Jesper Uvesten är verksamhetsledare för Leader Östra Skaraborg och besökte företagarfrukosten på Lärcenter i april.
Leader söker idéer
 
Företagarfrukosten den 26 april gick under temat utveckling. Jesper Uvesten från Leader Östra Skaraborg deltog och berättade om de möjligheter Leader kan ge föreningar, företag och organisationer.

Leader bygger på samarbete, lokala initiativ och förutsättningar. Konceptet har funnits inom EU sedan 1991 och har idag 44 leaderområden runt om i Sverige. Denna morgon lades fokus på företagare och vilka förutsättningar och möjligheter näringslivet har att utvecklas genom Leader.

Projektstöd till företag
Nytt för den nya projektperioden är att man nu kan söka leaderbidrag som företag. 
– Den enda som inte kan söka stöd idag är privatpersoner, berättade Jesper Uvesten. Projektstödet till företag kan beviljas till projekt som är till nytta för enskilda eller ett fåtal företag. En viktig del av kriterierna är huruvida projektet i fråga direkt eller indirekt leder till nya arbetstillfällen.

Styrelse med bredd
Leaders styrelse, LAG, innefattar 22 personer, valda från samtliga områden inom Leader Östra Skaraborg. Här finns representanter från kommun, näringsliv och föreningsliv. Verksamheten bedrivs som en ideell förening som på uppdrag från Jordbruksverket har som uppgift att fördela potten som beviljats för den innevarande perioden.

Innovation önskvärt
Varje projektidé som kan ses som aktuell för Leaderfinansiering bör uppfylla vissa kriterier. Innovativation och nytänkande är två av dem, men även att projektet ska vara baserat på den plats det är tänkt att genomföras.

De första projektidéerna behandlades av LAG under juni månad.

Den nya näringslivsstrategin
Magnus Sundén presenterade den nyligen framtagna Näringslivsstrategin som kommer att gälla fram till 2021. Strategin är ett levande dokument men innefattar riktlinjer för hur Falköpnigs kommun ska agera och arbeta för att främja näringslivsutveckling.
 
Strategin bygger på sex olika insatsområden, där man bland annat tagit upp gemensamma aktiviteter och mötesplatser, näringslivsklimatet, tillväxtområden, nyföretagande och kompetensbehov för lokala företag.
 
Man nämnar även särskilt samverkan mellan kommunen och industriföretagen, de lokala högteknologiska företagen som idag ropar efter komptens och arbetskraft.
– Strategin kan utvecklas ytterligare i takt med att vi tar oss an den, men det är viktigt att vi hela tiden sätter mätbara mål så vi kan se att vi är på rätt väg och att insatserna ger tydliga resultat.
 
Fotnot: Falköpings kommun har idag 2 106 registrerade företag.
 
Biltema på ingång
 
Nu är det klart att Biltema etablerar ett varuhus på 7000 kvm vid Ållebergs Center, Falköping.
 
− Vi är väldigt glada över att Biltema väljer att etablera sig i Falköping. Det är ett av Sveriges starkaste varumärken och kommer komplettera vårt handelsutbud på ett mycket bra sätt, säger Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Det kommer att bli en av de största etableringarna i detaljhandeln i vår kommun.

 
-Vi kommer nu ändra detaljplanen och bygga ut trafikplatsen för handelsområdet, berättar Magnus Sundén, näringslivschef.
 
Biltema erbjuder ett brett sortiment för hela familjen med över 19 000 artiklar. Företaget är inne i en väldigt stark expansion och 2012 hade Biltema 24 butiker i Sverige – idag skrivs den siffran till 41. Den framtida expansionstakten är att det varje månad öppnar ett nytt Biltema i något av de fyra Nordiska länderna.
 
− Det viktiga för oss är att vi kan etablera oss i ett trafikorienterat läge med bra synlighet Det finns en strategi på Biltema att förtäta sitt butiksbestånd för att vara mer tillgängliga för sina kunder. Detta medför att vi nu också går in och etablerar oss på mindre orter vilket har skapat möjligheter för Falköping säger Anneli Borg Lundgren, VD Biltema.
 
Det är det som avgjort att det nu är området vid Ålleberg Center som blir aktuellt för Biltema.
 
Alla nya Biltema är utrustade med ett Café som erbjuder en mängd förfriskningar med samma låga prisbild som övriga produkter i varuhuset. Allt enligt Biltemas grundvision: att skapa en rikare fritid för kunderna.
 
 
Fakta om Biltema: 
Omsättning i Norden 10 miljarder SEK, varav fem miljarder i Sverige.
Antal butiker: 126 i Norden, varav 41 i Sverige
Grundades: 1963 i Linköping.
 
Visionsbild över det framtida Prästgårdsgärde i anslutning till Falköpings centrum.
Översiktsbild, Prästgårdsgärde.
Bjöd till kickoff på Prästgårdsgärde
 
Nyligen var det dags för kick-off på Prästgårdsgärde, det blivande nya bostadsområdet i anslutning till Falköpings centrum. Falköpings kommun hade bjudit in byggherrar, fastighetsägare och övriga intressenter till en presentatation av området.

Under förmiddagen presenterades bland annat de visionsbilder som tagit fram för att skapa en känsla kring hur området kan komma att se ut. Här kommer det så småningom byggas 220 lägenheter i flerbostadshus. 

– Det här var ett nytt grepp för att nå ut med våra tankar och sätta igång andras, säger Erna Pezic, stadsbyggnadschef. Vi ville nå ut till alla som har intresse av att bygga och förvalta fastigheter. Till våra framtida samarbetspartners, med andra ord.

Träffen inleddes i Swedbanks lokaler och fortsatte sedan med promenad till det framtida bostadsområdet. Prästgårdsgärde, som är en del av Gamla Stan är 28 000 kvm och ligger mellan Bangatan, Hwassgatan, Sköttningsvägen och S:t Olofs kyrkogård. Med endast 300 m till Stora Torget innebär blir det ett attarktivt läge för kommande boende.
 
Nystart för lokalt
Nyföretagarcentrum
 
Nyföretagarcentrum i Falköping står inför en spännande nystart. I och med årsmötet i april valdes en ny styrelse och en projektledare som under de närmsta åren kommer att utveckla verksamheten.

– Vår målsättning är att nyföretagandet i stort sett fördubblas under de kommande åren berättar Magnus Sundén som nyligen tillträdde som ordförande i Nyföretagarcentrum.

Rådgivningen är redan nu i full gång och ett flertal blivande företagare har redan tagit del av den.

– Det finns ett stort intresse för NyföretagarCentrum och våra rådgivningar, säger Conny Johansson som nu genomgått NyföretagarCentrums orienteringsutbildning, genomfört ett antal rådgivningstillfällen och träffat adepter med väldigt skiftande bakgrunder.

– Jag har mött bland annat gymnasieungdomar som inte vill vänta på anställning till medelålders och drivna individer som vill testa en idé de ruvat på ett tag. Vad som känns extra bra är att många är nya svenskar som ofta ser just egenföretagandet som ett naturligt sätt att försörja sig.

Nyföretagandet angår alla i Falköping, varför man jobbar för en större delaktighet från både näringsliv, utbildningsväsende och myndigheter. 

Den nya styrelsen består av ordinarie ledamöterna Magnus Sundén (Falköpings kommun), Anna Johansson (Swedbank), Linus Johansson (SEB), Mats Bengtsson (MB Bygg), Maria Falegård (Företagarna/Smart Design), Besnik Fazliu (Utskriften), Sandra Lindgren (Lärcenter) samt ersättarna Helena Rask (Ållebergsgymnasiet), Vanja Wallemyr (LRF) och Conny Haraldsson (Arbetsförmedlingen).
Malta Johanna
laddar om
 
Niclas Fällström laddar för ny säsong med den alltmer populära Malta Johanna Marknad. Nyligen samlades de flesta av Malta Johanna-producenterna för en kickoff.

Den nya säsongen för Falköpings egen närproducerade marknad drar igång lördagen den 2 juli kl. 10.00.

– Återigen satsar vi på att bli större, bättre och roligare än någonsin, säger en förväntansfull Niclas Fällström. Några av knallarna finns kvar sedan tidigare och några andra är nya.

Välkommen till centrum den 2 juli!
Kvinnligt nätverk
I augusti tar ett nytt kvinnligt nätverk form. Initiativtagare är Erika Ekesbo Andrén, UTSIKT Affärsutveckling från Skövde och Susanne Ytterborn, Sannguis AB från Stockholm/Karlsborg. Men riktar sig till kvinnor som driver företag och/eller innehar en ledande position och som bor mellan Stockholm och Göteborg.
– Vi vet hur viktigt det är att nätverka för att hitta samarbetspartners, känna sig mindre ensam och fylla på med ny energi och kunskap.

Vill du veta mer? Kontakta Erika Ekesbo Andrén, 070-314 3189 eller Susanne Ytterborn, 070-665 5655
 
Amtek på egna ben
 
Näringslivrådet, maj 2016
Näringslivsrådets möte i maj hölls hos Amtek i Floby. Företaget står nu på egna ben med ny ägare och ser tillbaka på en intensiv och spännande resa med många nya rutiner och utmaningar. Man har nu landat i den nya organisationen och ser positivt på framtiden. Plastchef Cecilia Carlsson presenterade stolt företagets verksamhet
Flobyfabriken levererar
Varje dag rullar ca 30 trailers fullastade in till Amtek i Floby. Med en omsättning på 1,7 miljarder levererar Amtek minst sagt. Sett till den totala volymutvecklingen är detta bland de högsta siffrorna på 20 år. 

Den största förändringen i och med ägarbytet har innefattat bytet av it-system. Det arbetet påbörjades i augusti då man analyserade processerna. Ordrar och fakturering, passersystem och betalningsfunktioner – alla funktioner har nu tagits hem till det nya bolaget. 
– Alla har fått lön och vi har inte stört kunderna, säger Cecilia, så man får väl säga att övergången från Volvo Cars till Amtek och start av eget bolag har gått mycket bra. Amtek internationellt rekommenderade ett urval av it-system som kunde fungera för vår fabrik men vad gäller lönehanteringen föll valet på ett svenskt system.

Från att tidigare ha varit en ren produktionsenhet där de flesta andra funktioner fanns centralt, ser man nu fördelarna med att ha ett samlat grepp kring hela verksamheten. Nu finns allt i Floby, från kvalitetsarbete och säljorganisation till produktion och fakturering.

– Vi har nu en förmåga att förstå hela affären på ett annat sätt. Men det är såklart en ny kultur att lära sig, där chefen numera sitter i Frankfurt men med Indiskt ursprung. 

Internationellt bolag ägare
Kunal Sabharwal är högste chef för Amtek International och utgör tillsammans med tre kollegor funktionen som styrelse. Bolaget grundades i Indien 1985 av Arwind Dahm och grundaren är än idag majoritetsägare. 2013 fanns endast två fabriker utanför Indien men man ville växa och bli lika stor utanför som i Indien. 2015 fanns hela 38 fabriker. Genom köpet av Flobyfabriken växte kundandelen i förhållande till Volvobolagen vilket ger övriga Amtek fabriken chansen att komma in även på deras komponenter. Amtek i Floby i sin tur har chansen att nå övriga bilmärken där Amtek International redan finns. 
– Amtek International utanför indien är endast riktat mot fordonsindustrin och ambitionen är att vara stora nog att kunna möta upp de stora bilmärkena berättar Cecilia. Får man tillverkningen av en produkt behåller man den oftast livscykeln ut om man inte missköter sig. Verifieringen är kostsam så om inga extrema anledningar finns så stannar man hos befintlig leverantör.

Verksamheten i Floby står idag för ca 10% av Amtek Internationals totala omsättning.
Internationellt bolag ägare
Kanal Sabharwal är ägare till Amtek International och utgör tillsammans med tre kollegor funktionen som styrelse. Bolaget grundades i Indien 1985 och grundaren är än idag ensam ägare. 2013 fanns endast två fabriker utanför indien men man ville växa och bli lika stor utanför som i Indien. 2015 fanns hela 38 fabriker. Genom köpet av Amtek växte volvodelen som ger Amtek chansen att komma in även på övriga komponenter. Amtek Floby i sin tur har chansen att nå övriga bilmärken där Amtek International redan finns.
– Amtek International utanför indien är endast riktat mot fordonsindustrin och ambitionen är att vara stora nog att kunna möta upp de stora bilmärkena berättar Cecilia. Får man tillverkningen av en produkt behåller man den oftast livscykeln ut om man inte missköter sig. Verifieringen är kostsam så om inga extrema anledningar finns så stannar man hos befintlig leverantör.

Floby står idag för hela 11% av Amtek Internationals totala omsättning.
 
Näringslivrådet, mars 2016
 
Näringslivsrådets möte i april hölls hos Jennifer Ottosson på LEAX Arkivator i Falköping. Jennifer visade en film om Leax visioner och verksamhetsområden och berättade med glädje om ett nuläge som innefattar nya affärer och nya avtal som stärker Falköping/Tidaholms position i organisationen.

• Hyresmarknaden har fortfarande ett hårt tryck men fastighetsbolagen renoverar och mår bra. 
• Man såg i allmänhet positivt på utvecklingen framöver, med flera starka nyetableringar på gång.
• Inom bankvärlden ses ett hårt tryck på lånessidan, en hög konsumtion samt en fortsatt kraftig digitalisering av bankväsendet. Man ser i nuläget över möjligheterna till en gemensam kontanthall i centrum.
• En lyckad företagaraktivitet i Falköping presenterades med en film som Företagarna tagit fram. Projektet Gilla företagsamhet har pågått under våren och gjort nedslag på ett antal utvalda kommuner runt om i landet, däribland Falköping. 
• Politik och media har vaknat vad gäller osund konkurrens inom åkerinäringen.
• 2015 blev ett rekordår för JB-villan med 93 sålda hus och trenden tycks hålla. Det är idag en väntetid på 18 månader mellan köp och leverans. Bygglov är sökt för en tillbyggnad av fabriken som idag har 50 anställda och 25 underentreprenörer.
• Även Pellviks har ett bra år bakom sig och utvecklingen håller i sig under 2016. Bytet av IT-system och inneburit en stor omställning.
• Falköpings kommun är i ett gott läge, en bra organisation, kommande nyetableringar mm men det finns stora investeringsbehov. Man behöver även bygga ut skolorganisationen.
• PWC:s analys av kommunens organisation utmanar och kräver en översyn av ledning och styrning.
Daniel från Ållebergsgymnasiet informerade om nya den nya påbyggnadsutbildningen T4 (mellan ingenjör), med 18 platser per år. Daniel vittnade om ett mycket gott samarbete med det lokala näringslivet.
Rådet tyckte att höstens studieresa till Värnamo stärkte sammanhållningen och gav nya intryck och bra diskussioner inför det stundande arbetet med Näringslivsstrategin. Magnus presenterade förslaget under mötet. Näringslivsstrategin, som kommer att vara ett levande dokument, presenterades senare även under näringslivsfrukosten den 26 april.
 
Näringslivsbrevet
juni 2016
 
Play movie
I Näringslivsbrevet försöker vi samla senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminna om kommande aktiviteter och lyfta viktiga händelser. Har du tips på något du vill att vi tar upp, så skicka gärna ett mail

 

 
 
Redaktör:
Magnus Sundén,
Näringslivschef,
Falköpings kommun
 
Text & produktion:
Maria Falegård,
Smart Design AB