Almedalen, nya FoU-satsningar och kommande aktiviteter!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Glad sommar!
 
Sommaren är här och med den tid för sol, bad, gemenskap, vila och avkoppling. Vi på Ifous vill tacka våra medlemmar för ett gott samarbete under våren. Det har varit ett händelserikt första halvår och vi upphör aldrig att fascineras av det engagemang och den entusiasm som vi möter hos deltagarna i våra FoU-insatser. Det bådar gott för utvecklingen av den svenska skolan! Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och ser fram emot fortsatt samverkan till hösten. Här nedan kan du läsa mer om vad som planeras.
 
 
Ifous i Almedalen
 
Skolutveckling på vetenskaplig grund - hur når vi dit?
 
Välkommen till seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? som Ifous arrangerar tillsammans med sina partner i Almedalen.
 
Hur ger vi praktiknära forskning en större roll i skolan? Hur kan forskare och lärare
tillsammans förbättra undervisningen?
Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.
 
Bland de medverkande finns Lena Hallengren, Gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet (s), Maria Stockhaus, Riksdagsledamot (m) och Lena Adamson, Direktör, Skolforskningsinstitutet.
 
När: Onsdagen den 6 juli 2016, kl. 11.00 - 12.00
Var: Öresundshuset, Hästgatan 1 i Almedalen

Läs mer om seminariet här.
 
Ifous kommande aktiviteter
 
Välkommen till workshop om Fjärrundervisning
 
Ifous arrangerar nu den första workshopen av fyra inom ramen för FoU-projektet Fjärrundervisning. Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad skulle det kunna vara? Vid seminariet får du tillfälle att inspireras av och reflektera kring hur du som pedagog kan använda olika tekniker och metoder och hur fjärrundervisning kan utformas för att möta elevernas behov. Du får också ta del av forskningsprojektets arbete hittills och få konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.

När: Torsdagen den 1 september, kl. 9:00-17:00
Var: Diselverkstaden i Sickla, Stockholm
 
Läs mer och anmäl dig här.
FoU-program vad är det och hur går det till?
 
För er som är intresserade av att delta i en utvecklingssatsning tillsammans med kollegor och med forskare men inte riktigt vet hur det går till är välkomna till ett informationsseminarium. Där får ni möta Ifous projektledare och lyssna till deltagare i tidigare program som berättar om sina erfarenheter, ger tips inför planering och svarar på frågor.

När: Tisdagen den 6 september kl. 9.00 - 12.00
Var: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

För frågor och anmälan, kontakta Helena Bergmark.
 
Vill ni vara med och planera våra nya FoU-program?
 
Förutsättningar för nyanlända elevers lärande i grundskolan
 
Planeringen av Ifous FoU-program Förutsättningar för nyanlända elever i grundskolan - språk och lärande går nu vidare och vi bjuder in de som är intresserade av att delta i programmet till ett diskussionssmöte. Vi kommer att presentera program- och tidsplan och gå igenom vilka förberedelser som krävs på hemmaplan.

När: Måndagen den 5 september kl. 13.00 - 17.00
Var: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.
Inkluderande lärmiljöer - fortsättningen
 
Inför den fortsatta planeringen av Ifous nya FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2 bjuder vi in till en seminariedag där deltagarna får möjlighet att påverka utformningen av den forskningsinsats och det utvecklingsarbete som ska bedrivas inom programmet. 

När: Tisdagen den 6 september, kl 13.00 - 16.30
Var: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm
 
Läs mer och anmäl dig här.
Styrning och ledning
 
Ytterligare ett seminarium planeras kring ett annat av Ifous nya FoU-program, nämligen Styrning och ledning. Vi presenterar förslag på utvecklingsmål och forskningsinsatser utifrån en genomförd förstudie och deltagarna kommer även här att ha möjlighet att påverka den fortsatta planeringen.

När: Tisdagen den 6 september, kl 13.00 - 16.30
Var: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
 
Läs mer och anmäl dig här.
Undervisning i förskolan 2
 
Vi får många frågor om Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Flera huvudmän som var intresserade av medverkan hade inte möjlighet att hoppa på när programmet startade. Vi undersöker nu möjligheten till ett uppföljande program och inventerar hur stort intresset är. För att informera om planerna för ett uppföljande program arrangerar vi nu ett seminarium via webben. Anmäl ditt intresse för att delta till Henrik Hamilton!

När: Fredagen den 9 september, kl. 8.30 - 10.00
Hur: Via Adobe Connect
 
Läs gärnaom det pågående FoU-programmet här. 
 
Att arbeta med bedömning för lärande i praktiken
 
Arbetar du med Bedömning för lärande (BFL)? Har du upplevt fördelar i ditt arbete men även stött på vissa svårigheter? Under årets upplaga av BFL-seminariet ligger fokus på fördelar och nackdelar med att arbeta med BFL och  hur forskningen ställer sig till situationen. Tillsammans med Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum arrangerar Ifous heldagsseminariet För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra där forskarna Anders Jönsson och Åsa Hirsh deltar tillsammans med praktiker från Sigtuna och Haninge.

När: Tisdagen den 1 november, kl. 08:30-16:00
Var: Skolforum, Älvsjömässan, Stockholm
 
Läs mer och anmäl dig här.
 
Jag kan! Jag vill! Jag vågar!
 
Att såväl elever, lärare och ledare - skulle känna och uppleva att Jag kan, jag vill, jag vågar! var visionen för de som initierade och medverkade i Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande 2012. Tolv skolhuvudmän från Kiruna i norr till Landskrona i söder har under drygt tre år arbetat tillsammans med att utveckla den entreprenöriella pedagogiken i sina grund- och gymnasieskolor. Forskare från Umeå universitet har stöttat och följt processen.

I september 2015 hölls ett sista seminarium, där lärare, rektorer och chefer på systemnivå berättade om och diskuterade sina utvecklingsresor tillsammans med forskargruppen. Allt material - såväl text och film som referenser till forskargruppens alla publikationer - finns nu sammanställt i en slutrapport.

Läs mer om FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande här.
 
Lyssna till ordföranden i FoU-programmet Digitalisering i skolan!
 
Mattias Olsson, Östersunds kommun, är styrgruppens ordförande i Ifous FoU-program Digitalisering i skolan. Lyssna på hans tankar kring programmet i en intervju med honom som finns tillgänglig på Ifous YouTube-kanal!

Se hela intervjun här!