ForskarFredag, skoldebatt, Karin Röding, ny FoU-satsning och Inkluderande lärmiljöer.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Efter en lång sommar är nu hösten slutligen här och med den många spännande aktiviteter och satsningar hos oss på Ifous. Här kan du läsa om senaste nytt och om vilka FoU-satsningar som är på gång.

För oss på Ifous och för alla våra medlemmar och partner är forskningsbaserad skolutveckling som drivs i samverkan och som involverar alla nivåer en förutsättning för att åstadkomma bestående förändring. Fundera gärna på hur utveckligen skulle kunna se ut i din organisation och hur Ifous skulle kunna stödja den utveckligen. För det är just det vi gör bäst - bidrar till att göra skolan som organisation starkare och skapar en förändring som i slutändan kommer eleverna till godo.

Varma hösthälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig
 
Låt forskningen stimulera skolutvecklingen!
 
I samband med att regeringen presenterade höstens budgetproposition publicerade Ifous en debattartikel i Dagens Samhälle. Debattartikeln skrevs tillsammans med Ifous partner: Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan. I artikeln förde vi fram vikten av att stärka den praktiknära forskningen inom utbildningsområdet. Vi pekade också på att det inte räcker med själva forskningsinsatserna. För att åstadkomma utbildning på vetenskaplig grund krävs att den forskningsbaserade kunskapen når ut, tas om hand och bearbetas av lärare och skolledare tillsammans med forskare. Samverkan är därför helt avgörande och vår ambition var att lyfta fram den modell för FoU-samverkan som Ifous har byggt upp tillsammans med sina medlemmar under flera års tid. (du kan läsa inlägget i sin helhet här).
 
Skolutveckling på vetenskaplig grund - hur når vi dit?
 
Måndagen 26 september arrangerade Ifous ett seminarium med fokus på samverkan mellan stat och kommun, mellan akademi och praktik. Under dagen samlades nyckelaktörer inom skolsverige och diskussionerna kretsade kring hur behovet av praktiknära forskning kan tillgodoses, hur samverkan kan stimuleras och hur roll- och ansvarsfördelningen kan användas för att gynna en positiv utveckling.

Inledningsanförandet hölls av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet.  Moderator för dagen var Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.
 
Ifous kommande FoU-satsningar
 
Programmering
 
Ifous planerar att i samarbete med intresserade huvudmän och forskare starta ett FoU-program med fokus på att tillsammans med lärare utveckla både det praktiska arbetet med och förståelsen för programmering i ämnesundervisningen. 

Mer information finns på Ifous hemsida. Vid frågor och intresseanmälan, kontakta Anette Jahnke, Projekt- och processledare.
SFI
 
Det svenska språket är en inträdesbiljett till arbetsmarknaden, till fortsatta studier och till samhället i stort för de människor som kommer till vårt land. Ifous kommande FoU-program riktar sig till verksam personal och huvudmän inom SFI.

Mer information finns på Ifous hemsida. Vid frågor och intresseanmälan, kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig.
Styrning och ledning i skolorganisationen
 
Skolans styrning och tydligheten mellan nivåerna i styrkedjan avgör i slutänden den undervisning eleverna får. I Ifous planerade FoU-arbete ligger tyngdpunkten på huvudmannanivån, men arbetet kommer även involvera övriga nivåer i organisationen.
Mer information finns på Ifous hemsida. Vid frågor och intresseanmälan, kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig.
Inkluderande lärmiljöer 2
 
Under 2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Vi har uppfattat ett stort intresse för en uppföljning från kommuner som inte var med den gången. Utifrån de erfarenheter som vi drog av det tidigare arbetet drar vi igång ett nytt program med fokus på att skapa goda lärmiljöer för alla barn.
Mer information finns på Ifous hemsida. Vid frågor och intresseanmälan, kontakta Henrik Hamilton, Projekt- och processledare.
Undervisning i förskolan 2
 
Vi får många frågor om Ifous pågående FoU-program Undervisning i förskolan. Flera huvudmän som var intresserade av medverkan hade inte möjlighet att hoppa på när programmet startade. Vi undersöker nu möjligheten till ett uppföljande program och inför planeringen behöver vi veta hur stort intresset är.

Mer information finns på Ifous hemsida.Vid frågor och intresseanmälan, kontakta Henrik Hamilton, Projekt- och processledare.
 
Workshop i Umeå: Fjärrundervisning
 
I projektet Fjärrundervisning testas innovativa metoder för lärprocesserna. Under 2016 och 2017 arrangeras fyra nationella workshops med fokus på innovation och kunskapsutbyte. Den första ägde rum den 1 september, och 1 december är det dags för den andra, denna gång i Umeå. Under en heldag får vi ta del av erfarenheter från praktiska försök inom projektet, och lyssna till gästföreläsare som ger inblick i sina verksamheter och ger perspektiv på fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar. Workshoparna är fristående från varandra men följer progressionen i projektet. Alla intresserade, inte enbart projektdeltagare, är välkomna! 

Läs mer och anmäl dig till workshopen här.
 
Ny medlemmar och 2017 års logga!
 
Ifous har glädjen att välkomna följande nya medlemmar:
 
- Täby kommun
- Freinetskolan Hugin
- Freinetskolan MimerMedlemsloggan för 2017 finns nu klar för användning! Passa på att uppdatera hemsidan med den och glöm inte att länka till Ifous hemsida. Du laddar ner loggan här och här.
 
Ny Ifousmedarbetare: Anette Jahnke
 
Sedan den 1 september arbetar Anette Jahnke som projektledare hos oss på Ifous. I sin roll kommer hon att driva FoU-program och arbeta med den nya analysfunktionen Ifous fokuserar

Anette har en bakgrund som forskare och har tidigre arbetat på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, där hon har varit projektledare för Matematiklyftet.


Hon berättar mer om sina erfarenheter och om sin nya roll i en intervju på Ifous hemsida som du kan hitta här
 
Nationellt seminarium i FoU-programmet Undervisning i förskolan
 
Den 12 och 13 oktober samlades de närmare 250 deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolanMalmömässan. Under seminariet gavs en tillbakablick på arbetet som gjorts sedan sist och en framåtblick på det uppdrag som nu väntar. Forskare från Malmö högskola medverkade och bland annat fokuserades det på den första analysen av de 193 filmer, sammanlagt 63 timmar, som inkom före sommaren från de förskolor som deltar i programmet. Filmerna var en del av dokumentationen av det första uppdrag som deltagarna fått arbeta med, nämligen att testa ett lesson study-upplägg, med tema musik, i sina barngrupper. Ett sammandrag från seminariet finns här.

Läs mer om Ifous kommande FoU-satsning Undervisning i förskolan 2.
 
ForskarFredag
 
Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas sedan 2006 denna dag ForskarFredag. Den arrangerades i år på ett 30-tal orter, bland annat i Stockholm där Ifous tillsammans med Skolforskningsinstitutet och Stockholms stad var värdar i “lärarhörnan”.
Karin Hermansson och Henrik Hamilton från Ifous var på plats och berättade under avslappnade former om verksamheten för de lärare som kom förbi för en kopp kaffe. Ungefär 3000 elever och lärare beräknas ha besökt arrangemanget på Debaser Medis och Medborgarplatsen.
Du kan läsa mer om Forskarfredag här.
Tema: Inkludering
 
Den 28 september arrangerade Skolporten i samarbete med Natur&Kultur en dag i inkluderingens tecken. Bland talarna fanns bl.a. David Mitchell. Ifous projektledare Henrik Hamilton presenterade FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer tillsammans med lärare och skolledare från Botkyrka kommun. De cirka 300 gästerna på Essinge konferenscenter fick såväl helhetsperspektivet på programmet som exempel på hur just Falkbergsskolan arbetat för att skapa ett inkluderande förhållningssätt i sin personalgrupp.

Tack vare det stora intresset planerar vi att under 2017 starta ett uppföljande FoU-program; Inkluderande lärmiljöer 2.