Kvalitets­register­forsk­ningens status har höjts
 
Observationsstudier är vetenskapliga studier som ofta görs med kvalitetsregisterdata. Kraftfullare datorer och förfinade statistiska metoder har gjort att observationsstudierna under senaste decenniet har blivit mer tillförlitliga. Deras status har höjts hos de mest ansedda medicinska tidskrifterna.

Observationsstudier mer tillförlitliga
 
Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF
 
Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien.

Ny nordisk registerstudie
 
Rekommenderat blodtrycks­mål vid diabetes ifrågasätts
 
Socialstyrelsen höjde nyligen den rekommenderade blodtrycksgränsen för patienter med diabetes. Detta kan leda till att fler patienter drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Den nya studien är världens hittills största i ämnet och baseras på data från Nationella Diabetesregistret.

Ny studie om blodtrycksgräns
 
Kvalitetsregisterdag med fokus på hälsoekonomi
 
Kan analyser av registerdata svara på ekonomiska frågeställningar? Ja! Välkommen till RCO Syds inspirationsdag om hälsoekonomi, registerdata och frågor om människors hälsa och välfärd, 10 november i Lund.

Mer information och anmälan
Forskningsworkshop
23 november
 
Registercentrum Sydost ordnar tillsammans med Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) en forskningsworkshop i Nässjö 23 november. Dagen innehåller föreläsningar och diskussioner kring utvecklings- och forskningsarbete med utgångspunkt i Nationella Kvalitetsregister. 

Mer information och anmälan