FAR välkomnar dig till ett seminarium där Stig Enevoldsen och Bo Lagerström, båda engagerade i FEE, presenterar konceptet ”Core & More”.

Företag och investerare agerar i en omvärld i stark förändring. Behovet av en annorlunda företagsrapportering har därför länge varit i fokus för den europeiska branschföreningen FEE (Federation of European Accountants). Nu har FEE tagit fram skriften ”The future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change” som bland annat innebär en sammanfattande redovisning av verksamheten inkluderande affärsmodell, bolagstyrning och finansiell information (Core) och fördjupningar avseende hållbarhet, risker, intern kontroll, detaljerad finansiell information m.m. (More).

FEE välkomnar synpunkter på skriften, som delas ut vid seminariet, t.o.m. 30 juni 2016. 
Länk till FEE-skriften The future of Corporate Reporting >

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med dialog om företagens framtida rapportering.
PROGRAM
 
12.00–13.00
Registrering och lunch

13.00–13.15
Inledning
Dan Brännström, Pernilla Lundqvist

13.15–14.15
Presentation av FEE-dokumentet
”The future of Corporate Reporting – creating the dynamics for change”

Stig Enevoldsen, Bo Lagerström

14.15–14.35
Kaffepaus

14.35–15.45
Frågepanel
Stig Enevoldsen, Bo Lagerström, Nils Liliedahl och Bino Catasús.
Moderator: Pernilla Lundqvist

15.45–16.00
Avslutningsord
Dan Brännström, Pernilla Lundqvist
PRESENTATION
 
Bino Catasús
professor i redovisning och revision vid företags-
ekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Stig Enevoldsen
f.d. partner Deloitte Danmark, ledamot EFRAG, vice ordförande i FEEs Corporate Reporting Policy Group

Bo Lagerström
partner PwC, ledamot i FEEs Corporate Reporting Policy Group

Nils Liliedahl
generalsekreterare Sveriges Finansanalytikers
Förening

Pernilla Lundqvist
ekonomie doktor, ordförande FARs policygrupp för redovisning, redovisningsspecialist KPMG, ordförande Regelrådet

Dan Brännström
generalsekreterare FAR
TID OCH PLATS
 
6 april 2016, kl 12.00–16.00
KPMG, Tegelbacken 4 A, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt och inleds med en lätt lunch från kl. 12.00.

Anmäl dig senast 28 mars 2016.
Har du frågor, kontakta Janet Temple, janet.temple@far.se
Anmäl dig här »