Underhållsfria tilluftdon från ACP
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ACP underhållsfria injektdon och dysdon
 
Injektdon på Hjortenbergsbadet
ACP har underhållsfria tilluftdon med all luft genom hål eller dysor. Luften fördelas jämnt utmed hela donens längd och ger en jämn fördelning med perfekt omblandning och låga hastigheter i vistelsezon. Laserskurna hål kan anpassas med LV- MV- och JET-hålbild och riktning för att ventilera, värma och kyla med rätt hastighet i hela lokalen. 
 
Det viktigaste i många lokaler är användbar yta. Med all ventilation och värme från tak frigörs maximalt med golvyta. Då är det viktigt att få ner värmen till golvet, ibland från väldigt höga takhöjder med stora luftmängder.
 
LV design
MV design
JET design
Dysdon på 20 och 25 meters höjd
Prioritet-Serneke Arena, Göteborg
Få ner värmen, utan drag
 
 
För att kunna ventilera över långa kastlängder behövs rätt tryck i donen och hög utgångshastighet genom dysorna. När vi dimensionerar beräknar vi donens kastlängd och lufthastighet i vistelsezon för att garantera bibehållen komfort i alla lägen. Vare sig det gäller ventilation, kyla eller värme garanterar vi alltid funktionen.

Genom att donet agerar som en tryckkammare får vi jämn fördelning av luften utmed hela donets längd, från början till slut. I vissa fall sträcker sig ett enda don över 100 meters längd och ger ändå 100% jämn luftfördelning

 
Läs om Prioritet-Serneke Arena på vår hemsida
Dysor i olika storlekar
 
För högre takhöjder kan man använda våra 12, 18, 24 eller 48 mm dysor för att få ner luften till vistelsezonen, även för värme och kyla. Vår 48 mm dysa är dessutom ställbar 30° i alla riktningar för önskad riktning.
Riktbara 48 mm dysor för extrema kastlängder
Total omblandning
 
Med injektdon och dysdon från ACP kan du försäkra dig om total omblandning i lokalen. Vi optimerar kastlängden för lokalens utformning. Donen förses med dragkedja var 5:e meter och varje donstycke kan anpassas. Du får en total omblandning och välfungerande ventilation i hela lokalen.
 
Maxlab IV i Lund
Vertikala don - en kostnadseffektiv lösning
 
För att punktventilera eller få en deplacerande, underhållsfri ventilationslösning i vistelsezon kan man med fördel använda sig av ACP vertikala don med hål eller dysor. Hålbilden bestäms efter lokalens förutsättningar. Don som placeras utmed en vägg kan ha hål 180° och don som ska ge lite kastlängd samtidigt som man vill ha låga hastigheter i närzonen kan förses med hål på nedersta delen och dysor på översta för att dragfritt ventilera ett större område. Dessuom får du en lösning som är stryktålig.
Flexibla vertikala injektdon för deplacerande ventilation
Vertikalt injektdon med dysor högst upp
 
Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag.
Vi hjälper dig även med projektering!
 
Du kan även använda vår online dimensioneringshjälp.
 
Hälsningar från oss på ACP!