Tack för 2016 - ett spännande 2017 väntar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vesna Jovic ny VD på SKL 
 
Vesna Jovic tillträder som ny VD för SKL under våren 2017. Hon har bland annat varit ledamot i regeringens råd för digitalisering av offentliga Sverige och ordförande i styrgruppen för Digital agenda Storstockholm. 

Vesna Jovic svarar på tre frågor om digitalisering
Nominera till Guldlänken
 
Vem tycker du är modigast i offentlig verksamhet? Nominera till Guldlänken 2017! En jury utser ett antal semifinalister på temat mod i förändring. Tre finalister får sedan utrymme i programmet för Offentliga Rummet, och vinnaren kommer koras under konferensen.

Guldlänken, offentligarummet.se
Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling
 
I verktyget eBlomlådan kan kommunerna själva värdera sin digitala utveckling. En ny rapport där SKL har sammanställt kommunernas svar kring digitala tjänster och arbetssätt, visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.

Rapport, skl.se
eBlomlådan
 
Sista chansen att anmäla intresse för boknings- och bidragslösning
 
Fler än 170 kommuner har anmält intresse för att delta i upphandlingsprojektet av en ny boknings- och bidragslösning, till nytta för både föreningar, individer och kommunernas handläggning. Att delta i upphandlingsprojektet innebär att kommunen kan använda de lösningar som blir ett resultat av upphandlingen. Anmäl din kommuns intresse innan den 15 januari.

Bokning och bidrag, skl.se
Stort intresse för Dela Digitalt
 
Samverkansytan Dela Digitalt är nu tillgänglig för alla offentligt anställda. Via mötesplatsen är det möjligt att söka samverkansparter till olika initiativ, till exempel genom att skapa engagemang kring gemensam finansiering, bidra med kompetens eller bedriva pilotverksamheter. Sajten har redan över 1200 användare och mer än 200 delade aktiviteter och initiativ.

Dela Digitalt
Film om Dela Digitalt
Se film om LEDA för smartare välfärd
 
Under hösten 2016 har förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd dragit igång tillsammans med de 20 deltagande kommunerna. På det senaste mötet arbetade grupperna enligt metoden World café. Är du nyfiken på hur det gick? Vi har sammanfattat det i en film.

Se filmen från LEDA #4
LEDA, skl.se
Konferenser
 
E-legitimationsdagen 1 februari
För sjätte året i rad genomförs E-legitimationsdagen, en heldagskonferens och mötesplats med fokus på digital infrastruktur, id-säkerhet, e-legitimering och e-underskriftsfrågor. E-legitimationsdag äger rum den 1 februari 2017 på Stockholm City Conference Centre.

E-legitimationsdagen, E-legitimationsnämnden
MVTe - mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa 24-25 januari
Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna.

Om MVTe, mvte.se
Tack för 2016 - ett spännande 2017 väntar!
 
Som alltid är det lite svårt att förstå att ett helt år har gått, igen. Och lite överväldigade är vi över allt som hände under året – många milstolpar blev det.

Ökat engagemang. Vi märker att fler och fler av er verkligen tar tillvara digitaliseringens möjligheter och är beredda att engagera er. Vi ser det i programmet LEDA för smartare välfärd, där 71 kommuner anmälde sitt intresse. Fler än 170 kommuner vill delta i utvecklingen av nya lösningar för bokning och bidrag. Restaurangguiden inom Serverat används redan av flera kommuner och samverkansplattformen Dela Digitalt har på kort tid engagerat fler verksamheter och kommuner än vi kunde hoppas på. Och den senaste rapporten för självvärderingsverktyget eBlomlådan visar att utvecklingen går framåt i kommunerna som helhet.

Sist men inte minst speglar också deltagarantalet på toppledarforumet DigiGov i slutet av november det stora engagemanget – när vi trodde på ungefär 300 deltagare, var ni hela 700 som var med!

Flera milstolpar. En av årets stora milstolpar är SKL:s beslut att förvärva Inera AB, så att vi på allvar kan använda bolagets kompetens, struktur och tjänster även för kommunerna i betydligt större utsträckning än idag. Det kommer att betyda mycket för utvecklingen, med början redan 2017! SKL har även antagit en handlingsplan för utvecklingen av gemensamma förutsättningar, vi har lanserat självvärderingsverktyget LIKA för socialtjänsten, vi har etablerat satsningen Smartare Välfärd med bl.a webbplatsen smartarevalfard.se, för kunskap, analys, verktyg och inspiration. Vi märker också att våra sociala kanaler uppskattas mer och mer.

Bättre förutsättningar än någonsin. Med allt detta och mer därtill, har vi nu bättre förutsättningar än någonsin att få saker att bli annat än diskussion om digitalisering. Visst, det behövs resurser både hos SKL och hos er medlemmar, och det är viktigt att vi tillsammans kan skapa en gemensam handlingsplan för den fortsatta utvecklingen – detta kommer vi att be om er hjälp med vid ett antal regionala konferenser under våren.

Tillsammans ser vi möjligheterna! Ja, digitaliseringsfrågorna har sannerligen tagit ett stort kliv bort från uppfattningen att det enbart handlar om it. Vi märker ett ökat engagemang hos beslutsfattare, både inom politiken och bland tjänstemannaledningarna. Ni ser möjligheterna och det digitalisering kan innebära för invånare, företag och civilsamhället i form av en enklare vardag och en smartare välfärd.

Vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta driva på och stötta den fortsatta utvecklingen även 2017. Vi kan inte vänta!
Åsa Zetterberg
Per Mosseby
Om oss
 
Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner.