Standard mobila belastningsmotstånd upp till 100kW
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
När belastningsprovade du senast?
 
Håller reservkraften/elverken vad du lovar? Anslut Cressalls portabla belastningsmotstånd och verifiera att generatorn verkligen levererar önskad effekt.
 
Vi erbjuder standardiserade mobila belastningsmotstånd upp till 100kW för 230/400VAC, vi kan även erbjuda specialvarianter för högre effekter eller andra frekvenser. Det finns även en serie belastningsmotstånd för DC provning upp till 600A vid 50 VDC.
Läs mer >>
   
 
Ny VD på CHS Controls
 
Styrelsen för CHS Controls AB har utsett Johan Johnsson till ny VD från den 15 januari 2017. Johan Johnsson har bakgrund från Tylö, Rittal Norge och 15 år som VD för Jumo.
   
 
Du hittar större delen av vårt breda säkringssortiment på vår webbshop…
 
Du kan beställa större delen av vårt breda säkringssortiment på vår webbshop. Kontakta oss för Dina inloggningsuppgifter
 
   
 God Jul och Gott Nytt År 
önskar alla på
CHS Controls!
   
 
Om CHS Controls
 
Produktområden
Vår ambition är att erbjuda produkter av högsta kvalitet i kombination med stort tekniskt kunnande och bred erfarenhet från de flesta branscher. Vi är främst verksamma inom fyra specialområden
  • Specialister på säkringar
  • Specialister på elutrustning enligt nordamerikansk standard
  • Specialister på kraftmotstånd
  • Specialister på flygplatsbelysning
Hur kan vi hjälpa dig?