Framtidens kvalitetsregister diskuterades på konferens
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Framtidens kvalitetsregister diskuterades på konferens
 
Våra Nationella Kvalitetsregister behöver användas mer för förbättringsarbete i vården. Resultat från kvalitetsregistren behöver också ingå i de kunskapsstöd som guidar vårdpersonal när de möter patienterna. Detta var två återkommande teman på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 12 april.
 
Barndiabetes­vården har blivit mer jämlik
 
Svenska barn och ungdomar med diabetes får allt lägre blodsockervärden, vilket minskar risken för både akuta komplikationer och långtidskomplikationer. Dessutom har skillnaden minskat mellan klinikerna i landet när det gäller blodsockervärdena. Diabetesvården har blivit mer jämlik.
Jämlik vård
 
Röda telefonen förbättrar prognosen vid blåscancer
 
Data från Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer visade att tiden mellan symtom och diagnosticerad blåscancer var lång. För att minska tiden startades Röda telefonen, ett nummer att ringa för personer som kissar blod, vilket ofta är det första tecknet på blåscancer.
 
Minskad litiumförskrivning risk för bipolära
 
Litiumförskrivningen till patienter med bipolär sjukdom har sjunkit. Istället har användningen ökat av preparaten lamotrigin och quetiapin som till skillnad från litium aktivt marknadsfördes under perioden. Förändringarna kan öka risken för sjukdomsskov och självmordsförsök hos patienterna.
Ny forskningsstudie
 
Guide till förbättringsarbete
 
Nu finns en guide med råd och tips till kvalitetsregister som vill utveckla sitt register till ett attraktivt och användbart verktyg för kliniskt förbättringsarbete. Guiden ger vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.
Ladda ner guiden
Bättre kvalitetsregister­forskning
 
Svensk kvalitetsforskning har utvecklats positivt de senaste åren. För att öka användningen av kvalitetsregistren i forskning, följer vi upp tidigare års uppskattade konferenser för kvalitetsregisterforskare med en konferens den 24 maj.
Anmäl dig