Rivstarta hösten med Ifous - läs mer om våra FoU-program, seminarier och webbinarier! 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Rivstarta hösten med Ifous!
 
Hösten är här och vi på Ifous hoppas att ni alla har haft en fin sommar och att ni har laddat batterierna inför det kommande läsåret. Ifous verksamhet börjar med en riktigt rivstart! Bara under september månad bjuder vi in till sex olika seminarier, möten och webbinarier (inbjudningar finns i brevet). Fokus ligger på en rad olika områden och förhoppningen är att alla ska hitta något som känns viktigt för den egna organisationen.

Välkomna till en spännande höst!

Hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig
 
Välkomna, nya Ifousmedlemmar!
 
Ifous kansli har den stora glädjen att välkomna följande nya medlemmar:
- Vittra
-
 Gävle kommun
Vimmerby kommun
Stadsmissionens skolstiftelse
 
Ifous seminarium succé i Almedalen
 
Onsdagen 6 juli arrangerade Ifous tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?”.

Seminariet ägde rum under Almedalsveckan i Visby och drog ett stort antal besökare. Om du är intresserad av att ta del av arrangemanget i efterhand kan du både läsa en sammanfattande artikel och se den film som spelades in under seminariet.

Du hittar dem här.
 
Ifous kommande aktiviteter
 
 
Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan
 
Inför det nya FoU-programmet "Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan – språk och lärande" arrangeras ett planeringsmöte måndagen den 5 september kl 13.00-17.00 i Stockholm. Under mötet presenteras programplan och forskningsupplägg. Ta chansen att medverka i ett klassrumsfokuserat FoU-arbete kring dessa viktiga frågor.

Mer om programmet och anmälan finns här. 
Kommande FoU-program om styrning och ledning i skolan
 
Tisdagen den 6 september välkomnar vi representanter från intresserade skolhuvudmän till det andra planeringsseminariet inför Ifous nya FoU-program "Styrning och ledning i skolan". Vi presenterar förslag på utvecklingsmål och forskningsinsatser utifrån en förstudie som genomförts under sommaren. Under dagen får ni även kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program. Ta chansen att vara med från början och påverka arbetet!

Mer om programmet och anmälan finns här.
Workshop 1 i projektet Fjärrundervisning
 
Torsdagen den 1 september 2016 arrangerar Ifous i Stockholm den första workshop-dagen av fyra inom ramen för FoU-projektet "Fjärrundervisning". Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Här kan du inspireras av och reflektera kring hur man som pedagog kan använda teknik och metodik och vilka mervärden fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov. Du få ta del av forskningsprojektet Fjärrundervisnings arbete så här långt med konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.

Mer om programmet och anmälan finns här.
Undervisning i förskolan 2
 
Vi har fått många frågor om Ifous FoU-program "Undervisning i förskolan". Flera huvudmän har uttryckt intresse av att medverka i ett liknande sammanhang.
Vi planerar därför ett ”Undervisning i förskolan 2” och bjuder nu in till ett webbinarium där vi informerar om planerna för FoU-programmet och ger beslutsfattare på förvaltningsnivå möjlighet att påverka upplägget. Målet är att webbinariet ska ge er en god grund för att fatta beslut om medverkan.
 
Webbinariet hålls fredagen den9 september kl. 08:30Anmäl medverkan till Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, 073-65 65 822. Ange 
skolhuvudman, namn och kontaktuppgifter till deltagarna. 

Läs mer om det pågående FoU-programmet "Undervisning i förskolan". 
Inkluderande Lärmiljöer 2
 
Inför Ifous nya FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till en seminariedag för att diskutera det fortsatta arbetet. Seminariet hålls tisdagen 6 september i Stockholm. 
Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program, och chans att komma med förslag och önskemål inför den forskningsinsats som programmet ska innehålla.
Vi kommer också att diskutera vilka frågor som är viktiga att söka svar på inom FoU-programmets ramar. Målet är att dagen ska ge er en god grund för att fatta beslut om medverkan.

Anmäl er till Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, 
073-65 65 822. Ange skolhuvudman, namn och kontaktuppgifter till deltagarna samt eventuell specialkost.
En dag i inkluderingens tecken
 
Onsdagen den 28 september arrangerar Skolporten en temadag om inkludering på Essinge konferenscenter i Stockholm. Där medverkar bl.a. Henrik Hamilton från Ifous som tillsammans med Falkbergsskolan berättar om FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer”. Under dagen kommer även David Mitchell, författare till boken "Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar". 

Mer om programmet och anmälan finns här.
För eller emot BFL?
 
Arbetar du med Bedömning för lärande (BFL) i praktiken? Har du upplevt fördelar i ditt arbete, men även stött på vissa svårigheter? Under årets upplaga av BFL-seminariet ligger fokus på fördelar och nackdelar med att arbeta med BFL och  hur forskningen ställer sig till det. Tisdagen den 1 november arrangerar Ifous, Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum heldagsseminariet ”För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra” där forskarna Anders Jönsson och Åsa Hirsh och praktiker från Sigtuna och Haninge kommun deltar.

Mer om programmet och anmälan finns här. 
 
Forskarintervju: Inkludering är ett gemensamt ansvar
 
Susan Tetler, vetenskaplig ledare för följeforskningen i Ifous FoU-program "Inkluderande lärmiljöer" och gästprofessor vid Malmö högskola, menar att Sverige har kommit långt i arbetet med inkludering. 
-Resten av världen har mycket att lära av Sverige, säger hon när hon intervjuas om arbetet i FoU-programmet.

Hela intervjun med Susan Tetler hittar du här.

Mer om FoU-programmet "Inkluderande lärmiljöer" hittar du här.
 
Processtöd för enskilda skolhuvudmän
 
Är ni på gång att starta ett utvecklingsarbete och vill ha hjälp med att starta processen? Ifous genomför skräddarsydda utvecklingsinsatser som svarar mot behov som finns hos den enskilde huvudmannen. De utgör en grund för fortsatt arbete på egen hand. Under augusti månad har vi genomfört processstödjande heldagsworkshoper om inkluderande lärmiljöer för personalen på Västbergaskolan i Stockholm och i Malå kommun. Dagarna bestod av såväl föreläsningspass som strukturerade samtal i tvärgrupper mellan deltagarna och syftade till att stärka kapaciteten att driva skolutveckling på vetenskaplig grund. Intresserad av vårt processtöd? Kontakta Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se/073-65 65 822
 
Lärarnas forskningskonferens 
 
För femte året i rad anordnas "Lärarnas forskningskonferens" (LFK), ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Konferensen anordnas av Stockholms stad i samarbete med Ifous och äger rum den 1 november klockan 9.00 – 17.00 i Stockholm. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av FoU-projekt som rör undervisning och ämnesdidaktik och därigenom bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här.
För dig som är intresserad av att presentera ditt arbete – anmäl dig och skicka in ditt abstract här senast den 12 september!
ForskarFredag 
 
Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb - det är det årliga evenemanget ForskarFredags devis. För att visa vad forskning egentligen är erbjuds den sista fredagen i september (30/9) massor av möjligheter att träffa forskare runtom i landet. I Stockholm kommer Ifous - tillsammans med utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och Skolforskningsinstitutet - att finnas på plats i en särskild “lärarhörna”. Kom och hälsa på oss medan dina elever tar del av allt spännande som erbjuds denna dag!

Läs mer om ForskarFredag Stockholm här.