Nytt om EU och internationellt från SKL
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vad innebär EU:s sociala pelare för oss?
 
Hej Sophie Thörne, sektionschef på SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning!

I mars presenterade kommissionen ett utkast till ett 20-punktsprogram för ett mer socialt Europa, den så kallade sociala pelaren. Vad innehåller den och vad planerar SKL att göra?


Kommissionens förslag till en pelare för sociala rättigheter kan ses som en del av fördjupningen av EMU - för att nå finansiell stabilitet krävs också en rättvis arbetsmarknad och fungerande välfärdssystem. Pelaren riktar sig till eurozonens länder, men andra kan ansluta sig om de vill.

Utkastet berör en mängd områden - allt från omsorgstjänster och bostadspolitik till anställningsvillkor och socialförsäkringar. Även minimilöner finns med i förslaget, något som har betydelse för lönebildningen på nationell nivå och därmed för den svenska modellen. Oavsett om Sverige skulle ansluta sig eller inte kommer den att beröra oss på något sätt då kommissionen väntas se över lagstiftning som vi omfattas av. SKL kommer därför att svara på kommissionens samråd som är öppet till utgången av år 2016. Just nu analyserar vi de olika delarna i utkastet. Något som vi särskilt har noterat är att arbetsmarknadens parter tyvärr inte syns mycket.

Under året kommer kommissionen ha konsultationer med arbetsmarknadsparter på EU-nivå där vi kommer att bidra genom vårt medlemskap i arbetsgivarorganisationen CEEP. Frågan kommer också att dyka upp i Regionkommittén samt CEMR, och där är det givetvis viktigt att vi är aktiva.

Vi ska också diskutera dessa frågor på vårt seminarium på Europadagen den 9 maj tillsammans med kommissionens särskilde rådgivare för frågan, Allan Larsson. För er som inte kan ta er till Stockholm hoppas vi att ni följer oss via SVT Forum istället. Ni kan också se en kortare presentation av den sociala pelaren från vårt webbsända EU-seminarium den 15 april.
 
 
Ny handlingsplan för e-förvaltning
 
Den 19 april presenterade kommissionen fyra initiativ inom den digitala inre marknaden. Initiativen inkluderar bland annat en handlingsplan för e-förvaltning som syftar till att digitalisera offentliga tjänster och industrin. Nyligen utsågs Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, till Regionkommitténs rapportör för handlingsplanen för e-förvaltning.

Under året planeras ytterligare tolv initiativ från kommissionen, några av dessa väntas handla om e-handel och upphovsrätt.

Handlingsplan för e-förvaltning
 
EU:s framtida regionalpolitik diskuterades på årets SVEREG-konferens
 
Den 19-20 april 2016 arrangerade SKL och de svenska regionkontoren i Bryssel sin årliga konferens, SVEREG-konferensen. Årets tema var hur vi vill att EU:s regionalpolitik efter år 2020 ska se ut och hur vårt engangemang, erfarenhet och inflytande kan tas till vara.

Dokumentation från konferensen hittar du på vår webbplats. En rapport från konferensen kommer inom kort att läggas upp där.

Dokumentation från SVEREG-konferensen
 
Sammanhållningspolitiken - förberedelseprocessen i Sverige
 
Kontigo har på uppdrag av SKL tagit fram en rapport kring förberedelseprocessen för den nya programperioden för struktur- och investeringsfonderna. Rapporten är tänkt att tjäna som ett underlag för SKL:s kommande arbete med och påverkan av fondernas utformning och genomförande inför framtida programperioder.

Sammanhållningspolitiken - förberedelseprocessen i Sverige
 
SKL:s nätverket för städer träffades
 
Den 25 april träffades SKL:s nätverk för tjänstemän i små och mellanstora städer som arbetar med EU- och internationella frågor. Träffen innehöll en mängd aktuella EU-frågor samt vad som är på gång inom sammanhållningspolitiken. Nätverket diskuterade också betänkandet "EU på hemmaplan".

Nästa träff är planerad till den 3 oktober. Temat kommer att vara strategisk kommunikation kring EU- och internationella frågor. Träffen kommer också att ta upp aktuella EU-frågor.

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34
 
EU på hemmaplan – SKL svarar på betänkandet
 
SKL arbetar just nu med att ta fram sitt remissyttrande till betänkandet från utredningen om delaktighet i EU. SKL tar gärna emot medlemmarnas synpunkter i frågan.

Kontakt: Karin Flordal, 08-452 78 34, Kristin Ivarsson, 08-452 77 33

Betänkandet EU på hemmaplan
 
SKL:s håller seminarium om bostadspolitik på Europaforum i Hässleholm
 
SKL kommer även i år att arrangera ett seminarium på Europaforum i Hässleholm – denna gång om framtidens bostadspolitik i Sverige och vad vi kan lära oss av Europa. Mervderkar gör bland annat SKL:s ordförande Lena Micko. Seminarium äger rum måndagen den 22 augusti.

Europaforum i Hässleholm hålls den 22-25 augusti och samlar allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm 22-25 augusti
 
Svensk rapportör i Regionkommittén om utstationeringsdirektivet
 
Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun, har utsetts av Regionkommittén (ReK) för att ta fram dess yttrande om EU:s översyn av utstationeringsdirektivet. Arbetet med yttrandet har inletts och ska antas vid ReK:s plenarsession den 10-12 oktober. Tommy Larsson på SKL är expert för yttrandet.

Översynen av utstationeringsdirektivet syftar till att göra det lättare att tillfälligt sända ut arbetstagare till ett annat EU-land. ReK:s yttrande kommer att behandla de lokala och regionala aspekterna av översynen.

Kommissionens pressmeddelande: Översyn av utstationeringsdirektivet

Kontakt: Tommy Larsson, 08-452 73 95
 
Svensk rapportör i Regionkommittén för alkoholrelaterade frågor
 
Ewa-May Karlsson (C) från Västerbottens läns landsting har blivit utsedd till Regionkommitténs rapportör för ett yttrande om en EU-strategi för alkoholrelaterade frågor. Yttrandet är kommitténs inspel till den pågående diskussionen på EU-nivå om arbetet med alkoholrelaterade frågor. Arbetet  kommer att fortgå under våren och hösten. Fillippa Myrbäck på SKL är expert för yttrandet.

Kontakt: Filippa Myrbäck, 08-452 75 27
 
Svenskt yttrande om fördjupningen av EMU antaget
 
Regionkommittén antog Paul Lindquists (M), Stockholms läns landsting, yttrande om färdigställandet av EMU på plenarsessionen den 7-8 april. I samband med detta skrev Paul Lindquist en fristående krönika i EU-Observer som bland annat diskuterar vad en fördjupning av EMU innebär för länder som står utanför eurosamarbetet – så som Sverige och Storbritannien.

Regionkommitténs yttrande om färdigställandet av EMU

Paul Lindquists krönika i EU-Observer
 
Svensk rapportör för integration i Europarådet
 
Europarådets kommunalkongress har utsett den svenska delegaten Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun, till rapportör för den lokala nivåns roll och ansvar för integrationsprocessen. Rapporten ska bland annat granska vilka möjligheter kommuner och regioner har för ett bra mottagande och integrationsarbete i Europa. De mest utsatta grupperna, som kvinnor, barn och minoritetsgrupper, kommer att stå i särskilt fokus.

Svensk rapportör för integration i Europarådet
 
Ny EU-handbok
 
En ny EU-handbok har släppts av EU-kommissionens representation i Sverige och tidningen Journalisten. Handboken ska i första hand underlätta för journalister men är också till för andra EU-nyfikna som vill följa och rapportera om EU.

Ny EU-handbok
 
Regeringens prioriterade EU-frågor 2016
 
I slutet av mars presenterade regeringen årets politiska prioriteringar på EU-området. Som tre huvudprioriteringar för året lyfter regeringen fram flykting- och migrationspolitiken, ett social Europa för jobb och hållbar tillväxt samt klimat-, energi- och miljöpolitik. Jämfört med år 2015 har antalet prioriteringarna och att-göra punkter minskats från 74 till 28.

Regeringens EU-prioriteringar för 2016
 
Ny europeisk hälsoplattform lanserad
 
Den 21 april lanserades EU:s Health Policy Platform. Plattformen ska fungera som en interaktiv kommunikationskanal mellan EU-kommissionen och intressenter på hälsoområdet. Syftet är att möjliggöra en kontinuerlig diskussion på hälsoområdet.

Ny europeisk hälsoplattform
 
Kurs och konferens
 
Se SKL:s EU-seminarium
 
Missade du vårt EU-seminarium den 15 april? I så fall kan du se filmen i efterhand.

Film från SKL:s EU-seminarium
Europadagen 9 maj
 
SKL håller ett seminarium om EU:s sociala pelare på Europadagen den 9 maj i Stockholm. SVT Forum sänder dagen.

Europadagen 9 maj
Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål visar vägen?
 
Tvådagarskonferens i Göteborg om Agenda 2030 och hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till att stärka en socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige.

Globalt till lokalt, 17-18 maj
Hållbar regional utveckling
 
Heldagskonferens om hållbar regional utveckling den 24 maj. Här presenteras aktuell fakta och statistik som kan inspirera i analysarbetet och intressebevakning.

Hållbar regional utveckling, 24 maj
 
Samråd
 
Viktigt samråd om biobränsle
 
SKL arbetar på sitt svar till samrådet om hållbarhetskriterier på biobränslen som är öppet till den 10 maj. För kommuner och landsting är det viktigt att hållbarhetskraven utformas rätt med hänsyn till svensk produktion och användning av biobränslen. SKL tar gärna emot medlemmarnas synpunkter i frågan.

Kontakt: Andreas Hagnell, 08-452 78 66, Ida Nelson, 08-452 79 43

Kommissionens samråd om biobränsle
 
SKL:s internationella sektion ger ut nyhetsbrevet EU och internationellt ca fem gånger per år. Nästa nummer kommer i mitten av juni.
Följ oss på Twitter
 
Följ och prata EU- och internationella frågor med oss på Twitter!

Twitter: @skl_eu
Kontakta oss
 
Här hittar du kontaktuppgifter och mer om vilka frågor vi kan hjälpa till med.

www.skl.se/eu