Nytt substansvärde 6 773 kr/aktie (-424 kr) inför handel 14-19 september på Pepins/Alternativa Listan
 
Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför septemberhandeln är nu satt till 6 773 kr/aktie.  Vid senaste handelstillfället i augusti fastställdes substansvärdet till 7 197 kr/aktie och kursen sattes till 6 000 kronor/aktie. Under mellanperioden har aktien även handlats till en kurs på 5 400 kr/aktie.

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan onsdagen den 14 september och pågår till och med måndag den 19 september. Priset fastställs torsdagen den 15 september kl 16.00.
Se hela portföljen här.
Paradox Interactive (-496 kr/aktie)
 
Bolaget har redovisat siffrorna för första halvåret och omsättningen blev 328 miljoner kronor med en vinst på 167 miljoner kronor. Trots att andra kvartalet var det bästa i bolagets historia gick kursen ned efter rapporten.  Hela rapporten hittar du här.

Notera att Buffetts läromästare Graham säger att "på kort sikt är aktiemarknaden en röstmaskin (och då kan vad som helst hända) men på lång sikt är den en våg (som visar rätt). Notera att varje kronas försändring i Paradoxkursen ger en förändring på Spiltans substans på 90 kronor och per idag (12/9) har kursen sjunkit ytterligare två kronor. (Marknaden gått ner p g a att Hillary Clinton har drabbats av lunginflammation?) 
Onoterade aktier (+53 kronor/aktie)
 
Framgångarna fortsätter för Emerse och Spiltan Fonder och vi har höjt de uppskattade substansvärdena för båda bolagen. Spiltan Fonders senaste Nyhetsbrev hittar du här. Samtidigt har vi sålt Spiltans andel på 7 % i Emric. Aktierna såldes till ett högre värde än vi hade bolaget värderat till i substansvärdet (men vi kan också få en tilläggsköpeskilling).  Läs gärna Pressmeddelande om Emric här.
Alternativa aktiemarknaden/Pepins (+8 kronor/aktie)
 
Ökningen beror framförallt på höjda kurser för Garpco, Pepins Group och Senseair.
Noterade aktier (+11 kronor)
 
Cinnober har haft en god kursutveckling under perioden och kursen är nu uppe i 161 kronor (Spiltans anskaffningsvärde är 52 kronor/aktie). Spiltan har också köpt ytterligare A-aktier i Berkshire Hathaway och vi har nu totalt 16 stycken (tyvärr bara en minoritetspost då det innebär att vi äger 0,00096 % av bolaget). 
Vänliga hälsningar
Per H Börjesson
 
PS Vi har fått några frågor angående den här lilla prylen som fanns med i Spiltanpåsen vid årsstämman i juni. Vad är det? Vad kan man använda den till?

Armbandet som heter "Magnogrip" kommer från vårt portföljbolag CoolStuff och är ett praktiskt hjälpmedel när man ska spika eller skruva. Istället för att stoppa skruven i munnen fäster man dem galant på armbandet.

Cool Stuff!!