Forskarintervjuer, FoU-program och seminarier
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Våren är här och det är mycket på gång på Ifous!
 
Som alltid händer det mycket här på Ifous; just nu har vi bland annat nöjet att välkomna en rad nya medlemmar, vilket alltid är väldigt roligt! Samtidigt bubblar det bland Ifous FoU-satsningar, där det är en hel del på gång på flera olika nivåer. Vi arbetar ständigt med att fånga upp våra medlemmars önskemål och behov, samtidigt som vi har pågående processer för att utveckla nya, intressanta områden att arbeta med i framtiden.

Just nu pågår bland annat planeringen för att vidareutveckla ett nytt FoU-område med fokus på Inkludering. Samtidigt är det Styrning och ledning inom skolorganisationen och Förutsättningar för nyanlända elevers lärande som som ligger i startgroparna och diskussioner förs med intresserade skolhuvudmän och forskare inom de olika frågorna (intresserad? Kontakta Helena Bergmark!).

Är du nyfiken på hur arbetet i ett FoU-program bedrivs? Här i brevet finns intervjuer med forskarna Inger Assarson och Linda Palla, bägge från Malmö högskola (Inkluderande lärmiljöer respektive Undervisning i förskolan) samt deltagaren Roger Funhagen, IKT-pedagog i Vellinge kommun (Digitalisering i skolan). Där kan du få insikt i olika aspekter av att vara aktiv i våra FoU-program.

Trevlig läsning önskar
Emma Kreü
Medlemsansvarig
 
Ifous välkomnar nya medlemmar
 
Ifous har glädjen att välkomna följande nya medlemmar: Sorsele kommun, Ödeshögs kommun, Övertorneå kommun, Färgelanda kommun, Bjurholms kommun, Eda kommun, Bergs kommun, Mörbylånga kommun, Vindelns kommun, SDF Angered, Valdemarsviks kommun, Centrum för skolutveckling i Göteborg och Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.
 
Ifous kommande FoU-program
 
Skolans styrning och ledning
 
Skolans styrning och ledning är avgörande för elevernas möjligheter att få en god utbildning. Med en tydlig ansvarsfördelning ökar också förutsättningar för att driva systematisk skolutveckling. Ifous planerar därför att starta ett FoU-program med fokus på styrningen av skolan.

Den 6 juni 2016 inbjuder Ifous till ett seminarium för att diskutera möjliga upplägg av detta FoU-program. Hur kan arbetet i den lokala styrande organisationen av skolan förtydligas för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i elevens utbildning och för att underlätta skolutveckling på vetenskaplig grund? Medverkar gör Olof Johansson och Jonas Höög från Umeå universitet samt Martin Rogberg, som representerar Institutet för personal & företagsutveckling i Uppsala.  
Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Intresserad? Hör av dig till Helena Bergmark!
Nyanlända elevers lärande
 
Antalet nyanlända elever ökar i snabb takt och kommunerna är i stort behov av kompetens och goda rutiner för att bemöta dessa barn och elever på rätt sätt. De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet innebär skärpta krav kring nyanlända elevers skolsituation. Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på förutsättningarna för nyanlända elevers lärande.

Hur kan huvudmän samarbeta för att ta tillvara den kompetens som finns, implementera de nya material som ställs till förfogande och de forskningsresultat som har presenteras under de senaste åren? I programmet ska de medverkande få möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskar och kunna utbyta erfarenheter kring resultaten med andra. En första diskussion om hur forskningssamverkan ska se ut i programmet har hållits men det finns fortfarande möjlighet för intresserade skolhuvudmän att gå in i programmet.

Intresserad? Hör av dig till Helena Bergmark!
Framtidsplanering: Nytt FoU-program med fokus på Inkludering
 
Under 2012-2015 genomförde Ifous FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Till grund för det arbetet låg medlemmarnas behov av att utveckla arbets- och förhållningssätt för att främja en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever. Genom att tillvarata och fördjupa lärdomar från detta program planerar Ifous nu att arbeta vidare med frågeställningar i ett nytt FoU-progam. Just nu utvecklas tankegångarna kring hur detta program skulle kunna se ut och om du som skolhuvudman är intresserad, kontakta Henrik Hamilton.
 
Nytt FoU-projekt!
 
Fjärrundervisning
 
Under våren 2016 har Ifous med stöd från Vinnova och i samarbete med Umeå universitet och Interactive Institute startat FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Projektet syftar till att tillsammans med lärare och skolledare utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Ifous medlemmar har möjlighet att medverka i projektet och utveckla den egna verksamheten samtidigt som man bidrar till en gemensam kunskapsutvidgning. Intresserade skolhuvudmän kan anmäla intresse hos Helena Bergmark, projektledare på Ifous. Läs mer om FoU-projektet här.
 
Ifous pågående FoU-program
 
Nationellt seminarium för Digitalisering i skolan
 
Den 14-15 april hölls ett nationellt seminairum i FoU-programmet Digitalisering i skolan på Dieselverkstaden i Nacka. Under dagarna höll Jan Hylén och Maria Nordmark föreläsningen ”Skolans nya roll i en digitaliserad värld” och Jonna Wiblom, forskande lärare, talade om sin forskning där hon fokuserar på kritisk granskning och kommunikation i relation till digitala medier.

Under seminariet intervjuades Roger Funhagen, IKT-pedagog från Vellinge kommun, om deltagandet i programmet.
Se intevjun här.
Seminarium i Linköping för Små barns lärande
 
21-22 april höll Ifous FoU-program Små barns lärande ett utvecklingsseminarium för sina deltagare i Linköping. Under dagarna fick deltagarna bland annat ta del av resultat från den forskningsstudie som Jan Håkansson, vetenskaplig ledare för FoU-programmet, genomför med förskolecheferna inom programmet och av de pågående studier som programmets fem kommunlicentiander gör. De fick också i sina kommunövergripande s.k. lärgrupper diskutera och utbyta erfarenheter av det utvecklingsarbete de gör hemma i sina verksamheter med att dokumentera och analysera de små barnens förändrade kunnande.
Läs mer om FoU-programmet här.
 
Konferens med fokus på inkludering
 
Konferens 16 maj: Att leda en inkluderande skola
 
16 maj inbjuder Ifous och SKL till konferensen ”Att leda en inkluderande skola”. Konferensen riktar sig till skolledare, elevhälsoteam och förvaltningstjänstemän.

Bland de medverkande finns representanter från Malmö högskola, deltagare i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer samt Karin Hermansson och Henrik Hamilton, FoU-ansvarig respektive processledare på Ifous. Läs mer om dagen och anmäl dig här.


Inger Assarson, forskare i pedagogik vid Malmö högskola, forskade om kollegialt lärande under FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Läs en intervju med henne och hennes resultat här.

Du kan läsa mer om programmet och dess resultat på Ifous hemsida.
 
Rivstart för Undervisning i förskolan
 
Den 17 och 18 mars samlades deltagarna i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan på ett två dagar långt Kick-offseminarium i Stockholm. Närmare 250 personer var på plats för att tillsammans inleda arbetet som ska pågå fram till och med 2018. – Det var en bra blandning av teoretiska föreläsningar och diskussioner, säger Susan Henriksson från Svedala.
Läs mer om kick-offen här.

Linda Palla, doktor i pedagogik och en av forskarna från Malmö högskola som är involverad i FoU-programmet Undervisning i förskolan, intervjuas om sina tankar kring programmet. Du kan se intervjun här.
 
Ifous medverkar under Almedalsveckan
 
Under Almedalsveckan är Ifous på plats i Viisby! Onsdagen 6 juli kl 12-13 arrangerar vii tillsammans med våra partners, Helsingborgs stad, Nacka kommun, Kunskapsskolan, Stockholms stad och AcadeMedia, seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund - hur når vi dit?. Fokus ligger på hur praktiknära forskning och samverkan kan bidra till utvecklingen av undervisningen i den svenska skolan. Vid seminairet deltar Karin Röding, statssekreterare, UtbildningsdepartementetLena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet samt två representarnter för våra partner. Om du har vägarna förbi, välkommen till Öresundshuset (Hästgatan 1, Visby)!
 
Är du intresserad av att diskutera andra arrangemang med Ifous under Almedalsveckan, kontakta
Marie-Hélène Ahnborg, vd för Ifous.