Fakta om revisorerna
 
SKL inhämtar och analyserar återkommande fakta om den kommunala revisionen – förutsättningar, ekonomi, arbetssätt mm. Nu har vi publicerat en ny version av Några fakta om de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner. Den bygger på uppgifter om de förtoendevalda revisorerna från år 2015 och år 2016.
 
Seminariesuccé  - fullmäktige och revisorerna
 
Anmäl er!
Den 26:e april genomförde vi seminariet "Fullmäktige och revisorerna", som riktar sig till revisorer och fullmäktigepresidier gemensamt. Det blev en lyckad dag och flera kommuner, landsting och regioner har nu anmält sig till höstens tillfällen. Om ni är intresserade av att delta - anmäl er idag!
19 oktober Alvesta
8 november Örebro
 
 
Seminarier om revision på Kommek
 
På KOMMEK får du möjlighet att ta del av ny kunskap och andras erfarenheter. Seminarieprogrammets breda utbud ger något för alla riktningar.  SKL kommer att genomföra tre seminarier med inriktning på kommunal revision:
1. Grundläggande granskning - kärnan i revisionsprocessen
2. Upphandla revisionstjänster utan pris!
3. En revision som leder till utveckling.

Besök också SKL:s monter som har revision som ett särskilt tema!

Läs gärna mer om SKL på Kommek i sociala medier: #kommek2016 #vivässarvälfärden
 
Unga revisorer
 
Mycket få av de förtroendevalda revisorerna är under 35 år.  SKL bjuder in till en träff för unga revisorer under hösten 2016. Syftet med träffen är:
- att utbyta erfarenheter – baserat på rollen som yngre revisor.
- att diskutera vad som kan göras för att locka fler unga personer till uppdraget som förtroendevald revisor
- att undersöka intresset av att starta ett nätverk för unga revisorer. Inbjudan sänds ut inom kort.
Låter detta intressant eller har ni frågor? Kontakta Anna Eklöf, Anna.eklof@skl.se
 
Upphandling av revision i kommunala bolag
 
Nu finns ett nytt stödmaterial för upphandling av revision i kommunala bolag. Det avser den s.k. lagstadgade revisionen som utförs av auktoriserade revisorer. De förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner har ofta uppdraget att genomföra denna upphandling, varför SKL har tagit fram stödmaterialet.
 
Seminarium om ny redovisningslag
 
Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)” har gjort en översyn av lagen och lämnat sina förslag på förändringar. Bland annat föreslåsförändringar i pensionsredovisningen. Den 9 juni ordnar SKL ett seminarium om utredningen i Stockholm. Det kommer även att webbsändas. Läs mer och anmäl intresse på länken. 
 
Revisionsdelegationen informerar
 
SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete. Revisionsdelegationen vill tipsa alla prenumeranter om en särskild e-utbildning som är framtagen för att förebygga, upptäcka och hantera korruption. Utbildningen är gratis och ni når den genom att klicka på länken nedan.