På Glömstaskolan har eleverna bara två lektioner per dag – en lektion på förmiddagen och en på eftermiddagen. 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHETSBREV 6


Glömstaskolan - Den nya skolan utan klassrum

Till årets hösttermin öppnade Glömstaskolan - en helt nybyggd och toppmodern kommunal skola i Flemingsberg, söder om Stockholm. Inledningsvis tar skolan emot elever från förskoleklass till årskurs 6 och efter hand fyller man på med klasser upp till årskurs 9.
Som mest kommer Glömstaskolan att rymma 720 elever.
 
På Glömstaskolan har eleverna bara två lektioner per dag – en lektion på förmiddagen och en på eftermiddagen. Lärarna styr över rasterna utifrån behov och arbetssätt. Eleverna är inte heller uppdelade i klass med skilda klassrum, utan går tillsammans med alla elever från samma årskurs.
 
I det här nyhetsbrevet visar jag i bild hur Glömstaskolan tar steget fullt ut med en ny typ av skola där byggnaden från början är anpassad till elevernas behov. Klicka på bilderna så får du se dem i större format med alla detaljer.
 
Mycket nöje!


 


Skola med effektiva och flexibla ytor

Skolan har 4 våningsplan utan korridorer. Istället är undervisningsrummen grupperade kring oregelbundna ytor som kan möbleras på olika sätt för att komplettera basrummen.
På bottenplanet finns de mest publika funktionerna som restaurang och fritidsgård.
 
På plan 1 finns fina lokalresurser för musik/drama/hemkunskap, samt bild- och hantverks-verkstäder som även kan användas utanför skoltid. De mer ”privata” arbetsområdena ligger på plan 3 och 4 tillsammans med rum för personal och elevvård samt bibliotek och NO, som är tänkt att samverka inom ett forskningstema.

Guld och silver i miljöarbete

Glömstaskolan har erhållit certifieringen ”Miljöbyggnad Silver” med Guld på energiområdet. Byggnaden är ett passivhus vilket är namnet på en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus som använder mindre energi än vad byggnormen kräver.
 
Energisnåla hus har effektiv ventilation och ett minimalt behov av värme, kyla och el. Värmeförluster genom väggar och tak minimeras och man tar tillvara på solens energi samt värmen från boende och elektriska apparater. Glömstaskolan köper värmeenergi för endast en femtedel av dagens byggnadskrav.


Rum för aktivitet och lek

Skolgården angränsar till en naturskog och har skapats för att den ska kännas trygg och översiktlig. Här finns en park för parkour och många andra ställen för barnen att leka och röra sig på.

Parkour handlar om att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett så smidigt sätt som möjligt. Det lär barnen att se hinder som möjligheter. Parkour är en av världens snabbast växande ungdomssporter.


Ljusgården är skolans nav

Skolans nav finns innanför entrén, en centralt placerad ljusgård och trapphall som håller samman våningsplanen. Trots byggnadens djup skapar den upplevelse av dagsljus inifrån.
Det bidrar till att byggnaden blir mer läsbar och lätt att orientera sig i. För att 720 elever ska kunna dela på en entré börjar olika årskurser vid olika tider. Den akademiska kvarten är inskriven i schemat.


Transparens motverkar mobbing.

Öppenhet och transparens är en viktig del av skolans utformning. Från ljusgården har man uppsikt över alla plan. Den förlängs av glas med genomsikt mellan alla rum på respektive plan. Det handlar om att skapa trygghet, att känna sig sedd och minska möjligheterna för mobbing.


Möblering utifrån behov

I Läroplanen nämns vikten av samtal inte mindre än 91 gånger. Trots det byggs fortfarande klassrum där eleverna ska sitta tysta och lyssna. Glömstaskolan har istället oregelbundna grupprum och salar med en varierad möblering eller inga möbler alls. I dessa rum finns ingen specifik riktning, ingen fast kateder och inga platser som är bättre eller sämre än andra.
 
Visst förekommer föreläsningar men då används rum med anpassad möblering, t.ex. gradänger, så att alla ser bra och blir sedda. Givetvis finns det även mer traditionella salar för ämnen som slöjd, hemkunskap, musik och drama.


 


Hållbart lärande och utveckling

ORIGO Arkitekter har arbetat med program och systemhandlingar fram till förfrågnings-underlaget. Aperto Arkitekter har tagit fram konceptet för inredningen. Vill du veta mer om Glömstaskolan och deras arbetssätt ”Hållbart lärande och utveckling” kan du klicka här.
Lasse Olsson Photo fotograferar inredning, arkitektur och belysning. Mitt nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år och presenterar fotograferade projekt och nyheter inom fotovärlden samt rapporter från möbelmässorna i Stockholm och Milano.