och information om olika finansieringsstöd för att utveckla hållbara städer.
 • Samordna utvecklingen av forskning och innovation för hållbar stadsutveckling.
 • Utveckla ett utbildningskoncept för hållbar stadsutveckling riktat mot utvecklingsländer.
Ladda hem Plattformens tidning här!
 
 
Plattformsdagarna utvärderade
 
Plattformsdagarna upplevdes positivt av de flesta som har besvarat uppföljningsenkäten. Plattformsdagarna hade ett spännande pedagogiskt upplägg med kunskapsdialoger som kan vidareutvecklas. Nedan redovisas några av Plattformens slutsatser.
Kunskapsdialoger på Plattformsdagarna i Malmö. Foto: Peter Kroon
 • Vi behöver vässa våra föredragshållare åt det mer provokativa hållet och inte gå vidare med paneldiskussioner som känns oföreberedda och där form och deltagare är för konsensusinriktade.
 • Vi fortsätter med kunskapsdialoger som kan vidareutvecklas, formen är spännande då den innehåller både föreläsning och workshop.
 • Nedprioritering av speeddate kan ha orsakat de betyg som aktiviteten fått, men det behövs en enklare lösning för att Plattformen ska kunna fungera som den som kopplar samman deltagarna på individnivå. Studiebesök drar mer deltagare än förutsett, de behöver planeras upp bättre och ge flera möjligheter att delta.
 • Lokaler, mat och logistik är otroligt viktiga för att Plattformsdagarna ska bli så bra som möjligt! Kommunikationen inför Plattformsdagarna måste stramas åt och använda sig av en bättre digital plattform. 
 • Behåll en så låg men kostnadstäckande avgift som möjligt och satsa på mer djup i sakinnehållet.
 • Ett intressant förslag från deltagarna är att ta fram en kravspecifikation på en hållbar stad. I en sådan kravspecifikation finns en möjlighet att arbeta vidare långsiktigt med villkor. 
 • Ett enklare koncept med vidarutvecklade kunskapsdialoger och vassa föreläsningar samt möjlighet till individuella möten kan ses som en formel för framgång på 2017 års Plattformsdagar.
 
Prenumerera!
 
Det här nyhetsbrevet görs för dig som arbetar med, eller vill hålla dig uppdaterad i frågor om hållbar stadsutveckling - och givetvis - till dig som redan prenumererar! 
Om du inte prenumererar kan du göra det via denna länk.

Plattformsmyndigheternas nyhetsbrev: