Förebyggandet av livmoderhalscancer går framåt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Förebyggandet av livmoder­hals­cancer går framåt
 
Flera landsting har under senare år lyckats få en högre andel kvinnor att lämna cellprov i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Uppryckningen har skett sedan Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention började publicera data där landstingen/regionerna jämförs med varandra.
Sverige världsledande
 
Itembanker kan förenkla framtidens datainsamling
 
Snart blir det möjligt för svenska kvalitetsregister att använda en ny typ av elektroniska frågeformulär för att fånga patienternas upplevelse av sjukdom och hälsa. Itembanking är på intåg i registervärlden.
Hög precision
 
Stor överdödlighet bland patienter med lårbensbrott
 
En ny studie med data från Svenska Höftprotesregistret visar att personer som bryter lårbenshalsen och får en höftprotes insatt är en mycket skör patientgrupp. Dödligheten är avsevärt högre än i en kontrollgrupp ur den övriga befolkningen.
Solida data
 
Ett år med Vården i siffror
 
Vården i siffror firar ett år och har under den tiden växt till sig ordentligt. Antalet indikatorer, anslutna register, sjukhus och vårdenheter ökar ständigt. Det bidrar till att nå målet att ge så aktuell och heltäckande data om svensk hälso- och sjukvård som möjligt.
Nya data visas löpande