Nr 2 Kvalitet & Resultat juni 2016
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är en grupp personer på SKL med uppdrag att utveckla och modernisera styrningen och ledningen i kommuner, landsting och regioner. Arbetet med Kommunkompassen, KKiK och Leda för Resultat är exempel på utvecklingsarbeten som vi driver i samverkan med er.
 
Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten men även bevaka övrig utveckling nationellt, såväl som internationellt, på temat styrning/ledning och kvalitet.
 
Christine, Gunnar, Lars, Leif och Märit
Leda för Resultat - Förtroendevalda
 
Det är politikens ansvar att styra kommunen så att skattekronor används på ett effektivt sätt och att tjänster med bra kvalitet erbjuds till invånarna. Många gånger har denna styrning i stort begränsats till fördelning och uppföljning av pengar till olika verksamheter. Mål för vad som ska uppnås har ofta varit allmänt formulerade och svåra att följa upp.
 
Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. Resultat i betydelsen vad kommunen faktiskt åstadkommer för invånarna. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Viktiga frågor som kräver svar är: Hur sätter vi få men tydliga mål? Hur mäter vi resultat? Hur navigerar vi i den uppsjö av olika mått som finns tillgängligt i olika media, databaser och rapporter? Hur tolkar vi och analyserar resultatmått? Vad är politikens och vad är tjänstemännens roll i styrning?
 
Vi erbjuder nu två seminarier där de senaste erfarenheterna från mål och resultatstyrning sammanfattas. Under seminarierna får du lyssna på experter från SKL och goda exempel från kommuner i regionen. Vi ger dig också möjlighet till att diskutera med politiker och tjänstemän från andra kommuner.
 
Huvudmålgrupp är ledande politiker, men vi välkomnar även tjänstemän i kommunens ledningsgrupp.
 
Seminarium 1  11 oktober
Hotell Scandic S:t Jörgen, Malmö

Seminarium 2  30 november
Centralhuset Konferens, Göteborg
Leda för Resultat - Kommundirektörer
 
SKL erbjuder Leda för Resultat för Kommundirektörer, ett program för dig som är högsta tjänsteman i kommunen.

Programmet erbjuder en mötesplats
där du tillsammans med andra kommundirektörer får möjlighet att utforska området resultatstyrning och dela erfarenheter kring strategier, styrning och ledarskap för bättre resultat. Programmet fokuserar på hur man förfl yttar perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare, med andra ord vad brukare och medborgare får ut av skattepengarna.

Du får ta del av spetskompetens från forskning och praktik, arbeta med
utmaningar i den egna organisationen och bygga nätverk med andra chefer
och organisationer.

Länk anmälan
KOMMEK 2016
 
17-18 augusti förvandlas Malmömässan till KOMMEK - landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner.

Hör bland andra civilministern Ardalan Shekarabi, SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog och kommunikatören Per Schlingmann tala under mässans två dagar.

Och missa inte ett besök i SKL:s monter! Ta del av verktyg som kan vässa välfärden, allt ifrån ekonomiska analyser till att mäta hur effektiv din verksamhet är. Här kan du även prova dina kunskaper om revision eller ställa frågor till SKL:s expertis.

Läs mer och gör din anmälan
Kävlinge arrangerar kvalitetsdagar 
15-16 september 2016
Kävlinge blev utsedd till Sveriges kvalitetskommun år 2015. Som traditionen påbjuder kommer nu kommunen att bjuda in till två intressanta kvalitetsdagar som ska vara en mötesplats för inspiration och samtal kring medborgarfokus, utveckling, kvalitet och välfungerande organisationer. Boka redan nu in den 15-16 september. Ett detaljerat program kommer att publiceras på kommunens hemsida efter påsk.
 
Leda för Resultat - Kvalitetsledare inom KKiK
 
Få platser kvar!
I september startar den 5:e omgången av utbildning i Resultatstyrning. Den sträcker sig över ett år och omfattar tretton heldagar. Utbildningen är knuten till KKiK och förutsätter därför ett din kommun har anslutit sig. Den riktar sig till personer som är kopplade till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Erfarenheterna av utbildningen är mycket goda tack vare den praktiska inriktningen att koppla ihop utbildningen med det lokala arbetet.
Block 1: 15-16 september 2016
Block 2: 16-18 november 2016
Block 3: 17-18 januari 2017
Block 4: 15-17 mars 2017
Block 5: 17-19 maj 2017

Blocken varvar föreläsningar med konkreta arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska beröra den egna kommunens arbete med resultatstyrning.

Du anmäler dig till Lars Strid via e-post: lars.strid@skl.se