För alla som vill hjälpa till finns här länken till Röda Korsets sida.
http://stod.redcross.se/kop-ett-gavobevis/