Nytt År - Nya Möjligheter?
 
Börsåret 2017 har inletts och med det kommer ett nytt investerarbrev från oss på HealthInvest Partners.
 
I investerarbrevets Marknadskrönika sammanfattar vi utvecklingen för fonderna och resonerar kring utsikterna för 2017. I analysartikeln ”Make US Healthcare Great Again?” beskriver vi våra tankar inför det stundande maktskiftet i Washington.
 
Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
MicroCap
 Avkastning 2016
+29,1%
HealthInvest
Value B
 Avkastning 2016
-5,2%
Marknadskrönika
 
2016 var ett tudelat börsår för HealthInvest där MicroCap Fund steg 29,1% medan Value Fund backade 5,2%. Vi är nöjda med MicroCap Funds utveckling, men besvikna över att Value Fund för första gången sedan starten 2009 slutade året på minus. Den amerikanska debatten om läkemedelspriser kopplad till presidentvalet tyngde investerare i sektorn. Läs mer
Make US Healthcare Great Again?
 
Donald Trumps tillträde som president markerar starten på något nytt, men frågan är vad? Den blivande presidenten sluggar vilt men vad är genomförbart och hur påverkar det aktier i hälsovårdssektorn? Läs mer
Nyheter från fondbolaget
Ny minsta insättning i MicroCap Fund
 
Den 10 januari godkände Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund. Bland annat så har minsta insättning i fonden sänkts till 50 000 kr (från tidigare 100 000 kr) vilket gör fonden mer lättillgänglig för mindre investerare. Samtliga andelsägare har fått ett separat brev med alla ändringar i fondbestämmelserna. Information om ändringarna finns även på vår hemsida.
Årsrapport 2016
 
Fondernas årsberättelser beräknas finnas tillgängliga på vår hemsida tidigt under mars månad. De skickas även per post till de kunder som har önskat så.
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.