Kvalitetsregister bidrar till ökad överlevnad
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kolorektal­cancer­registret bidrar till ökad överlevnad
 
Från 1995 till 2012 förbättrades överlevnaden för patienter med ändtarmscancer i Sverige från 56,9 procent till 61,7 procent. Det är resultat i absolut världsklass. Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.
 
Sjukskrivning vid artros varierar mellan landstingen
 
Variationerna är stora mellan landstingen när det gäller självrapporterad sjukskrivning vid knä- och höftartros. Det visar ny statistik från det Nationella Kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.
 
Nytt smart sätt att identifiera allvarliga vårdskador
 
Vårdskador i samband med gynekologisk operation hamnar, som inom de flesta specialiteter, ofta under radarn. Men nu har kvalitetsregistret Gynop utvecklat en ny, smart metod som identifierar patienter med en misstänkt vårdskada.
 
Stor samsjuklighet vid ätstörning visar registerstudie
 
Drygt 70 procent av de patienter som har en ätstörning har också någon annan psykisk sjukdom. Främst handlar det om ångestdiagnoser och depression. Detta visar en ny studie som till stor del bygger på data i kvalitetsregistret Riksät.
 
Forskningskonferens 24 maj
 
Svensk kvalitetsforskning har utvecklats positivt de senaste åren. För att stimulera till ökat användande av kvalitetsregistren i forskning, följer vi upp tidigare års uppskattade konferenser för kvalitetsregisterforskare.
Valideringshandboken i PDF
 
Uppgifter från kvalitetsregister används i allt högre grad i vårdens kvalitetsarbete, ledning, styrning och forskning. Därför är det viktigt att data i registren är kompletta och korrekta. Valideringshandboken ger dig stöd och tips i arbetet med att validera.