Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Rätt sorterat i soprummet? Vad är skill-naden mellan förpackning och produkt
 
Göteborgarna är bra på att sortera, men få har koll på att man bara ska sortera förpackningar på återvinningsstationer och soprum. De trasiga dricksglasen, badankorna i plast och andra pro-dukter ska slängas i restavfallet eller lämnas på återvinningscentralen. Se gärna över din inform-ation till hyresgästerna om detta.

Läs mer i artikeln om förpackningar
Farligt avfall-bilens schema för hösten
 
Nu har farligt avfall-bilens turschema för hösten kommit. Det finns på goteborg.se och i Krets-lopp och vattens kundtidning som delas ut till alla hushåll. Du som fastighetsägare kan hjälpa dina hyresgäster att bli av med det farliga av-fallet genom att sätta upp anslag om bilen i trappuppgångar och soprum. Du kan också påminna om farligt avfall-bilens insamling på din hemsida och hyresgästernas ”Mina sidor”.
Här hittar du trappanslagen om Farligt avfall-bilen

 
Johan tar hand om dina frågor
 
Vi vill ha en bättre dialog med våra kunder. Där-för kommer kundsamordnaren Johan Jernkrok att bli kontaktperson för de synpunkter som inte är direkt driftrelaterade; för de tankar och klago-mål som gäller VA- och avfallsfrågor.

Han kommer också att arbeta uppsökande för att ta reda på vad det finns för behov, kunskap, utmaning-ar och önskemål hos våra kunder.

Johan kommer att träffa enskilda fastighetsägare, delta i nätverk, och skapa nya. Han kan erbjuda utbildning för nyckelpersoner, praktiska lösningar, som informatörer, och hjälpa till med kvalitetsfrågor för att kunna optimera våra tjänster. Han ska också vara en länk mellan dig som kund och kretslopp och vattens entreprenörer.

Ring Johan på 031-368 27 67, eller mejla johan.jernkrok@kov.goteborg.se
Insamlingsresultat för förpackningar och tidningar
 
På bara några år har göteborgarna fördubblat insamlingen av plastför-packningar. Under 2015 sorterade en genomsnittlig invånare ut 5,6 kilo plastförpackningar. Ett kilo återvunnen plast minskar utsläppet av växt-husgaser med två kilo jämfört med tillverkningen av ny plast. Se till att informera dina boende om var de kan slänga sin utsorterade plast. Och kom ihåg att all plast – såväl hård som mjuk – ska samlas in för återvinning.

Läs mer om insamlingsresultatet
 
Matservering i din fastighet? Då måste du ha fett-avskiljare
 
Är du fastighetsägare och har en verksamhet, till exempel restau-rang, storkök eller bageri, som hanterar livsmedel i din fastig-het, måste du installera en fett-avskiljare till avloppet. När fett från till exempel matlagning och bakning kommer ut i avloppsled-ningarna stelnar det och fastnar i rören.
   Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet.
Läs mer om fettavskiljare
Länka till vår sort-eringsguide på din hemsida
 
I vår sorteringsguide på goteborg.se kan dina hyres-gäster söka på de saker de ska slänga för att se hur de ska sort-eras.
   Var slänger man ketchupflask-an? Vad gör man med batteri-erna? Var hamnar de trasiga plastleksakerna?

Länken dit är enkel: goteborg.se/sorteringsguiden

Gå till sorteringsguiden
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.