FAKTABAS REVISION – en enkät på väg till er
 
Inom kort kommer den elektroniska enkäten FAKTABAS REVISION 2016 från SKL till revisionen i alla kommuner och landsting/regioner. Det är mycket värdefullt om ni svarar! Enkäten genomförs vart fjärde år och är viktig för kunskapen om den kommunala revisionen. Den ger oss fakta att använda både i intressebevakning och utvecklingsarbete, såväl nationellt som lokalt.

Enkäten skickas per e-post till revisionens ordförande som ansvarar för att den blir besvarad. Vi förordar att hela revisionsgruppen får del av enkäten och diskuterar frågor och svar.

Frågor om enkäten? Vänd er till Anna Eklöf: anna.eklof@skl.se, 08-452 73 55.
 
Ansvarsprövning 2014 – banken uppdaterad!
 
Ansvarsprövningen för 2014 är nu sammanställd och presenterad i vår bank. 2014 kunde vi notera totalt 21 anmärkningar och 5 fall av förslag till nekad ansvarsfrihet från revisorerna.
I Ansvarsprövningsbanken kan ni söka bland samtliga fall för perioden 2011-2014. Att ta del av tidigare ansvarsprövningar kan ge värdefull kunskap inför den egna ansvarsprövningen.
 
Revisionsberättelse finansiella samordningsförbund
 
SKL erbjuder förlagor till revisorernas obligatoriska dokument - Revisionsberättelse, Granskningsrapport, Bedömning delårsrapport osv. Nu finns en ny förlaga till revisionsberättelse i finansiella samordningsförbund, för de förtroendevalda revisorerna från kommuner, landsting och regioner.
 
 
Revisorernas ekonomi
 
SKL sammanställer regelbundet kostnaderna för revisionen i kommuner/landsting/regioner. Nu presenteras 2014 års resultat inhämtade från SCB:s räkenskapssammandrag (kommuner) och med uppgiftslämnande (landsting/regioner). Rapporten visar totalkostnader samt nyckeltalen revisionskostnad/invånare och revisionskostnad/total verksamhetskostnad. Nytt i år är att kostnaderna presenteras för varje kommun, landsting och region.

Ser något konstigt ut? Kom in med rättelser och frågor till Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se. 08- 452 76 46.
 
Upphandling av revisionstjänster
 
Att upphandla revisionstjänster (sakkunniga) är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap för att uppnå önskat resultat. SKL har ett omfattande stödmaterial för denna typ av upphandling. Nu har ett nytt exempel på förfrågningsunderlag tagits fram samtidigt som det tidigare har uppdaterats. Det innebär att det nu finns två exempel att ta stöd av:
  • Det första utgår från att upphandlingen sker till fast pris och anbuden endast utvärderas mot kvalitetskriterier
  • Det andra utgår från att både kvalitet och pris utvärderas.
Kontakta oss gärna med frågor och synpunkter: Lotta Ricklander, lotta.ricklander@skl.se, 08 – 452 74 61
 
Seminarier och filmer
 

Vårens seminarier 2016

Upphandling av revisionstjänster, 15 mars Stockholm, 12 maj Nässjö

Demokratidagen 2016. Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Dagen erbjuder bl a två seminarier med fokus på revision i kommuner/landsting/region. 6 april, Stockholm

 Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt utvecklingsseminarium, 26 april, Stockholm

Seminarium om att utveckla lekmannarevisionen, 16 maj Stockholm, 26 mars Luleå, 7 juni Göteborg
Filmer

Du kan ta del av 6 korta filmer om revision på vår webbsida. De handlar om att vara revisor och lekmannarevisor samt fokuserar God revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Revisionsdelegationen
 
SKL:s Revisionsdelegation har i uppdrag att uppdatera och fastställa god revisionssed samt vara samrådsorgan i förbundets löpande intressebevakning samt i utvecklings- och serviceinsatser inom revisionsområdet. Under 2016 fokuserar delegationen på att ta fram nya fakta om revisionen, bland annat genom enkäten FAKTABAS REVISION, samt att fördjupa god revisionssed vad gäller den grundläggande granskningen.
 
Kontakta gärna Revisionsdelegationen på revisionsdelegatione@skl.se
 
Nytt på SKL
 
Ny medarbetare
 
Sedan december har vi en ny medarbetare på SKL som arbetar med kommunal revision. Anna Eklöf har tidigare arbetat som konsult och sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer:
– Det ska bli roligt att tillsammans med Lotta Ricklander och Karin Tengdelius arbeta med ett nationellt perspektiv på revisionen i kommuner/landsting/regioner, säger Anna. Vi hälsar henne välkommen!
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev går ut till dig som är ordförande i revisionen i en kommun, ett landsting eller en region. Tipsa gärna dina revisorskollegor om att prenumerera, vilket de kan anmäla via vår webbsida. Brevet skickas även till andra som kan ha intresse av att ta del av nyheter inom detta område. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.