Ansvarsprövningsbanken uppdaterad
 
Nu är fall med anmärkning, avstyrkt ansvarsfrihet samt delade revisionsberättelser från ansvarsprövningen av år 2015 inlagda i ansvarsprövningsbanken. Hade din kommun ett sådant fall? Se då gärna efter om ni finns med. Vår strävan är att databasen ska vara så komplett som möjligt. I denna anda har vi i år börjat att ta in ansvarsfall från kommunala bolag, förbund och stiftelser. Om ni har sådana fall, då revisorer eller fullmäktige/stämma beslutat om anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet - skicka dem gärna till anna.eklof@skl.se. Banken omfattar fall från år 2002 så även gamla fall är välkomna!
ansvarsprövningsbanken
 
Ny ordförande för Revisionsdelegationen
 
Vi hälsar Cecilia Forss välkommen som ny ordförande för Revisionsdelegationen. Cecilia Forss är 68 år och trogen Uppsalabo sedan studietiden, men med finlandssvenska rötter då hon föddes och bodde sina första år i Helsingforstrakten. Hon har varit medlem i moderaterna sedan studietiden och har haft tunga politiska uppdrag som kommunalråd i Uppsala och ordförande i Regionförbundet i Uppsala län. Några uppdrag har hon kvar i kommunen. Fritiden delar hon mellan maken, fem barnbarn, oljemålning och mopsen Berit, enligt Cecilia ”stans charmigaste hund”. Hon har nyligen även påbörjat uppdraget som ordförande för revisionen i region Uppsala.
 
– Revision har alltid intresserat mig och jag funderade på att bli yrkesrevisor då jag utbildade mig. Jag har under min korta tid i regionrevisionen sett att revisionsdelegationens arbete haft betydelse på hemmaplan. Min inställning är att revisorn är både förvaltningens och politikerns goda vän, kanske inte bästa vän, men nära. Revisorerna måste skapa och vidmakthålla denna relation. Det kräver att revisionen håller hög kvalitet. Ett samlat och övergripande stöd är nödvändigt för bra revision i kommunerna, särskilt eftersom revisorerna ofta är litet ensamma jämfört med nämnder och styrelser.
 
Grundläggande granskning - en skrift
 
I början av december skickade vi en rykande färsk skrift om grundläggande granskning till samtliga revisorsgrupper i landet. Syftet med skriften är att stödja revisorer i att utveckla den grundläggande granskningen. Under våren genomför vi ett antal revisionsdialoger med fokus på grundläggande granskning. Datum för dessa utbildningar och anmälningsmöjligheter finns i avsnittet Utbildningar och seminarier nedan.
Ladda ned skriften
 
Medlemsdialog
 
Fullmäktige och revisorerna 
 
Under 2016 har SKL satsat på att stärka samarbetet mellan revisorerna och fullmäktige. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och ansvarsprövning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller regionen?

Hittills har cirka 50 kommuner/landsting/regioner deltagit i seminarier. Målet är att starta/utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan. En uppföljning som vi gjort visar att inspiration och idéer fått effekt i stärkta samarbeten på många håll. Välkomna att anmäla er - länk finns sist i brevet. OBS att både revisorer och representanter från fullmäktiges presidium anmäler sig är ett krav.
 
Demokratidagen 2017
 
SKL bjuder in till Demokratidagen den 14 mars 2017. Här möter du SKL:s ordförande Lena Micko, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, journalisten Maciej Zaremba, Per Mosseby direktör SKL:s avdelning för digitalisering och andra intressanta föreläsare. Vi genomför också två seminarier med revision i fokus. 

Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv            
Revisionen i Sverige är ett lokalt demokratiskt instrument.  Hur ser det ut i EU?
Sveriges ledamot i EU:s Revisionsrätt HG Wessberg berättar om EU:s revisionsrätt – uppbyggnad, granskning och effekter.

Ansvar och ansvarsprövning i den lokala demokratin
Medborgaren förväntar sig att de förtroendevalda tar ansvar i den kommunala demokratin. Ansvar för vad och för vem? Kan ansvar i praktiken utkrävas – sker det och på vilket sätt? Är vårt system hållbart och bra eller vill vi förändra systemet i framtiden?
Medverkande: bl.a Olle Lundin, professor förvaltningsrätt, Uppsala Universitet

Anmälan demokratidagen
 
Utbildningar och seminarier 2017
 
För att anmäla er - klicka på rubriken!
Revisionsdialog med inriktning grundläggande granskning
2 februari - Göteborg, GTS konferens 
16 februari  - Umeå, Elite Hotel Mimer
23 februari  - Falun, First Hotel Grand
16 mars - LInköping, Scandic Frimurarhotellet
30 mars, Stockholm, Piperska Muren

Fullmäktige och revisorerna
7 mars - Malmö, Elite Plaza Hotel
4 april - Stockholm, Spårvagnshallarna
27 april - Umeå, Elite Hotel Mimer
4 maj - Göteborg, GTS konferens

Upphandling av revisionstjänster
18 maj - Stockholm

Lekmannarevision - möjlighet till anmälan kommer inom kort!
5 september - Stockholm
 
Mallar för revisionsberättelser mm.
 
Revisorerna upprättar olika obligatoriska dokument för att kommunicera sina resultat och bedömningar. SKL har tagit fram förlagor till dessa dokument, både med och utan kommentarer, som du kan använda som eget underlag och anpassa till lokala förhållanden.

Till mallarna