Läs de senaste Ifousnyheterna!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ifous fortsätter att utveckla sitt arbete
 
Snart är sommaren här med allt vad det innebär av semester och välbehövlig vila men än så länge har vi inte slagit av på takten här på Ifous. Vi är i full gång med att planera för nya FoU-program och aktiviteter för våra medlemmar. Samarbetet med våra partner har gått in i en ny spännande fas och tillsammans med dem arrangerar vi bl.a. ett seminarium i Almedalen kring temat Skolutveckling på vetenskaplig grund. Vi har också inrättat ett vetenskapligt råd med några av Sveriges främsta forskare med intresse för utbildningsfrågor. I detta medlemsbrev berättar vi mer.


Bästa hälsningar,
Emma Kreü
Medlemsansvarig Ifous
 
Dags för nominering till Tomas Johanssons minnesfond
 
För ett år sedan fick två lärare 25 000 kronor var från Tomas Johanssons minnesfond för det arbete de gjorde i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Nu är det dags för årets nominering där du har chansen att lyfta pedagoger som jobbar framgångsrikt med utvecklingsarbete! Läs om hur du går till väga här!
 
Stort intresse för en inkluderande skola
 

Hur ledare kan arbeta för en skola där alla elever är inkluderade var temat för den konferens som SKL arrangerade 16 maj. Ca 400 personer - rektorer, förvaltningsledare och elevhälsomedarbetare - deltog i konferensen Att leda en inkluderande skola. Vid konferensen presenterade Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, projekt- och processledare, Ifous, om FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Några programdeltagare berättade om sina erfarenheter från programmet och om de resultat som uppnåtts.
.

Läs mer om dagen på Ifous hemsida!
 
Ifous startar nya FoU-program
 
Ifous är i full gång med att starta upp nya FoU-program där fokusområdena som alltid är utvalda utifrån våra medlemmars behov. De nya programmen är:
Förutsättningar för nyanlända elevers lärande
 
Antalet nyanlända elever ökar i snabb takt och skolhuvudmännen är i stort behov av att säkra kompetens och goda rutiner för att kunna ta emot dessa barn och elever på rätt sätt. De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet innebär skärpta krav kring nyanlända elevers skolsituation. Detta FoU-program har fokus på förutsättningar för nyanlända elevers lärande.

Läs mer om programmet och anmäl intresse på vår hemsida!
Styrning och ledning - skolan som arbetsorganisation
 
Hur kan arbetet i den lokala styrande organisationen av skolan förtydligas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i elevens utbildning? Denna fråga planerar Ifous att fördjupa sig i tillsammans med intresserade skolhuvudmän, i ett nytt FoU-program om styrning och ledning.

Läs mer om programmet och anmäl intresse på vår hemsida!
Inkluderande lärmiljöer - en fortsättning
 
2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Flera medlemmar som inte deltog i programmet har visat stort intresse för en uppföljning. Med utgångspunkt i de erfarenheter vi gjorde under det tidigare arbetet drar vi nu igång ett nytt program med fokus på att skapa goda lärmiljöer för alla barn.

Läs mer om programmet och anmä intresse på vår hemsida!
 
Ifous kommande aktiviteter
 
Workshop om Fjärrundervisning
 
Den 1 september 2016 arrangerar Ifous den första workshopen av fyra inom ramen för FoU-projektet Fjärrundervisning. Vad är egentligen fjärrundervisning – och vad kan det vara? Vid seminariet får du tillfälle att inspireras av och reflektera kring hur du som pedagog kan använda teknik och metodik och vilka mervärden fjärrundervisning kan ge för att möta elevernas behov. Du får också ta del av forskningsprojektets arbete hittills och få konkreta tips på metoder att testa på hemmaplan.

Läs mer om workshopen och anmäl dig via Ifous hemsida.
Seminarium om Styrning och ledning - skolan som arbetsorganisation
 
Den 3 juni 2016 inbjuder Ifous till ett seminarium för att diskutera möjliga upplägg av FoU-programmet Styrning och ledning. Medverkar gör Olof Johansson och Jonas Höög från Umeå universitet samt Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala.

Läs mer om seminariet och anmäl dig via Ifous hemsida.
 
Ifous i Almedalen
 
Välkommen till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” som Ifous arrangerar tillsammans med sina partner, Stockholms stad, Helsingborgs stad, AcadeMediaNacka kommun och Kunskapsskolan, i Almedalen den 6 juli 2016. Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras. Boka in datumet redan nu och läs mer om seminariet på Ifous hemsida.
 
Ifous får ett vetenskapligt råd
 
För att säkerställa den vetenskapliga grunden och kvaliteten i Ifous arbete har vi inrättat ett vetenskaplig råd. Det ska ha en rådgivande funktion i frågor som rör våra övergripande riktlinjer för FoU-program och projekt, formulering av frågeställningar, planering av upplägg och arbetsformer m.m. Vi är oerhört stolta och glada över att hälsa följande forskare välkomna som medlemmar i rådet:

Ulf Blossing - docent i pedagogik, Göteborgs universitet
Jan-Eric Gustafsson - professor i pedagogik, Göteborgs universitet
Elisabet Nihlfors - professor i pedagogik, Uppsala universitet
Karin Rönnerman - professor i pedagogik, Göteborgs universitet
Ninni Wahlström - professor i pedagogik, Linnéuniversitetet