Nyheter från SKL kring styrning och ledning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
November 2017
 
Vi är en grupp på SKL med uppdrag att utveckla och modernisera styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner.

Arbetet med KKiK, Kommunkompassen och Leda för Resultat är exempel på aktiviteter som vi driver i samverkan med er.


Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten, men även bevaka övrig utveckling nationellt, såväl som internationellt, på temat  styrning/ledning och kvalitet.
 
                              Christine, Gunnar, Lars, Leif och Märit
KKiK har fyllt 10 år
 
KKiK bildades 2006 på initiativ av SKL och en grupp Kommunstyrelse ordföringar. Inspirationen kom från flera olika håll. Såväl nationellt som internationellt. Ifrån att vi från start var 40-talet kommuner är vi idag över 250 kommuner som deltar aktivt. Och vi ökar i antal deltagande kommuner varje år.

Med tiden har nya stödfunktioner skapats för att ytterligare stärka det lokala förbättringsarbetet. Såsom exempelvis utbildningar riktade till utvecklingsansvariga, politiker och kommunchefer. Lokala nätverk, träffar med inspirerande goda exempel och praktiska hjälpredor har blivit en naturlig del i KKiK. Men vi kan inte slå oss till ro.

Det finns nya utmaningar framför oss innan vi har lyckats utveckla den lokala resultatstyrningen. Vi behöver ta fram nya och bättre resultatmått. Rensa bort sådant som vi inte behöver. Utveckla vårt analysarbete. Låta resultaten styra våra insatser och inte enbart kostnaderna. Det är denna inriktning som även fortsättningsvis kommer att vara vägledande för oss inom KKiK. Låt oss gemensamt fortsätta bygga den kunskapen för en mer effektiv styrning och hantering av skattebetalarnas pengar.
Information till alla
 
Som bekant för många så har vi inom KKiK regelbundet sedan 10 år tillbaka genomfört externa granskningar av samtliga landets webbsidor. Granskningen består av dryga 250 frågor som man rimligen borde finna svar på webbsidorna. Förutom att detta är ett mått i KKiK så samlas resultaten under hösten i rapporten ”Information till alla”. Undersökningen har varit ett stort stöd för många kommuner i sitt förbättringsarbete av webbens innehåll. Förbättringarna har varit så bra att vi idag anser att vi borde ta ett nytt tag i frågan.

I år genomför kommunerna själva undersökningen vilket medfört ny kunskap som många redan uppskattat. Insamlingen av resultaten har nu avslutats och ca 250 kommuner har lämnat in uppgifter till SKL. Sammanställningen pågår i skrivande stund och vi räknar att publicera resultaten i november. 


Förutom detta har vi även genomfört en annan extern undersökning av kommunernas webbsidor som vi kommer att publicera samtidigt. Undersökningen är en test av kommunernas sökmotorer i jämförelse med Google. Syftet har vrait attväcka frågan om vilka personer ska man kunna kontakta direkt utifrån uppgifterna från en kommuns webbsida.
Nätverk för resultat
 
Nätverk för Resultat är ett nätverk för kommuner som vill arbeta aktivt med att utveckla sin resultatstyrning. Idag medverkar 85 kommuner i nätverket. Under 2016 har ett flertal av dessa kommuner arbetat med att förbättra systematiken kring analys av resultat som avviker från det som förväntats. Ett utmanande arbete som har lett fram till flera goda exempel på hur analysarbetet kan göras.

En skrift kommer att publiceras i slutet av året där metodik för analys samt goda exempel kommer att beskrivas.

 
 GötaPriset 2017
 
Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet så att den blivit bättre och effektivare? GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring.
 
GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna.

Ditt bidrag är med och tävlar om 300 000 kr och kan ta en plats i Kvalitetsmässans program.

Länk till anmälan
Sveriges kvalitetskommun 2017
 
Det är nu klart med vilka kommuner som ansökt om att bli nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2017.

Kommunerna är Gnosjö, Helsingborg, Tranemo, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Västerås, Ängelholm och Örnsköldsvik. De kommer nu att bli utvärderade med Kommunkompassen.

De som når högst Kommunkompassresultat går vidare till nästa steg. De blir då jämförda utifrån verksamhetsresultat, en finansiell analys och utifrån "Hållbart medarbetarskap". Vem som slutligen står som vinnare av utmärkelsen offentliggörs på Kvalitetsmässan den 14 november.

 
Människorna bakom siffrorna
 
Resultat illustreras oftast i siffror och färger. Bakom dessa döljer sig dock människor som tar del av välfärdstjänsterna. Äldre, funktionshindrade, elever etc.

Många människor tillbringar sin sista tid i livet på särskilda boenden. I KKiK har vi ett mått som består av ett antal kvalitetsaspekter som är betydelsefulla för de äldre.
När vi jämför resultaten så är det relativt stora skillnader mellan kommuner, men även inom kommunens äldreboenden.

Det är ett utmärkt underlag att använda för att ex. diskutera den grundläggande kvalitetsnivån i kommunen, prioriteringar, mål och resursfördelning. För att illustrera detta har vi gjort en film som vi rekommenderar ledande politiker och tjänstemän att se.


Länk till filmen
Nya politikerutbildningar i vår
 
Under hösten arrangerades två regionala utbildningar ”Leda för Resultat – Kommunledning”, en i Malmö och en i Göteborg. Målgruppen var ledande politiker, men även tjänstemän i kommunens ledningsgrupp var inbjudna. Intresset var mycket stort och båda utbildningar blev snabbt fulltecknade.

Vi arrangerar nu ytterligare två regionala utbildningar med samma innehåll. En i Umeå den 4 april och en i Stockholm den 27 april.

Länkar till inbjudan 
Umeå
Stockholm