ÄNNU ETT SPÄNNANDE IFOUS-ÅR
 

Mitt första år som VD för Ifous är snart till ända. Det har varit ett oerhört spännande år, både för mig personligen men också för Ifous som aktör på utbildningsarenan. Det är alldeles uppenbart att vi fyller en funktion när det gäller att sammanföra skolhuvudmän som vill driva skolutveckling på vetenskaplig grund och forskare som vill använda skolans praktik som utgångspunkt för sin forskning. Det visar det stadigt ökande antalet medlemmar och det stora intresset för att delta i våra FoU-program. Under året har vi drivit tre stora program och flera nya planeras för start 2017. I dagsläget är ca 50 skolhuvudmän direkt engagerade i arbetet och vi samarbetar för närvarande med ett tiotal lärosäten. Totalt har vi haft ca 1 000 personer som är aktiva i någon del av vårt FoU-arbete. Till alla dem vill jag säga: Tack för gott samarbete och för era bidrag i FoU-arbetet!

I början av året inledde vi ett samarbete med fem skolhuvudmän som har gått in som partners i Ifous. Det är Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan. Tillsammans med dem har vi genomfört en rad spännande aktiviteter med fokus på samverkan för forskningsbaserad skolutveckling. Just nu genomför vi tillsammans ett analysprojekt där vi fokuserar på matematikundervisningen. I januari har vi glädjen att hälsa ytterligare en skolhuvudman som partner i Ifous, nämligen Täby kommun.

Inför 2017 ser vi fram emot en fortsatt breddning och fördjupning av vår verksamhet tillsammans med våra partner och medlemmar. Innan dess vill jag önska er alla riktigt god jul och ett gott nytt år.

Marie-Hélène Ahnborg
VD
 
IFOUS VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR
 
Ifous har glädjen att välkomna följande nya medlemmar:

- Gislaveds kommun
- Örebro kommun
- Hylte kommun
- Norlandia region syd
 
IFOUS FOKUSERAR
 
Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig
 
Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

Läs mer om Ifous fokuserar och den matematikdidaktiska satsningen här.
 
KOMMANDE AKTIVITETER
 
Webbinarium: Vad är adekvat digital kompetens?
 
Den 16 januari 2017 håller Ifous FoU-program Digitalisering i skolan sitt avslutande seminarium Vad är adekvat digital kompetens? Under eftermiddagen är även du som inte deltagit i programmet varmt välkommen att delta via webblänk. Medverkar gör bland andra Carl Heath, forskare vid Interactive institute, och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Läs mer om programmet här. 
Workshop: Programmering
 
Dagens skola står inför nya utmaningar då vi alla ­– barn som vuxna –  omges och omger oss av allt fler digitala resurser för att hantera såväl vardags- och samhällsliv som yrkesliv. Med grund i detta planerar Ifous FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen

Den 6 februari 2017 bjuder Ifous in representanter för skolhuvudmän som är intresserade av att medverka i satsningen till en workshop för att definiera gemensamma behov när det gäller inriktning på arbetet. Workshopen äger rum kl 13-16 i Stockholm.


Läs mer om FoU-programmet och workshopen här.
Workshop: Leda för likvärdighet
 
Svensk skola är inte likvärdig. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och en stor utmaning för alla ansvariga.
Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och var i landet man bor. Nu startar Ifous ett FoU-program för skolhuvudmännens förvaltningsnivån kring att leda för
likvärdighet.

Den 31 januari 2017 bjuder Ifous in representanter för skolhuvudmän som är intresserade av medverkan till en workshop för att definiera gemensamma behov och inriktning på arbetet. Mötet vänder sig till skolchefer, verksamhetschefer och områdeschefer. Programstart planeras till 2017.

Läs mer om FoU-progrmmet och workshopen här.
Spridningsseminarium:
Små barns lärande
 
Hur följer man små barns förändrade kunnande och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande? Dessa frågor kommer att ligga i fokus under Upptäck små barns lärande, Ifous FoU-program Små barns lärandes spridningsseminarium i Linköping 23-24 mars 2017.
I FoU-programmet har 12 Ifousmedlemmar deltagit, med sammanlagt 24 förskolor, och i samarbete med Linnéuniversitetet har arbetet för att utveckla den egna kompetensen och sina verksamheter i syfte att hitta modeller för dokumentation, utvärdering och analys av små barns förändrade kunnande bedrivits.

Läs mer om programmet och anmälan här.
 
SKOLANS LEDARKONVENT
 
En bättre skola, vem vet bäst?
 
Under årets upplaga av Skolans ledarkonvent 23-24 november var Marie-Hélène Ahnborg, Ifous vd, samtalsledare för programpunkten ”En bättre skola, vem vet bäst?”. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan vid Uppsala universitet, och Björn Åstrand, doktor i historia och dekan vid Karlstad universitet deltog i diskussionen.
Undervisning i förskolan – Vad kan det vara?
 
Undervisningsbegreppet är i centrum i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. 250 deltagare från tio kommuner arbetar med att undersöka vad undervisning i förskolan kan vara. Att behovet av det är stort visar Skolinspektionens rapport,”Förskolans pedagogiska uppdrag”, där en granskning av 82 förskolor belyste svårigheter kring begreppet undervisning i förskolan. som publicerades i september. Torsdagen den 24 november höll Ifous ett extrainsatt seminarium där Marie Sjöberg, Skolinspektionen, och Ann Bisenius och Anders Wedin, Österåkers kommun, diskuterade begreppet och arbetet kring det.

Mer om seminariet hittar du här.