Revisionsdialog pågår!
 
Nu när våren knackar på dörren närmar vi oss slutet av första etappen på den revisionsdialog som SKL genomfört i hela landet under vintern. Den har tagit oss till sex städer och vi har träffat totalt över 300 förtroendevalda revisorer och fullmäktigerepresentanter och pratat om grundläggande granskning, kommunikation, upphandling och God revisionssed. Det är roligt att det finns ett så stort engagemang för den kommunala revisionen! I höst fortsätter dialogen - se datum och platser längst ned i nyhetsbrevet.
 
EU:s revision i fokus på demokratidagen
 
Vad skiljer den kommunala revisionen i Sverige från andra länder i Europa? På Demokratidagen den 14 mars berättade Hans Gustaf Wessberg, Sveriges ledamot i EU:s Revisionsrätt, om uppbyggnad, granskning och effekter av revision i EU. Det blev tydligt att EU:s revision har gemensamma nämnare med den svenska modellen för kommunal revision. I revisionsrätten finns 28 ledamöter, utsedda av de enskilda medlemsstaterna. Ledamöterna bestämmer sinsemellan vilka områden som revisionsrätten ska granska. Till sin hjälp har ledamöterna ett kansli med 900 anställda som genomför granskning av räkenskaper och effektivitet i verksamheten. HG Wessberg betonade vikten av att revisionen upplevs som relevant, både för den som granskas men också av allmänheten. 
LÄS MER PÅ REVISIONSRÄTTENS HEMSIDA
 
 
Att skriva en revisionsberättelse
 
Våren är  tid för ansvarsprövning och formulering av revisionsberättelse. På vår hemsida finns exempel och mallar för revisionsberättelser i kommunalförbund, stiftelser, finansiella samordningsförbund mm. Ni finner även förlaga för lekmannarevisionens granskningsrapport.
Länk till SKL:s hemsida
 
Kommande kurs - Anmäl er!
 
Upphandling av revisionstjänster
 
Den 19 maj genomför vi en heldagskurs om upphandling av revisiontjänster i Stockholm. Vi kommer att  gå  på djupet i hur upphandlingen planeras och genomförs. Vi kommer också att bjuda på goda exempel för er som snart ska upphandla själva. Det finns fortfarande några platser kvar till kursen - länk till anmälan hittar ni längre ned.
 
Kurser och konferenser
 
Fullmäktige och revisorerna
Stockholm 4 april
Umeå 27 april
Göteborg 4 maj
Stockholm 17 oktober
Borlänge 21 november

Revisionsdialog
Stockholm 30 mars
Alvesta 5 oktober
Karlstad 19 oktober
Stockholm 9 november

Upphandling av revisionstjänster
Stockholm 19 maj

Landstingens revisionskonferens
Karlstad 29-30 augusti
Programmet nu klart och anmälan kan göras inom kort, håll utkik!

Lekmannarevision
Stockholm 5 september
ANMÄLAN KURSER OCH KONFERENSER
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.