En höst har passerat och mycket har hänt! Logistikfrukost, Finanslunch och Näringslivsbankett. I detta, årets sista näringslivsbrev, kan du läsa om några av de arrangemang som vi sett i Falköping de senaste månaderna. Med detta önskar vi dig en God jul och ett gott nytt 2017! 
Succébanketten
 
Sista torsdagen i november var det återigen dags för årets Näringslivsbankett. Antalet gäster ökade för sjunde året i rad och man ser tydligt att den nuvarande platsen (Ållebergsgymnasiets vackra entrehall) och formen, med mingel middag och underhållning, är ett omtyckt och vinnande koncept.

Kvällens konferencierer Niclas Fällström och gymnasisechef Torbjörn Karlsson guidade gästerna genom programmet, som innehöll allt från segertal och vinnarjubel till videohälsningar och musik. 

Årets pristagare korades en efter en, kvällen igenom och möttes av publikens varma applåder och jubel. En favorit i repris var de videohälsningar från pristagarnas nära och kära, som sändes på storbildsskärmen i samband med varje prisutdelning.

Näringslivsbanketten arrangeras av Företagarna Falköping i samarbete med Falköpings kommun. Årets upplaga var den åttonde i ordningen.

Pristagare 2016

Årets Företagare
Vinnare: B&L Lund, Bengt och Lena Lund

Årets Rookie
Nominerade: Carlsson o Perssons Skogstjänst, Förrådsakuten, Tappers (Robert Persson), Bräcke Diakoni, Stjärnefälts Bygg.
Vinnare: Carlsson o Perssons Skogstjänst, Henrik Carlsson och Henrik Persson

Årets Handlare
Vinnare: Coop Extra, Annelie Rehn med personal

Årets Lantbrukare
Vinnare: Skattegården i Karleby, Anders Wallin

Årets Falköpingsambassadör
Nominerade: Manfred Edsberg, Poddmakarna Rasmus & Johan, Sara Doski, Halv 8-gänget samt Dalenium Upptäckarcenter.
Vinnare: Rasmus & Johan
 
Vad händer 2017?
 
Årets sista företagarfrukost inledde luciaveckan i Falköping, stämningsfullt inramad av Ållebergsgymnsets luciatåg under ledning av Ann-Britt Werner. Därefter tog kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson och stadsbyggnadschef Erna Peszic till orda.

– Som kommun får man inte gå minus och det har Falköpings kommun aldrig gjort. Utan att låna pengar kan vi investera 150-200 miljoner i år, inledde Conny Johansson.

Skolan främst
Den stora prioriteringen 2017 är skolan. Strax under 300 miljoner om året under tre års tid kommer gå till utveckling och omorganisation av skolan i kommunen. Resultaten i Falköping förbättras och det är man glad över. Nu har arbetet påbörjats med att ta fram ett skolförslag som följer riktlinjerna och önskemålen från Skolverket och Skolinspektionen.
– Förhoppningsvis ska vi skapa en skolorganisation där så många politiska partier som möjligt är med. Barns skolutveckling är för viktig för att göra politik på. Ju bredare vi jobbar ju bättre blir det. Vi hoppas ha ett förslag klart i mars, berättade Conny.

Vi blir fler
Falköpings befolkning ökar och födelsetalet likaså. Hittills under 2016 kan man räkna till 350 nyfödda. I oktober sågs ett födelseöverskott på 61 barn och det följer mönstret de senaste två åren. Invånarantalet ökar för 13:e året i rad och närmar sig sakta men säkert 33 000.

Mycket på gång
Gång- och cykelvägar står inför en fortsatt storsatsning. Ströget, som varit har varit delvis avstängt under hösten, forstätter att växa fram under våren. Satsningen på cykel- och gångvägar är viktigt för att i första hand för att skydda elevers skolväg, och pågår även utanför tätorten.

Köttorget/Storgatan
Byggnationerna kring Köttorget fortsätter enligt planen. När H&M öppnar nästa höst beräknas 24 lägenheter i byggnaden stå klara för uthyrning. Intresset har varit mycket stort. Köttorget färdigställs under sommaren och därefter påbörjas arbetet med Storgatan.

Äldreboende och hemtjänst
Väldigt många väljer att bo kvar hemma så länge som möjligt, så hemtjänsten ökar i kommunen. Äldreomsorgsplatser finns dock tillgängliga för alla som vill och behöver. Det nya demensboendet vid Fåraberget är på gång och beräknas kosta ca 200 miljoner när det står färdigt. 

Mösseberg
Äventyrslekplats, djurpark, gym, konstsnöspår - Mösseberg är gratis för besökare. Den ansiktslyftning berget hittills har fått är utfört med ganska små medel och Mösseberg får några extra miljoner i den budget som ligger nu. Sommarbussen infördes 2016 och tillgängliggör Mösseberg för de som inte har körkort. En del övriga satsningar kommer även att göras inför 2019 års ungdoms-SM som kommer att gå av stapeln i Falköping. 
– Mösseberg är ett prioriterat område, vårt hjärta och vår lunga. Det ska vara tillgängligt för så många som möjligt, säger Conny Johansson.

Terminalbygget
Anders Johansson, VD Hyresbostäder, rapporterade om vad som händer kring det nya terminalbygget. 
– Vi har slutit idag slutit avtal med en ny hyresgäst och ett antal företag har tecknat sig för att hyra lageryta.
Anders konstaterar att det inte bara varit en enkel resa utan en del hinder har man stött på, varav det senaste i form av grodor (!). Projektet försenas därmed något men allt är på plats så man kommer med all säkerhet att kunna påbörja en del av arbetet innan maj månad. Inflyttning beräknas till nästa årsskifte. Då kommer det finnas järnvägsspår in i byggnaden där man kan lasta och lossa från lastbil till tåg och vice versa samt en tillgänglig lageryta på 9000 kvm. Flera företag är väldigt intresserade av att både importera och exportera via terminalen som alternativ till dagens biltransporter.

Erna om planläget
Efter Conny Johanssons redogörelse av planerna det kommande året, tog Erna till orda och inledde med att berätta om det aktuella planläget. 
– Det är mycket som händer i Falköpings just nu och politikerna och kommunens ledning har höga ambitioner. Falköpings kommun håller för närvarande på att rekrytera en ny stadsarkitekt. Vi är en attraktiv arbetsgivare så vi hoppas på stort intresse, berättade Erna.

Översiktsplanen
Översiktsplanen är det dokument som innefattar kommunens vision om hur man kommer att utvecklas kommande period, i detta fallet fram till 2030. Den visar fysisk planering av hur marken i kommunen ska användas. Bland annat har det en medborgardialog genomförts, då man diskuterat hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är från och med idag och tre månader framåt, ute för samråd. 

Utgångspunkten i översiktsplanen är visionen Det goda livet. Den formas med ett antal strategiska punkter och genomförs i ett flertal olika steg.

Staden förtätas
Erna berättade även om arbetet med förtätning. Att förtäta staden innebär att man bygger hållbart, använder befintlig infrastruktur och service. 
– Vi tittar främst på den centrala delen kring torget och utmed St Olofsgatan ner mot Ranten, berättar Erna. Förtätningen kan bland annat innebära att man ser till hur man på bättre sätt kan bebygga tomtmark eller bygga till eller på befintliga byggnader. 

Bostäder växer fram
En detaljplan finns klar för Prästgårdsgärde och man marknadsför nu området. Sedan informationsmötet i juni har man gått vidare med en markanvisningstävling. Ett flertal exploatörer har fått inbjudan och många har anmält intresse. Bland de förslag som kommer in, väljer man en eller fler aktörer som får möjligheten att köpa mark och bebygga den. Området är uppdelat i tre olika etapper och man kan välja att lämna sitt intresse för ett eller flera av dem.

– De senaste åren har de flesta nya bostäder byggts av det kommunala bostadsbolaget, lägger Conny Johansson till. Vi hoppas nu kunna locka fler aktörer och nya intressenter som är sugna på att bygga hos oss. Bostäder behövs.

Övriga prioriteringar rör bland annat tomten där URD tidigare låg och området Vindängen. På Fåraberget där det nya demensboende planeras, förbereds även för bostäder och tomtmark – både för mindre villor och flerbostadshus. Vid Ranten planeras även för stationsnära boende med 16 lägenheter strax bortom järnvägsstationen. Kvarteret Diamanten (centrum) har nu vandrat genom alla instanser och efter diverse överklaganden har det nu vunnit laga kraft. I ett första skede kommer man att satsa på den delen som ligger närmast Borgmästarvägen, gamla SAAB.

Marjarp, går till nästa etapp
Diverse naturintressen har gett en del bekymmer i etapp 2 vid Marjarp, men planen har nu vunnit laga kraft och man står inför genomförande. Första spadtaget tas någon gång under sommaren. Innan dess finns tid för projektering och upphandling.

Plantis
Ombyggnaden i och kring plantis fortsätter under våren. Men river nu den gamla plantisbyggnaden och förbereder för bland annat en lekplats, en äventyrsgolfbana och en ny restaurang. Kent Kyrk (O'Learys) fanns på plats och berättade att man nu fått fram fina ritningar och att avsikten mellan honom och kommunen är att hitta ett hyresavtal och överenskommelse som på lång sikt skapar långsiktighet och förutsättningar för en året-runt-verksamhet. 

Näringslivsutveckling
Falköping har stigit i alla rakningar och satsat på att möta upp näringslivet. 
– Vi jobbar aktivt med näringslivsutveckling – med handeln, investeringar och etableringar. Vi har dessutom ett aktivt Näringslivsråd där det nu frodas optimism. I stort kan jag bara konstatera att vi har ordning och reda i våra finanser. Det känns bra inför framtiden.

Nyföretagarcentrum om nystarten
Avslutningsvis presenteras Nyföretagarcentrums verksamhet av den nye verksamhetsledaren Conny Johansson. 
– Nyföretagarcentrums uppgift är att se till att man är bättre förberedd inför starten av sitt företag. Då uppnår vi en högre grad av överlevnad. 
Nyföretagarcentrum är en ideell förening som sponsras till hälften av kommunen och andra halvan av det lokala näringslivet. Här erbjuds kostnadsfri personlig rådgivning till blivande företagare. Nyföretagarcentrum har sedan i år en ny styrelse och efter ett beviljat Leaderbidrag satsar man nu på att i större grad få verksamheten att synas och växa. I pipeline fins bland annat ett mentorprojekt. Hittills syns en fin utveckling av höstens rådgivningar i jämförelse med föregående år. 
 
Lokaler sökes
 
– Hjälp oss att scanna av marknaden! Det är stor efterfrågan på lokaler i Falköping. Lokalguiden som idag finns på webben, måste uppdateras ordentligt så vi enklare kan matcha hyresgästerna med fastighetsägare, berättar handelsutvecklare Woori Gennemark och näringslivschef Magnus Sundén. Lokalguiden hittar du här.
Sitter du på en lokal? Har du ledigt utrymme, klart för uthyrning som t.ex. lager, butiksyta, tillverkning, kontor eller annan verksamhet? Intressenter finns för lokaler i olika storlek och prisläge men för att vi ska kunna guida dem rätt behöer vi få in information från dig.

Hör av dig snarast till Woori Gennemark (woori.gennemark@falkoping.se).
 
 
Falköpings klättrade vidare
 
När Svenskt Näringsliv under hösten presenterade årets rankinglista över kommunernas företagsklimat, kunde man konstatera att Falköping starkt klättrar vidare uppåt. I år med hela 43 placeringar.

– Vi landar på plats 125. Det är Falköpings bästa placering sedan mätningen startade, säger Conny Johansson, ordförande i kommunstyrelsen. Nu fortsätter vi arbetet för att bli bland de hundra bästa kommunerna!
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankinglista som visar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.
– Jätteroligt att vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat! Det säger näringslivschef Magnus Sundén, som ser flera faktorer till det positiva resultatet.

– Tillgången på kompetent arbetskraft har ökat och nya företagsetableringar, med varumärken som H&M och Biltema med flera, skapar framtidstro för det övriga näringslivet i Falköping. Vi har också utvecklat kommunikationen med näringslivet via kontinuerliga nyhetsbrev och företagsbesök. Tillsammans med Företagarna och Näringslivsrådet bjuder vi även in till ett antal intressanta och populära mötesplatser som företagarfrukost och pyttlunch, med kända föreläsare.
 
Tillgång till kompetens
Undersökningen visar också att näringslivet i Falköping är mycket nöjda med tillgången till kompetent arbetskraft.
– Just den frågan har ökat med hela 137 platser, berättar Conny Johansson. Den ökningen är till stor del Lärcenters förtjänst. De söker upp företag och erbjuder utbildningar för att öka kompetensen hos medarbetarna samt erbjuder utbildningar i bristyrken.
 
Förenkling av rutiner och bättre attityd
De senaste åren har politiker och tjänstepersoner fått utbildning för att förändra attityden till företagande men också hur rutiner kan förenklas och effektiviseras.
– Det är två av de områden vi förbättrar mest i mätningen, säger Conny Johansson. Vi har till exempel gjort fler företagsbesök och i mätningen har politikernas attityd till företagande ökat med hela 72 platser.
 
Fler nya företag
Kommunen satsar även på att få fler att starta nya företag. Ett treårigt avtal har tecknats med Nyföretagarcentrum som ger kostnadsfri och objektiv rådgivning till den som vill starta ett eget företag.
 
3 x boinvigning
 
Slutet av 2016 bjöd på tre nyöppningar under genren boende, i Falköping. Först ut var Wrågårdens älghotell, därefter följde det nyrenoverade Hotell Falköping och i veckan invigdes de nybyggda stugorna på Mössebergs Camping. De fyra nya stugorna står nu redo att användas året runt!

Varje stuga är cirka 76 m² och består av två större sovrum och ett mindre (totalt 8 bäddar), kök kombinerat med allrum samt bastu och dusch/wc. Utvändigt har stugorna en målad träfasad (faluröd) och en stenlagd uteplats med en vacker utsikt över Falköping.
Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande och Dan Gabrielsson, tekniska nämndens ordförande, klippte bandet vid invigningen av de nya stugorna.
 
Många valde Oscarsson
 
Marcus Oscarssons deltagande under september månads pyttlunch orsakade stor anströmning av lunchgäster till Kurorten Mösseberg. Temat var det minst sagt heta Amerikanska valet.
Marcus kommer från början från ett litet samhälle i Småland och har målmedvetet och träget jobbat sig in på den politiska arenan han idag hanterer med den äran. Kontrasterna från Odenssås Landspress till TV4:s tv-studio kan tyckas vara enorma, men kanske är det just det som gör att Oscarsson så enkelt och rakt reder ut och förklarar de mest komplicerade politiska scenarion, både på hemmaplan och internationellt.

Oscarsson konstaterade under pyttlunchen att Trump under hösten stal showen med sitt spektakulära sätt och sina "slag under bältet". De andra kandidaterna försökte ge igen med samma mynt och visat på försök till att häckla Donald Trump med skämt om allt från spraytan till ålder, vilket inte verkar ha gått hem som planerat.

I USA värderas erfarenhet väldigt högt till skillnad från i Sverige. Trumps 71 år, tycks därmed snarare hjälpa än stjälpa och under primärvalen vann han med en förkrossande seger över de övriga kandidaterna.

USA-valet, vanligtvis en fest
Oscarsson berättade även om den folkfest det amerikanska valet vanligtvis innebär. I USA finns en president, ingen kung och ingen statsminister. Presidentvalet är vanligtvis glammigt men den här gången har man kanske sett mer av gyttjebrottning än ballonssläpp. 
– Det är ändå mycket show i amerikansk politik. Hilary är den förrsta kvinnliga presidentkandidaten genom tiderna och Demokraterna slår därmed "hål på glastaket". Det finns dock ett strukturellt problem för Clinton; att hon är kvinna. 19% av de amerikanska väljarna vägrar att rösta på en kvinna. 

Den 8 november stod det klart att Donald Trump valts till USA:s nye president.
Pyttlunchen och Marcus Oscarsson lockade nästan 150 gäster.
Anna Bengtsson, Coachanna och Niclas Andersson, Swedbank fanns på plats för att lyssna på Oscarsson.
 
På bilden ser vi företagen från Falköping som ställde ut i montern tillsammans med Falköpings näringslivschef.
Falköpingsgänget på Elmia
 
För sjätte året ordnade kommunen en samlingsmonter för Falköpings verkstadsföretag på Elmia Subcontractor, norra Europas största underleverantörsmässa.
Företagen som deltog under mässdagarna den 8-11 november 2016 var Götlinds Svets AB, Hassto Metallindustri AB, MG Mekaniska och Tappers Stål & Metaller.
 
Näringslivsbrevet
december 2016
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB