Vad händer i Almedalen och hur går turnén tillsammans med SKL och Länsstyrelserna?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Hållbart stadsliv sökes!
 
- Ser man staden för alla hus?

Så lyder rubriken på Plattformens seminarium den 6 juli i Almedalen.

Några av frågorna som tas upp är; Hur är villkoren för en hållbar stad? Och hur utformar vi en stad som ger bästa möjliga förutsättningarför att leva hållbart? Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling och hållbara samhälls-strukturer. Hur gör vi det på bästa sätt?

Moderator är Tobias Olsson, förbundsordförande Sveriges Arkitekter.

Du hittar oss i Länsstyrelsens trädgård onsdag den 6 juli där vårt första seminarium börjar kl 14.00. Väl mött!

Program Almedalen
Foto: Scandinav Bildbyrå, Malmö Stadspark.

Ur programmet:
  • Regeringens satsning på bostäder för hållbar stadsutveckling
     
  • Vetlanda - handlingskraft för hållbar stadsutveckling
     
  • Örebromodellen - samskapande processer för hållbar stadsutveckling
     
  • Älvstadsmodellen för hållbar stadsutveckling i Göteborg
 
Att bygga stad
 
För andra gången i Kirunas hundraåriga historia ska staden avvecklas för att åter byggas upp i en ny version.

Invånarna ska bygga upp sina liv, affärer och hus på en ny plats som inte har varit bebodd.Vilka erfarenheter och kunskaper kan man dela med sig av till andra delar av Sverige där stadsförnyelse, migration och bostadsbrist gör att obefolkade delar av våra samhällen behöver omdanas till nya boplatser?

Göran Cars, Kiruna kommun, konstnären Liselott Wajstedt från Kiruna och Johan Navjord från Okidoki Arkitekter, var några av de som deltog på denna två dagars konferens om vad flyttningen av Kiruna betyder och vad vi kan lära av processen. Samtalsledare var Moa Björnson och så här säger Patrik Faming, Nationell samordnare för plattformen om konferensen:
- Konferensen blev bra! Vi hade 60 deltagare, en bra blandning av olika kompetenser som  vi matchade mot programmet som innehöll både inspiration och tid för eftertanke. Moa Björnsson var fantastisk som moderator, med sitt förhandlingsspel "Planmonopolet" spelade vi med ersättningar och köp av olika städer. Spelet hjälpte till att lyfta generella kvaliteter i hur man väljer stad.
 
Plattform för hållbar stadsutveckling deltog tillsammans med ArkDes i möte om flytt av Kiruna. Foto:Johan Arwelius Wikimedia/Commons
 
Plattformsturné
 
Det byggs för få bostäder 
Bostadsbristen är värst i storstadsregionerna men obalanser i utbudet finns i stora delar av landet. Detta är ett hinder för tillväxt och påverkar medborgarnas välfärd och livsmöjligheter.
SKL och Länsstyrelserna bjuder in till nio regionala seminarier på temat: 
Bostäder för alla – men hur?  På turnén deltar sakkunniga från myndigheterna i Plattformen. 

Växjö har recept på framgång
Finansieringsmöjligheter och snabbare processer var frågor som diskuterades när SKL tillsammans med bland annat Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Växjö. Temat Bostäder för alla–men hur? visade sig vara lika relevant som svårhanterat. Receptet på framgång tycks ligga i platsanpassade och samstämmigt snickrade lösningar. Växjö bygger mest i Sverige i förhållande till befolkning. Och det som byggs är med mycket höga kvalitetskrav. Växjö har bland annat ett stadsutvecklingsråd och en träbyggnadsstrategi.
 
Lokalt byggande i Örebro
Landshövding Maria Larsson inledde detta seminarium. Hon lyfte fram betydelsen av tidig kontakt och dialog som en viktig framgångsfaktor. Lars Ericsson (S) från civilutskottet menade att ”hipfaktorn” inom bostadspolitiken har höjts avsevärt den senaste tiden! Under miljonprogrammet satsade staten mer än tre gånger så mycket pengar som nu för att möjliggöra och stötta ett ökat byggande. Magnus Ahlstrand från länsstyrelsen i Värmland informerade om att länsstyrelsen från 1 juni försvinner som överklagandeinstans. Nu kommer samtliga ärenden att hamna på mark- och miljödomstolarna för avgöranden.

Läs mer om turnén på Plattformens webbplats: Hållbar stad.
 
Plattformsdagar keynote #1
 
Inledningstalare den 7 december – Johan Hassel är ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030 och vd för tankemedjan Global Utmaning. Johan Hassel har tidigare varit generalsekreterare för den
unga socialdemokratins international, IUSY
och har arbetat som handläggare på Olof
Palmes Internationella Center.
Johan Hassel. Foto: Lisa Hydén
Plattformsdagar keynote #2
 
Inspiratör den 8 december – Charlotta Mellander, är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Hon är en av landets främsta experter på städer, kreativitet och regional utveckling. Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta Mellander varit med och utvecklat och publicerat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo.

Läs mer om Plattformsdagarna på Hållbar stad!
Charlotta Mellander. Foto: A. Hallams
 
Film om ljudmiljöer
 
God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv stad.
Vi behöver öka kunskapen om kreativa sätt för att arbeta för tystare och trivsammare städer. Boverket har därför tagit fram en film för att lyfta frågan om god ljudmiljö och akustisk design och ge inspiration till trivsamma miljöer.

Se filmen på Boverkets webbplats!
Filmen är tre och en halv minut lång.