Spiltans årsredovisning nu på www.spiltan.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Spiltans årsredovisning nu tillgänglig på www.spiltan.se.
P R E S S M E D D E L A N D E
 
Stockholm 2016-05-03
Investment AB Spiltan publicerar årsredovisning och ger
utdelning på stamaktien
 
Spiltan har nu lagt ut årsredovisningen för 2015 på spiltan.se och kallar också till årsstämma den 6 juni. ”VD har ordet” går igenom innehaven och den fantastiska utvecklingen under 2015 när kursen på Spiltanaktien steg med 111 %.

Årsredovisningen innehåller också bland annat utdrag ur årets e-post skörd från aktieägare, VDs twitterinlägg samt verksamhetsberättelsen för 2015. Efter verksamhetsårets utgång har Spiltans största innehav Paradox Interactive offentliggjort planer på en börsnotering på First North Premiere.

Spiltans styrelse föreslår också stämman att fatta beslut om en utdelning per stamaktie på 38 kronor. Spiltans preferensaktie kommer att ge en utdelning på 56 kronor plus 38 kronor och efter stämman kommer alla preferensaktier att konverteras till stamaktier. Då utdelningarna från portföljbolagen under 2016 redan överstigit förra årets beräknar Spiltan kunna ge en ännu högre utdelning nästa år.
För mer information kontakta:
 
Per H. Börjesson, VD Investment AB Spiltan,
Epost: phb@spiltan.se
Tel: 0708 797101
 
 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 1800 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2000 aktieägare och handlas på Alternativa listan (www.alternativa.se) hos Pepins Group AB (www.pepins.com). Mer information finns också på www.spiltan.se under Investor Relations.