Prova själv:
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Ny kurs för en hållbarare planet.

Lär dig det senaste om miljö och hållbarhet.


EcoEducate - webbaserade kurser inom miljö- och hållbarhet - för företag, offentlig sektor och skolor finns här.
 
 
Ny kurs: En hållbar livsstil. Och vägen dit. Kan beställas nu! Välkommen!
 
Din hållbara livsstil startar nu! Hemma, på jobbet, på fritiden.

Lär dig mer om en hållbar livsstil.

15% på alla våra beställda och statade nätkurser under februari. 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. 

Ny kurs ute nu! Mer om den finns på 
www.miljoutbildning.se


Välkommen att testa den nu. Länken finns här. Vi fortsätter testandet under februari:
För att kunna prova hela kursen fram till sista februari - logga in i kursportalen  på vår hemsida:


www.miljoutbildning.se eller direkt via

Gå till Inloggning kursportalen:


http://www2.miljoutbildning.se/lrt/Default.aspx

Användarnamn: Livsstil och Lösenord: prova


 
Observera att om “alla” är inne i samma konto fungerar inte statistiken på vad man klarat, eftersom man inte har unika inloggningsnamn.

Vill Du ha full funktionalitet hör av er till oss för en egen testlicens. 

Välkomna med frågor och kommentarer till
info@miljoutbildning.seCopyright Preducto AB 2017. Kursen får endast användas  i syfte att utvärdera den i mindre sammanhang. Inte i utbildningssyfte eller allmän förevisning. 

 
 
Nu satsar vi för fullt på klimatet! Och en mer hållbar livsstil?


Nu finns ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk med stor enighet i riksdagen.

Nu föreslås, som ett långsiktigt klimatmål, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Förslagen i lagrådsremissen bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse, som presenterades i två delbetänkanden under 2016.

Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

Förslaget ska nu granskas av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen i mars. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.Maten – det svekologiska ska produceras. Grattis alla konsumenter!


Den 9 februari beslutar regeringen om ett första paket med nio åtgärder för att stärka den svenska livsmedelskedjan i linje med målen i den nationella livsmedelsstrategin. Det första paketet innehåller uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket om bland annat utveckling av svensk fiskodling, digitalisering av djurskyddskontrollen och uppdrag för att minska matsvinnet.
Tanken med livsmedelsstrategin är fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Så här säger de t ex:”Regeringen tror på svensk landsbygd och svensk livsmedelsproduktion och är övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige. Vi har kunskap och innovationskraft, vi är miljömedvetna, har ett högt djurskydd och EU:s lägsta antibiotikaanvändning och vi har god tillgång till naturresurser av hög kvalitet.”

……” Livsmedelsstrategin ska också leda till såväl ökad andel närproducerat, ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna val.”

Kika mer på:

 
http://www.mynewsdesk.com/se/ekomatcentrum_-_informationscentrum_for_ekologiska_produkter/pressreleases/svekologiskt-i-nya-livsmedelstrategin-1747439

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/regeringen-presenterar-ett-forsta-atgardspaket-kopplat-till-livsmedelsstrategin/

http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
 


Hur har vi det med det sociala samvetet?


Många varor som upphandlas i vårt land produceras i fattiga länder där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor är stora.

Rapporten ”Agents for Change”  utgår från tre fallstudier som rör produktion och svensk upphandling av kirurgiska instrument i Pakistan, kycklingkött i Thailand och kaffe i Brasilien, produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare är utbredd. Vi läser och lär oss. För en hållbarare livsstil.

Kolla mer i rapporten:

”Agents for Change” 


Men flyget är ännu undantaget..


EU-kommissionen föreslog i veckan att flygningar till och från länder utanför EU undantas från EU:s handelssystem för utsläppsrätter fram till åtminstone 2020. Detta i väntan på att överenskommelsen mellan de 65 länderna i den internationella civilflygsorganisationen, ICAO, ska träda i kraft.

Kommissionen vill förlänga undantaget är att flygbolag utanför EU inte ska få konkurrensfördelar. Kritikerna tycker dock att EU kan gå före övriga länder, och faktum är att Flygets utsläpp utgör en betydande del av EU:s totala utsläpp. Men stora länder som Kina, Indien och Ryssland hotar redan med att inte delta i systemet år 2021 som planerat.
Trots att utsläppen är större än någonsin…Utsläpp och ännu mera utsläpp...

Sverige redovisar utsläppen kvartalsvis, som första land i världen. Tredje kvartalet 2016 ökar Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp med 2,8 procent, jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period ökade BNP med 2,6 procent; vi har alltså en snabbare utsläpps- än tillväxtökning. Ökningen sker i fr a transportindustrin, tillverkningsindustrin och inom el, gas och värme.
 
Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, tredje kvartalet 2016. Volymförändringar i % jämfört med samma kvartal 2015
 
Kika mer på:


http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--utslapp-till-luft-tredje-kvartalet-2016/

Sist, för att hedra världshälsoförespråkaren professor Hans Rosling, se detta från Bill Gates:

https://www.ted.com/playlists/35/bill_gates_my_13_favorite_tal

 
Hur har du det själv med dina hållbara val? 
 
Tänka efter före. Fundera igenom dina val. Lär dig mer om en hållbar livsstil. Bidra till en snabbare och mer hållbar livsmiljö.

Testa ny kurs i ämnet
www.miljoutbildning.se
 
Provkör kursen i till sista februari via länk ovan.
 


Välkommen till det klimatsmarta livet!Lär dig mer om hållbarhet och miljö med EcoEducate! www.miljoutbildning.se
 
Hittar du problemen med den hållbara livsstilen?  
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Beställ nu! 
 

Nu är det dax. 

12 informativa filmer om en hållbar livsstil och checklistor där du själv får ta ställning, och ett gedigert faktamaterial - är klart!

Nu kör vi! 
Välkommen! 15 % rabatt under februari.

Kolla in en av filmen här. Eller provkör kursen via länken ovan. 


Filmen 

 

Det här är det det handlar om: 
 
Vårt sätt att leva spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa, men påverkar även vårt klimat. Allt som produceras för att upprätthålla vår livsstil påverkar mark, vatten, luft, djur och växter.

Maten vi äter, sakerna vi köper, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet och hur vi tillbringar vår fritid – allt, precis allt, spelar roll.

Idag lever vi långt över planetens tillgångar och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Kunskapen om vad som behöver göras finns redan, och till viss del även tekniken. På många områden har vi kommit väldigt långt, på andra står det nästan stilla.


Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom att ta medvetna hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller låter bli att köpa.


För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu.

Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste räjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå. 

I vår nya kurs tar vi nya tag för att lära oss själva ett mer hållbart sätt att leva och handla. Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.Vår nya kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vill du veta mer?
Maila gärna till info@miljoutbildning.se

Välkommen!
 
En  Hållbar Livsstil. Och vägen dit.

Ta en enklare väg till en hållbar livsstil.

Webinar och lärarledda halvdagskurser om hållbar livsstil startar i januari! Beställ idag! Välkommen med på resan!

INNEHÅLL webbkursen:

 
En Hållbar livsstil. Och vägen dit. Planetens resurser 
- Om planetens gränser och biologisk mångfald, kretsloppen, ekosystemen och klimatförändringarna

- Värdera din livsstil idag


Hållbar livsstil och hållbar konsumtion
 -Introduktion (om urbaniseringen, befolkningsökning, migration, klimatflyktingar)

Delavsnitt:

-Bygga och Bo
-Maten
-Vatten
-Energi
-Kemikalier
-Transporter
-Summering

 
Politik och ekonomi
-Samhället och hållbarheten
-Åtaganden i Sverige EU och FN
-Lagarna
 

Avslutning

Värdera

Utvärdering av kurs


 
Här ovan ser du innehållet i kursen. Första avsnittet ger oss lite förutsättningar om varför vi måste skaffa oss en annan livsstil. Mittendelen ska svara på frågorna HUR KAN JAG ÅSTADKOMMA EN HÅLLBARARE LIVSSTIL och sista delen tar upp hur våra politiska system och ekonomiska systemen arbetar för att komma framåt i frågan om HUR införa en hållbar livsstil dvs hur jobbar FN, EU och regeringen och riksdag.


Kursen innehåller flera filmer, en längre faktabank per område med konkreta tips och råd, länkar, filmer med mera, om vilka val man bör göra för en hållbarare livsstil. Vidare kommer vi att ha checklistor för hur man kan resonera vad gäller dina val hemma, på arbetet och på fritiden.

Övningar i livsstilsfrågor kommer att finnas i flera avsnitt, där man får värdera sina aktiviteter och prioritera. Kursen avslutas med en summering och utvärdering.

Har man sett alla 12 filmerna och gjort checklistorna och värderingarna är man klar, och kan skriva ut ett kursintyg via inloggningen. Kursen startas och avslutas med en frågelista-Värdera-där man får ta ställning till sin egen hållbara livsstil. 
Kursen tar cirka en timme att genomföra.

 
Mer info här: 
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/pblad_hallbar_lisstilrevb.pdf


Webinar och lärarledda seminarier finns från januari 2017!

Från januari samarbetar vi med flera företag och kommer att hålla lärarledda kurser inom Hållbar livsstil. 
Helena Wildros, miljövetare med lång erfarenhet av att kommunicera och utveckla kring hållbarhet är kursledare.

NYTT  "Live webb" eller på plats hos er om En hållbar livsstil. Och vägen dit.

- 2 timmars webinar lärarledd live - det mest klimatsmarta efter en webbkurs
- 3,5 timmars halvdagskurs med övningar hos er på plats
- 3,5 timmars verksamhetsanpassad lärarledd utbildning hos er på plats

Kika mer här: 


http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/utbildningspaket.pdf


Frågor och anmälningar som vanligt via mail info@miljoutbildning.se

Välkommen att boka redan nu!
Räcker planeten till för oss, snart 11 miljarder människor? 
 Vi är sedan länge miljödiplomerade!  Och nu igen. Är ni? Kolla in www.miljodiplom.se.
Kika gärna på vår miljöpolicy. www.miljoutbildning.se finns den på. 
 

CSR Corporate Social Responsibility - kurser om social hållbarhet för all personal.


Dags att utbilda personalen för att hänga med på tåget. Tillsammans med vår samarbetspartner TEM vid Lunds universitet har vi tagit fram dessa aktuella kurser. 

Lär dig mer om CSR med våra webbkurser. 

FAKTA om kurserna
Socialt ansvarstagande och hållbarhet – CSR grunderna resp. CSR Utökad.

CSR Grunderna

Kurslängd anställda cirka 1 timme, exkl test och övning.
Målgrupp: Anställda inom företag och organisationer som behöver mer kunskap om hållbarhet och socialt ansvar i sin anställning. Man bör ha gått en grundkurs i miljö- och hållbarhet för att få ut det mesta möjliga ur kursen.


CSR Utökad för verksamhetsansvariga

Kurslängd cirka 2 timmar, exkl test och övning. Inkluderar CSR Grunderna.
Målgrupp: Personer i företagsledningen, ansvariga inom inköp och alla befattningar både inom privata och offentliga organisationer i behov av en grundläggande CSR- utbildning som avstamp inför framtida arbete.
Man bör ha gått en grundläggande kunskaper i miljö- och hållbarhet för att få ut mesta möjliga ur kursen.

 
 
CSR - Innehållsrubriker i kurserna:

CSR – vad är det?
CSR – varför behövs det?
Ramverk – vad gäller saken?
Kärnområden inom CSR-arbetet
CSR – för vem?
CSR-inventering.
CSR-implementering och engagemang.
Uppförandekod – hur fungerar det?
Mångfald
Anti-korruption
Kommunikation
Om CSR-redovisning


Hör av dig om du vill testa! Välkommen till EcoEducate!
Vilka steg tar du mot en hållbarare livsstil?
 
 
Stockholm Norr Mälarstrand. Snötipp, soptipp, dricksvattentäkt.
 

EcoEducate- miljö och hållbarhetsutbildningar.
Direkt på nätet.
 
Med EcoEducate  miljö- och hållbarhetsutbildningar får du:
 
 • Snabb tillgång till högklassig interaktiv webbutbildning med speaker och övningar.
   
 • Vetenskapligt grundat material från betrodda källor om klimat- och hållbarhet där kursernas upplägg följer 
  riksdagens miljökvalitetsmål i stort.

   
 • Förståelse för de stora klimat- och hållbarhetsfrågorna samt hur du själv kan bidra och påverka.
   
 • Personlig inloggning till våra webbkurser, test och diplom. Uppföljning.
   
 • Kvalitetsgranskat material av samarbetspartners.
   
 • Enkel anpassning  till era stora verksamhetsfrågor inom miljö- och hållbarhet.
   
 • En längre kunskapsresa med våra grund- och fortsättningskurser. 
   
 • Uppdaterade kurser inom miljö- och hållbarhet.
   
 • Flera spännande hållbarhetsutbildningar som utvecklas successivt.
   
 • Inloggning inom loppet av ett dygn i normala fall.
   
 • Kostnadseffektivitet. En kurs när du vill och där du vill. 

Välkommen till EcoEducate!
 
Maten och Miljön - fortsättningskurs i EcoEducate serien. Även för proffs!

 
 
Innehåll i kursen

Maten och Miljön - för miljövetgiriga
Fortsättningskurs Utmaning: Försörja en växande befolkning
 • Sommar året om, konsekvenser
 • Biffen
 • Fisk
 • Ekologiskt
 • Matsvinn
 • Välja mat
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet: 

Ur innehållet
"Då klimatet förändras, förändras även förutsättningarna för odling och matproduktion.

När klimatet blir varmare rubbas balansen i ekosystemet genom att vissa arter får större utrymme att föröka sig, medan andra arter dör ut.

Vissa platser på jorden drabbas av torka och blir obrukbara medan andra platser får ett varmare klimat som möjliggör odling av nya grödor..."

...

"Vi vet idag inte hur världen kommer att se ut år 2050.

Till exempel kan klimatförändringar göra så att områden där det idag produceras mycket livsmedel inte längre lämpar sig förlivsmedelproduktion.

Det kanske är för varmt eller för kallt, för torrt eller för vått.

På motsvarande sätt kan områden som idag inte är lika produktiva få bättre temperatur- och vattenförhållanden."


 

Har du testat kursen? Filmmanus granskade av vår samarbetspartner IVL.
 
 
 

HAr du kollen? Vad är bra? Vad är mindre bra med konsumtionen? Värdera. 
 

Två fortsättningskurser om människan och vår miljöpåverkan.
 

Testa våra fortsättningskurser som ersätter en längre webbkurs om människan och miljön. 

Jordens resurser -
om vårt resursutnyttjande på planeten.

Innehåll:

Ekosystemtjänster 
Kemikalier
Resursanvändningen
Cirkulär ekonomi 
Energiomställningen
Övning
TestHållbarhet och miljöpåverkan
- om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser.

Innehåll:

Klimatet 
Planetens gränser
Klimatanpassning
Övning
TestVälkommen att prova själv- hör av dig till oss! info@miljoutbildning.se
 
Vi hjälper till med utbildning i fattigare länder. Vad gör du?
 
 
 
Våra grundkurser inom EcoEducate-serien
 
 
 
EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1
EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2
EcoDriving – sparsam körning teori
EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn
EcoEducate- Environmental training on the internet - 
grundkurs finns  på engelska
http://www.miljoutbildning.se/images/pdf/ecoeducate_produktblad_grundkurserrevb.pdf


Våra grundkurser Basics 1 och 2 är grundläggande miljö- och hållbarhetskurser i 2 delar och följer i stort och smått 
riksdagens miljökvalitetsmål.

EcoEducate Care följer i stort landstingens och sjukvårdens miljöaspekter.

EcoDriving följer i stort bilskolornas ecodriving teori.
 
Varje avsnitt kan tas separat, och innehåller övningar. Kurserna avslutas med ett test och kursintyg kan skrivas ut efter godkänt test.
 
De delar som testas av i kurserna tar cirka en timme att göra. Exklusive tid för övningar och testet. Standardkursen säljs enligt prislista. Uppdateringar i valda avsnitt och mer frekvent kan göras månatligen, som konsultuppdrag.
 Våra fortsättningskurser inom miljö-, socialt ansvar och hållbarhet.

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan (cirka 2 timmar).

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga (består av CSR grunderna samt utökad info, cirka 2 timmar) 

 
Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning.

Kurstid i normalfallet 1 timme exkl övningar och test.


Mer om kurserna på vår hemsida.

 
VETA MER?
 
Vill du veta mer om innehållet i våra kurser? Vill du beställa direkt gör du det enklast och billigast på vår hemsida. www.miljoutbildning.se

Vi går igenom och veriierar innehåll cirka 2 ggr/år ibland oftare. Vårt innehåll är granskat av vår samarbetspartner IVL.
 
Visste du att våra kurser är godkända för Göteborgs Stads miljödiplom?
Kika vidare på www.miljodiplom.se eller www.goteborg.se där vi finns listade.

Du måste dock numera själv logga in dig för att se alla godkända utbildningsleverantörer. 
 
Vill du testa själv?
TESTA GRATIS ! Hör av dig!
www.miljoutbildning.se

Kontakta:

info@miljoutbildning.se
 
Välkommen!
 
 
 
Vad äter ni? Närproducerat eller inte?
 
Midvinter i Stockholm. Men vad lurar under isen och snön måntro?
 
 
Miljömärkt funkar bäst i ett hållbart samhälle. Svanen och EU-blomman med flera.