Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
”Gråhämtningen” uppmärksammad
av Uppdrag granskning
 
Det är bara kommunen som får samla in och behandla avfallet från hushåll. Detta innefattar hushållens grovavfall och farligt avfall, och även avfall från verksamheter som motsvarar hushållsavfall. Det innebär att du som fastighetsägare måste anlita Göteborgs Stad för att hämta dessa sopor. Att ha en annan avfallsentreprenör är olagligt och kan leda till vite. Uppdrag granskning har uppmärksammat den så kallade gråhämtningen i Stockholms krogvärd, och vi vill därför påminna om att hushållsavfall är kommunens ansvar. Läs mer
 
Farligt avfall-bilens schema för våren
 
Nu har farligt avfall-bilens nya turschema kommit. Det finns på goteborg.se och har publicerats i kretslopp och vattens kundtidning som delas ut till alla hushåll. Du som fastighetsägare kan hjälpa dina hyresgäster att bli av med det farliga avfallet genom att sätta upp anslag om bilen i trappuppgångar och soprum. Du kan också påminna om farligt avfall-bilens insamling på din hemsida och hyresgästernas ”Mina sidor”.
Här hittar du trappanslagen om Farligt avfall-bilen
 
Kontakta våra kundsamordnare!
 
Behöver du personlig service? Bättre kunskap? Tips om matavfallssortering och andra tjänster för de boende? Våra kundsamordnare på kretslopp och vatten kommer gärna ut och hjälper dig.

Kundsamordnarna kan även hjälpa till med dimensioneringen av hur mycket rest- och mat-avfall som behövs, vilka hämt-ningsintervall som är bäst och tips för ett bättre soprum med god service för de boende. De hjälper även till och informerar om vilka hämtningstjänster man kan ha för förpackningar och tidningar, farligt avfall och grovsopor.
Dessutom kan de ta med sig tankar och idéer om avfallshan-tering från dig som fastighets-ägare, så att vi kan utvecklas åt rätt håll. Med bättre service, arbetsmiljö och avfallshantering.
Kontakta våra kundsamordnare
 
Då hämtar vi under vårens och sommarens storhelger
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtnings-frekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under de kommande storhelgerna. Gå till Ändrade hämtdagar
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var felsorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta? Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare. Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.