Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Taxan för 2017 är beslutad
 
Viktavgift för avfall höjs från 1,36 till 1,39 kr/kg exklusive moms. För motsvarande avfall som lämnas i container föreslås viktavgiften sänkas till samma summa. Övriga avgifter höjs med 1,5 procent, med några undantag. Göteborgs Stad inför också en särskild dagvattentaxa som gör att en del kommer att få lägre kostnader för sitt kommunala VA och andra högre.
Läs mer om taxan
Massor av textilier som slängs kan återanvändas - vill du hjälpa oss?
 
Visste du att över 7,5 kilo textil per person slängs varje år i restavfallet? Av det som slängs är hela 60 procent helt och skulle kunna användas igen. Resten kan återvinnas till nya fibrer eller användas som till exempel isoleringsmaterial. Kretslopp och vatten söker nu fastighetsägare av flerbostadshus som är intresserade av att delta i ett projekt med separat insamling av textil i avfallsrum eller i anslutning till fastigheten. Kontakta Matilda Nyström,  031-368 72 83, som är projektledare för mer information.
Få hjälp med att öka utsorteringen
 
För att ha en välfungerande avfallshantering är att de boende vet hur, varför och var de ska sortera sitt avfall. Genom att anlita våra avfallsinformatörer har ni möjlighet att förbättra utsorteringen av matavfall, förpackningar och tidningar i din fastighet och nå dina hyresgäster med en personlig kontakt. Avfallsinformatörerna jobbar genom att knacka dörr och berätta om hur och varför man ska sortera sitt avfall.
Läs mer om hjälp med utsortering
Torrare matavfallspåse med luftad behållare
 
Klagar dina boende på att matavfallspåsen blir blöt och äcklig? Det beror troligtvis på att de inte har påsen stående i en öppen, luftad hållare. Luftade hållare ingår i matavfallstjänsten och är en förutsättning för att man som matavfallssorterare ska uppleva att sorteringen fungerar bra.
Läs mer om behållaren till matavfallspåsen
Och Julen blir som vanligt - du tar granen och de boende tar resten
 
Julmatsrester, julklappar och julgranar blir så småningom avfall och då är det viktigt att ta hand om det på ett bra sätt. Informera dina boende och du hjälper oss alla att minska avfallet och öka sorteringen. Glöm inte att du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om julgranarna!
Läs mer om sorteringen efter julfirandet

God jul och gott nytt år
från oss på Kretslopp och vatten!
 
Så här blir hämtdagarna för jul och nyår
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtnings-frekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under de kommande storhelgerna. Gå till Ändrade hämtdagar
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
...om du har miljörum. En gratis hämtning per år blir det från och med 2017. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
Få koll på dina avfallsmängder
 
Som fastighetsägare eller förvaltare kan du få ett utskick varje månad med din fastighets restavfalls- och matavfallsmängder. Beställ statistiken genom att mejla vår kundsamordnare Johan Jernkrok
Hur kan vi på Kretslopp och vatten hjälpa dig?
 
Behöver du personlig service? Bättre kunskap? Tips tjänster för de boende? Våra kundsamordnare kommer gärna till dig med råd och stöd.
Och du kan ge dem tankar och idéer om avfallshantering från ditt perspektiv. Mejla våra kundsamordnare så kontaktar de dig.
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.