Aktuellt från Revisionsdelegationen 
 
Grundläggande granskning
Delegationens huvudfokus just nu är den grundläggande granskningen där ett fördjupnings/stödmaterial håller på att tas fram. Den grundläggande granskningen sätts i fokus
under seminarieserien Revisionsdialog som startar i december 2016 och fortsätter under 2017, se mer information nedan.

Studieresa
Revisionsdelegationen har i september varit på en studieresa till Nederländerna, Tyskland och Luxemburg för att studera och jämföra kommunal revision. Delegationen träffade också EU:s Revisionsrätt som visade sig ha stora likheter i sin konstruktion och sitt synsätt som den kommunala revisionen i Sverige. För att få veta mer om resan och våra lärdomar, kontakta gärna lotta.ricklander@skl.se
 
Seminarier och utbildningar
 
God revisionssed
För den som är revisor och sakkunnig till revisorerna är det viktigt att vara väl orienterad i den goda seden och kunna använda den i arbetet. Även för en fullmäktigeledamot kan god revisionssed vara av intresse och värde. Under 2015 genomfördes ett stort antal seminarier på olika platser i landet, med genomgång och diskussion av "God revisionssed i kommunal verksamhet". För dig som då inte hade möjlighet att delta och för dig som sedan dess har blivit vald till revisor, erbjuder vi nu ett kortare webb-sänt seminarium.

God revisionssed                         Webbseminarium 18/11                                     Anmälan

Revisionsdialog
Under Revisionsdialogen går vi igenom och diskuterar den grundläggande granskningens syfte och upplägg. Vi tar upp riskanalys och projektplanering, dialog med styrelse och nämnder, andra granskningsmetoder samt dokumentation och rapportering.

Revisionsdialog                           Stockholm        1/12                                             Anmälan
Revisionsdialog                           Malmö               8/12                                             Anmälan

Fler tillfällen kommer att erbjudas under våren, i Göteborg, Linköping, Umeå, Falun och Stockholm.
 
Fler seminarier och konferenser
Fullmäktige och revisorerna, Alvesta 19/10 och Örebro 8/11 är fulltecknade.
Fler tillfällen kommer att erbjudas under våren, i Malmö, Göteborg.
 
Landstingens och regionernas revisionskonferens, 29-30 augusti 2017, Karlstad - mer information på vår hemsida här.
 
 
Ansvarsprövningen av 2015
 
I Ansvarsprövningsbanken lägger vi upp alla de fall där det förekommit anmärkningar eller avstyrkt ansvarsfrihet. Det bygger på att vi får information från kommuner, landsting och regioner. Ta gärna kontakt och berätta om era ”fall”. Skicka e-post till anna.eklof@skl.se.

Kika också gärna bakåt i ansvarsprövningsbanken och kolla om vi fångat alla tidigare fall, vi upptäcker ibland att något saknas.
 
Upphandling av revisionstjänster
 
Det finns ett omfattande stödmaterial för upphandling av såväl akkunniga till revisorerna och lekmannarevisorerna som av auktoriserade revisorer i de kommunala bolagen. Frågor? Kontakta Karin Tengdelius: karin.tengdelius@skl.se