Nytt om EU och internationellt från SKL
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En EU-ambassadör ute i verkligheten?
 
Så här i semesterlängtande tider är vi många som betar av det sista på ”att-göra”-listan. Detta nyhetsbrev är en av de uppgifter jag betar av inför sommaren, men även inför min sista vecka på SKL. Som blivande frivilligsamordnare i Lidingö stad får jag ofta höra att jag byter bana helt - men jag väljer snarare att se mig som en ”EU-ambassadör” ute i verkligheten. Varför då?

På SKL pågår det ständiga arbetet för hur vi på förbundet kan bli bättre i intressebevakning och påverkansarbete i EU-relaterade frågor, samt hur vi stöttar er i detta. Här ingår bland annat hur vi stärker EU-perspektivet ute på avdelningarna; att EU-nivån blir en likväl naturlig del att bevaka och påverka som den nationella. Det här är en utmaning som jag tror vi alla delar.

Utredningen om delaktighet i EU visar på en betydande bristande kunskap om EU:s betydelse och funktion. Flera av er har EU-dagar och EU-kurser som råder bot på detta, några som jag har haft förmånen att vara med på. På SKL har även vi en årlig EU-kurs för förbundets experter. Den innehåller ett antal halvdagar med grundläggande EU-kunskap och påverkansarbete på EU-nivå, med tillhörande studieresa och egna möten i Bryssel. Resultat från detta är föga förvånat ett ökat engagemang. Tidigare deltagare brukar också öka intresset hos sina kollegor - vi brukar kalla dem EU-ambassadörer på avdelningarna.

När det gäller civilsamhällesfrågor finns det bland annat EU-medel för Europeisk volontärtjänst och en europeisk kod för kommuners samverkan med civilsamhälle. Det kommer jag att dela med mig till mina nya kollegor på Lidingö - som en så kallad EU-ambassadör.

Detta var ett avslutande tips och trix i EU-arbetet. Från mina bästa kollegor kan ni troligast vänta er fler det kommande året - så håll ögonen öppna. Till dess önskar jag en härlig och välförtjänad sommar och ett stort tack till alla er som jag har fått chansen att lära känna och samarbeta med!

Kontakt: Louise Andersson, 08-452 70 97
 
Paket om energieffektivisering väntas komma i september
 
I början av september väntas EU-kommissionen presentera ett energieffektiviseringspaket innehållandes bland annat ett nytt förslag till energieffektiviseringsdirektiv samt en revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Under våren har EU-kommissionen hållit ett flertal samråd på energiområdet, bland annat kring de två nämnde direktiven – men också om direktivet om förnybar energi och om hållbarhetskriterier för biobränsle. SKL har svarat på samtliga konsultationer på området och har även deltagit vid ett flertal intressentträffar, både i Bryssel och Stockholm.

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66
 
SKL:s remissvar till EU på hemmaplan
 
Den 10 juni antog SKL:s styrelse sitt remissvar till betänkandet EU på hemmaplan från utredningen om delaktighet i EU. Remissvaret kommer inom kort att läggas upp på SKL:s webbplats på sidan för SKL:s remissyttranden.

Vi vill tacka alla er medlemmar som bidragit med inspel till remissvaret!

SKL:s remissyttranden

Kontakt: Kristin Ivarsson, 08-452 77 33, Karin Flordal, 08-452 78 34
 
Arbetet med Agenda 2030 kickar igång!
 
Under våren har genomförandet av Agenda 2030 i Sverige diskuterats intensivt och arbetet trappas nu upp. Delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 har sitt första möte den 20 juni. Ett antal medlemmar har tillkännagivit att de kommer att arbeta aktivt för att skapa lokal delaktighet och engagemang kring målen för hållbar utveckling.

Hör av er till Annika Lindberg och berätta vad ni gör som rör Agenda 2030!

Kontakt: Annika Lindberg, 08-452 71 63
 
Revideringen av avfallsdirektivet – diskussioner pågår
 
I slutet av maj kom Europaparlamentets förslag till ändringar av avfallsdirektivet. Dessa kommer att diskuteras av parlamentets miljöutskott i juni. Samtidigt pågår diskussioner i arbetsgrupperna i ministerrådet där miljödepartementet deltar. Arbetet i de båda institutionerna fortsätter under hösten och inledande informella förhandlingar kan väntas i slutet av 2016. SKL följer frågan nära.

Europaparlamentets förslag till ändringar av avfallsdirektivet
 
EU:s urbana agenda antagen
 
Den 30 juni antog EU-ländernas ministrar för stadsfrågor Amsterdampakten som innehåller EU:s urbana agenda och principer för denna. På plats fanns också företrädare för europeiska städer där Ilmar Reepalu (S) deltog som CEMR:s talesperson för urbana frågor. I anslutning till mötet höll Regionkommitténs COTER-utskott en konferens med den urbana agendan i fokus.

EU:s urbana agenda, Amsterdampakten
 
Svenska rapportörers yttranden behandlas i Regionkommittén
 
Den 22 juni behandlar Regionkommitténs SEDEC-utskott yttrandet om e-förvaltning som Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, är rapportör för. Martin har tillsammans med SKL:s expert Per-Erik Nyström träffat flera intressenter under sitt arbete med yttrandet. Yttrandet ska sedan antas vid plenarsessionen den 10-12 oktober.

Utskottet ska även diskutera Yoomi Renströms (S), Ovanåkers kommun, yttrande om EU:s översyn av utstationeringsdirektivet. Bland annat kommer ledamöterna att prata om vilken tidsgräns som ska gälla för utstationerad arbetskraft. Arbetet med yttrandet kommer att pågå under resten av året med ett planerat antagande av kommittén i början av december. Under processen träffar Yoomi Renström och SKL:s expert Tommy Larsson representanter från Europaparlamentet och intressegrupper.

SEDEC-utskottet möte den 22 juni
 
Ewa-May Karlsson träffade EU-kommissionen för att diskutera alkoholrelaterade frågor
 
Regionkommittéledamoten Ewa-May Karlsson (C), Vindelns kommun, träffade EU-kommissionen samt intresseorganisationer den 23-25 maj för att diskutera hur arbetet med alkoholrelaterade frågor bäst kan bedrivas på EU-nivå. Mötena syftade till att samla in underlag till Regionkommitténs yttrande som Ewa-May Karlsson har i uppgift att ta fram. Regionkommitténs NAT-utskott ska behandla yttrandet i september.

Kontakt: Filippa Myrbäck, 08-452 75 27
 
SKL deltog i diskussioner inför FN:s Habitat III
 
Den 15-16 maj höll FN en konsultation i New York med lokala och regionala företrädare om utkastet till Habitat III, FN:s nya urbana agenda. Från SKL deltog Ilmar Reepalu (S), som också träffade FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. En huvudsaklig ståndpunkt som lyftes är att det behövs ett fungerande flernivåstyre för en hållbar stadsutveckling världen över. Den lokala nivån måste också få adekvata resurser för att kunna genomföra sina lagstadgade åtaganden.

Habitat III-konferensen äger rum i Quito, Ecuador, den 17-20 oktober 2016. SKL kommer att delta.

Kontakt: Gabriel Werner, 08-452 77 98
 
SKL:s regionala nätverk besökte Köpenhamn och Malmö
 
15 medlemmar från SKL:s nätverk för internationella strateger på regional åkte på en studieresa till Köpenhamn och Malmö den 10-11 maj. Under intensiva och lärorika dagar besökte gruppen Nordiska ministerrådet för diskussion om gränsregionala frågor samt EU:s miljöagentur för att bland annat höra om deras arbete med Agenda 2030.

Gruppen hann också med besök på Danske regioner och Region Skåne, samt en diskussion om regionfrågan och dess inverkan på regionernas internationella arbete och inspelen till remissen EU på hemmaplan.

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34
 
Kommissionens rekommendationer till Sverige
 
Den 24 maj presenterade kommissionen de landspecifika rekommendationerna. Sverige fick precis som förra året endast en rekommendation från kommissionen om bostadsbyggande och hushållens höga skuldsättning. Det finns förbättringsområden för kommuner och byggbranschen, men SKL anser att ansvaret för att undanröja de största hindren för ökat bostadsbyggande och en mer effektiv bostadsmarknad åvilar den nationella politiken.

Europeiska rådet planeras anta de landspecifika rekommendationerna vid sitt möte den 28-29 juni.

Landspecifika rekommendationer till Sverige
 
Slovakien tar snart över EU-ordförandeskapet
 
Den 1 juli tar Slovakien över ordförandeskapet i EU efter Nederländerna. Planerade frågor på Slovakiens agenda är att arbeta för frihandelsavtalet TTIP, enighet om EU:s energiunion och gemensamma regler för den digitala marknaden. Ordförandeskapets program och webbplats presenteras den 1 juli 2016.
 
Kommissionens förste vice-ordförande besökte Stockholm
 
I början av juni besökte EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans Stockholm. Timmermans deltog bland annat i en medborgardialog om EU:s framtid med betoning på migration och hur vi skapar ett inkluderande samhälle, arrangerat av EU-kommissionen i Sverige. Dialogen webbsändes och går att se i efterhand.

Film från medborgardialogen med Frans Timmermans
 
Kurs och konferens
 
EU:s sociala pelare
 
Se filmen från SKL:s seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter på Europadagen.

Film: Seminarium om EU:s sociala pelare
Europaforum i Hässleholm
 
SKL arrangerar ett seminarium den 22 augusti om framtidens bostadspolitik i Sverige på Europaforum i Hässleholm. SKL:s ordförande Lena Micko medverkar.

Europaforum Hässleholm, 22-25 augusti
Framtida sammanhållningspolitiken
 
Den 27 september håller SKL en nationell dialogkonferens i Stockholm om den framtida sammanhållningspolitiken.

Program och anmälan kommer inom kort.

Framtida sammanhållningspolitiken, 29 september
Europa 2020-konferens
 
Den 5 oktober håller SKL tillsammans med Regeringskansliet och EU-kommissionen en konferens om Europa 2020-strategin med fokus på arbetsmarknad och integration.

Anmälan är öppen och program kommer inom kort.

Europa 2020-konferensen, 5 oktober
 
Samråd
 
EU:s pelare för sociala rättigheter
 
Samrådet om EU:s pelare för sociala rättigheter är öppet till och med den 31 december. SKL kommer att svara på samrådet.

Samråd om EU:s pelare för sociala rättigheter

> Fler pågående samråd
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer i oktober.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter: @skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu