Nu kan du anmäla dig till årets Plattformsdagar!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Plattformsdagarna på Malmö Live 7-8 december

Nu kan du anmäla dig till årets Plattformsdagar. 60 kunskapsdialoger! 40 speeddates! 6 inspirationsföreläsningar! 2 paneldiskussioner! 2 studiebesök! Vi presenterar i detta nyhetsbrev ett axplock ur programmet. Du anmäler dig på Hållbar stad till priset av 1000 kr per person! Antalet platser är begränsat. 

Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med plan- och
byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker,
näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med
eller påverkar hållbar stadsutveckling.

Läs hela programmet och anmäl dig på Hållbar stad!
 
Ur programmet:

Agenda 2030 – utmaningar i en globaliserad värld
Städerna går i bräschen för utveckling och är nav för innovationer och nya idéer. De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Johan Hassel, ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, VD för tankesmedjan Global Utmaning, beskriver delegationens arbete, utgångspunkter och utmaningar med särskilt fokus på Mål 11.

Luften vi andas
Hör Anna Engleryd, ordförande för FN:s luftvårdskonvention berätta om det
internationella spelet om luften , vilka resultat det ger, och varför det är så viktigt att arbeta med frågan ur såväl ett internationellt, som nationellt och lokalt perspektiv.

Fyra framtider
Fyra framtider är en utredning som skiljer sig från allt annat Energimyndigheten har gjort. I den har vi skapat fyra nya framtider med synen på energi som nav för hur de utvecklas. Vi
kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Åsa Tynell, Energimyndigheten vill höra fler röster om framtidens energisystem.

Det vi vill ska hända har redan hänt
Victoria Percovich, White tar sin utgångspunkt i ett samtal som redan pågår kring stadens utveckling som myndigheter och kommuner inte riktigt hänger med i. Det engagemang och den organisering som kommuner säger sig vilja skapa genom dialoger och öppna processer finns redan till stor del. Dock oftast utan att de som har makten att påverka sitter med och lyssnar.

Nya utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken
John Hultén är centrumföreståndare vid K2 – Sveriges centrum för forskning och
utbildning om kollektivtrafik.
 - Teknisk utveckling och övergripande samhällsförändringar skapar nya möjligheter och utmaningar för hur vi reser idag och i framtiden. Det kollektiva resandet är på många sätt
nyckeln till framtidens hållbara och attraktiva städer, säger John Hultén.

It takes three to tango
Paneldiskussion: I målet att nå hållbar stadsutveckling med en tät, grön och blandad stad och med god tillgång till boende och livsmiljöer krävs att stat, bransch och kommun
samspelar och uppfyller sina roller och ansvar. Kommunen kan tillsammans med branschen åstadkomma mycket på lokalt plan, men är beroende av nationella spelregler. Vilka regler måste ändras för att skapa stor rörlighet och hög nyproduktion på bostadsmarknaden? Moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson och i panelen deltar; Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd, Malmö stad. Christer Larsson, nationell utredare och stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Sveriges Byggindustrier. Fastighetsägarna.  Plattformsmyndigheterna.

Ungas flykt till staden
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Jönköpings Universitet visar på hur 250 av 290 kommuner tappar unga över tiden. En mycket stor del av Sveriges kommuner har i princip stått stilla befolkningsmässigt eller till och med krympt under de senaste decennierna. Vilka är villkoren för att ändra på det här?

60 "tysta föreläsningar"
I kunskapsdialogen får du med tio andra deltagare möjlighet att på djupet diskutera ett valfritt ämne. Det finns tid för frågor, diskussion och samtalet leds av en diskussionsledare. Första delen inleds med en ”tyst” föreläsning i 15 minuter. 30 olika föreläsningar pågår samtidigt! Sedan diskuterar du. Sista delen används till att sammanfatta diskussionen i form av ett villkor för att bo och leva i en hållbar stad. Villkoret rapporteras in till regeringskansliet och den av regeringen utsedda delegationen Agenda 2030.

Eller ska du gå på en speeddate?
Speeddate för grupper om maximalt 10 personer tar plats runt runda bord i lokaler avsedda för detta. Formatet vänder sig till deltagare som vill ha en första kontakt för att få tips på hur man kan gå tillväga och var det finns mer djupgående kunskap att hämta in. 

Vi har ett resultat!
Den 8 december redovisas resultat - villkor för att bo och leva i en hållbar stad - på storbildsskärm och kommenteras av en panel med olika perspektiv; hur vi kan planera, bygga, hur vi vill leva och mötas i den framtida staden och hur digitaliseringen kommer att påverka
vår livsstil och miljö. Paneldeltagare: Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör Malmö, Åsa Bjerndell, arkitekt, White, Lisa Wistrand, Social hållbarhet, White, Martin Thörnkvist, Media Evolution, Cecilia Fredholm, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stenafastigheter, Vlora Makolli, processledare Jämställda platser, TBC: politiker, Anna Graaf, hållbarhetschef, White (moderator).

Läs hela programmet och anmäl dig på Hållbar stad!
Malmö Stad
Från vänster i bild; John Hultén, Victoria Percovich, Johan Hultén, från vänster nedre rad; Åsa Tynell, Anna Engleryd, Charlotta Mellander. 
 
Mötesplats skyddad natur 2016
 
Ny konferens där årets tema är skyddad natur. Konferensen innehåller ett spännande program där naturvårdens samhällsutvecklande potential står i fokus.
Vi diskuterar bland annat tätortsnära skyddad natur, integration, grön infrastruktur och regional utveckling. På plats är till exempel Miljö- och energidepartementet, Skogsstyrelsen, en majoritet av våra länsstyrelser, flera kommuner samt representanter från näringslivet. Genom en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara pass och en levande utställning kan du fylla dagarna med det innehåll som intresserar just dig.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här!
Foto: Maskot bildbyrå
 
900 anmälda till SGBC16!
 
Plattformen är med som arrangör och står för föredragshållare, moderatorer mm.
Vi har även en utställningsmonter där vi presenterar Plattformsdagarna tillsammans med två rapporter på engelska; "Urban Treasures" och "Urban Barriers" från Delegationen för hållbara städer. Klimatsynk kommer också att presenteras i vår monter. Är du på SGBC16 som denna gång är på Waterfront i Stockholm - kom till vår monter! 
Building Sustainabiltiy är en årligen återkommande konferens som genomförs med Sweden Green Building Council och Stockholms Stad som huvudarrangörer. I år är konferensen på Waterfont i centrala Stockholm.