De som klarar hindren blir mest framgångsrika!
 
 
I våra kunduppdrag dyker det dagligen upp hinder, som måste övervinnas i syfte att nå förväntat uppdragsresultat. Förmågan att hantera hinder och hitta lösningar är en ”tyst kompetens” som ingår i vår roll att förmedla. Att lära sig hantera hinder är en viktig kompetens för att vi ska kunna ge optimal rådgivning.

Vi arbetar dagligen med frågor som andra kanske bara står inför någon enstaka gång i sin yrkeskarriär. Detta ger oss erfarenhet och förutsättningar att fungera som rådgivare och pedagogiska kunskapsförmedlare.

10 000 meter hinder eller 10 000 timmar för att bli expert?
Det sägs att det tar minst 10 000 timmar för att utvecklas till expert eller enastående inom en sport, ett fackområde eller dylikt. Denna grandmaster level påvisades redan 1973 av Simon & Chase.*)

ProXecutives konsulter har alla långt mer än dessa 10 000 timmar i praktisk träning i att hantera hinder inom våra respektive affärsområden. Vi omvandlar våra erfarenheter av att möta och hantera hinder till praktisk rådgivning. För oss är tyst kompetens en kritisk framgångsfaktor. Vi har det alltid i tankarna när vi sätter ihop våra konsultteam och när vi rekryterar nya medarbetare.

Hinder är till för att övervinnas
Återkommande hinder som vi möter i våra kunduppdrag är:
  • Bristande förståelse och samarbete mellan ekonomifunktion och verksamhet
  • Tidsbrist med ständiga månadsbokslut, kvartalsbokslut och årsbokslut
  • ”Brandsläckeri” istället för att arbeta med processutveckling
  • Förändringar inom redovisningen fångas upp allt för sent– exempelvis intäkter och leasing
Vilka hinder upplever ni?
Vad hindrar er från att vidareutveckla er verksamhet? Vad hindrar er från att arbeta effektivt?
Kontakta någon av våra skickliga konsulter så kan vi hjälpas åt att övervinna dem. Det är med glädje vi nu kan presentera ännu en ny konsult inom ProXecutive! Henrik Skoog förstärker vårt lag. Han är för övrigt flerfaldig svensk mästare i 3 000 m hinder. Läs mer om Henrik nedan.

Till sist, vi behöver bli fler och vi vänder oss därför till dig som vill komma ombord och bidra till fortsatt tillväxt.


Välkommen till ProXecutive

Thomas, Lars, Sven, Annicka, Maria, Rebecka, Pål, Kent, Lena, Bo, Anders, Henrik, Camilla och Teresia
 
 
 
*) Grandmaster level
 
*) Grandmaster level

In 1973 the American Scientist published a research paper that would later become one of the most influential articles in cognitive psychology and the study of expertise. The research conducted by Herbert A. Simon and William G. Chase at Carnegie-Mellon University in the United States, was primarily focused on the perceptual-cognitive processes associated with skilled performance in chess. Among a number of fascinating findings, Simon and Chase identified that:


“There appears not to be any case (including Bobby Fischer) where a person has reached grandmaster level with less than about a decade’s intense preoccupation with the game. We would estimate, very roughly, that a master has spent perhaps 10,000 to 50,000 hours staring at chess positions, and a Class A player 1,000 to 5,000 hours.”

And so the 10 year / 10,000 hour rule was born.
 
 
 
 
Hallå där Henrik Skoog! Ny på ProXecutive
 
 
När börjar du på ProXecutive?
– Jag ansluter i mars när jag avslutar mitt engagemang hos Lagardère Sports.

Berätta lite om din bakgrund!
– Jag har arbetetat fem år med revision, först hos Deloitte med större och noterade bolag och därefter med mindre ägarledda bolag på Grant Thornton. Därefter har jag jobbat i nära sex år på IEC in Sports/Lagardére Sports som Head of Accounting. Jag anslöt till IEC in Sports 2010 när grundarna av bolaget fortfarande var verksamma. Därefter har bolaget successivt integrerats i den franska koncernen Lagardère och vi har anpassat processer och system därefter. Min roll har därför innehållit många olika delar. Under 2015 förvärvades de kommersiella rättigheterna för Friends Arena vilket nu drivs i ett eget bolag.

Utifrån din erfarenhet, vad ser du som ekonomifunktionernas största utmaningar idag?
– Ekonomifunktionen ska enligt min uppfattning utgöra en service- och stödfunktion till ledning och ägare. Det skapar förutsättningar för ett effektivare och lönsammare bolag. En utmaning som jag ser för ekonomifunktionen är att förstå den underliggande verksamheten, ha kompetensen att analysera olika data men även att kunna kommunicera med beslutsfattare på ett bra sätt.

En annan ständig utmaning är effektiva och säkra processer.

Varför valde du att komma till ProXecutive?
– Jag har följt bolaget lite på distans då jag har kollegor från Deloitte och Grant Thornton som valt att ansluta sig till ProXecutive. Det som känns lockande för mig är att få vara en del av en växande konsultfirma där jag hoppas kunna bidra till bolagets utveckling. Det känns också som en bra möjlighet till utveckling för mig då bolaget har väldigt erfarna kompetenta medarbetare.

Hur kommer du att bidra till ProXecutives verksamhet och erbjudande?
– Då jag har arbetat både som konsult och i linjebefattning har jag erfarenhet av att leda och utvärda olika förändringsarbeten och processer. Jag har även gått på djupet och satt mig in i detaljer som när vi t ex implementerade ett nytt affärssystem (SAP) på Lagardére. Med denna bakgrund är min ambition att förstärka ProXecutives erbjudande.
 
 
Om Henrik Skoog

Ålder: 36 år
Erfarenhet: Drygt 10 år inom revision och redovisning
Familj: Fru och barn
Intressen: Idrott – tränar gärna löpning och längdskidor. Utöver det läser jag gärna böcker och går på några konserter om året.